Laatst bijgewerkt: 03-10-2021

Een AB test wordt bij voorkeur gebruikt bij online marketing. Een AB test vergelijkt twee verschillende presentaties van iets.

Een AB test wordt vaak gebruikt voor software en webontwerp van verschillende bedrijven. Meestal is er een originele versie en een versie die iets van het origineel verschilt.

Bij de vergelijking wordt vaak maar een klein aspect anders vormgegeven, zodat een gericht onderzoek naar de minimale verschillen, en naar de reacties daarop, op een gespecialiseerde manier kan plaatsvinden.

De versies worden dan op verschillende mensen getest en de betere versie krijgt de overhand. We hebben samengevat hoe een AB test precies werkt en waar op gelet moet worden.




Belangrijk om te weten

  • Een AB test wordt gebruikt bij online marketing. Twee versies worden met elkaar vergeleken op basis van een gebruikersgroep en de betere versie wordt gekozen.
  • De AB test wordt vooral online gebruikt voor websites, nieuwsbrieven en vele andere illustraties van een bedrijf.
  • De AB-test is een efficiënte methode die een subjectieve mening verzamelt die de gebruikers vertegenwoordigt.

Woordenlijst inzending: De term AB test in detail uitgelegd

Vooral in de online marketing is het voor bedrijven belangrijk om voortdurend bij te blijven en de klanten het best mogelijke gevoel te geven.

Online kunnen veranderingen veel sneller aangebracht worden dan op andere platforms. Regelmatige optimalisatie is onontbeerlijk.

Bedrijven veranderen daarom heel vaak veel details om het best mogelijke resultaat te bereiken. Een methode hiervoor is de AB test. We hebben samengevat wat een AB test is en hoe hij gebruikt wordt.

Wat is een AB test?

Een AB test is een bijzonder belangrijke vorm in online marketing. Het wordt regelmatig gebruikt om een optimale versie uit te kristalliseren.

In een AB test worden twee versies met elkaar vergeleken. De eerste versie is meestal een origineel van iets. De tweede versie is een licht gewijzigde versie van het origineel.

Meestal verschillen beide versies slechts op één punt. Dit maakt het mogelijk nauwkeuriger te vergelijken.

AB tests zijn een belangrijk onderdeel van online marketing. Ze helpen bedrijven om een precieze beslissing te nemen tussen twee dingen. (Beeldbron: 123rf.com / SERHII VASIUTIN)

De AB test wordt vaak gebruikt bij webontwerp of voor verschillende hardware. De bedoeling van de test is uit te zoeken welke versie beter is en welke meer mensen aanspreekt, om zo het bedrijf te optimaliseren.

Om deze beslissing te nemen worden de versies apart getoond aan twee groepen mensen of .

De gebruikers of de groepen beslissen dan welke versie uiteindelijk beter is, op basis van hun activiteit of gebruik van het te testen te vergelijken voorwerp.

Hoe werkt een AB test?

Om een AB test uit te voeren, moet de onderneming eerst een aspect kiezen dat verbeterd of vergeleken moet worden met een andere versie.

Vaak worden gebieden gekozen die in een bedrijf verbetering behoeven. Dit gebied wordt dan een keer herzien om een verbeterde versie te maken.

In de AB test is er het origineel en een andere versie die van het origineel verschilt. In de meeste gevallen verschillen beide versies slechts op een enkel punt.

Dit minimale verschil maakt een preciezere analyse mogelijk. Wanneer de twee versies aanwezig zijn, wordt een groep mensen willekeurig in twee groepen verdeeld.

Bij de groeperingen wordt de doelgroep meestal verdeeld in groep A en groep B. De eerste groep krijgt de resultaten. De eerste groep krijgt dan de eerste versie te zien.

De andere groep krijgt de tweede versie te zien. Nu worden de reacties gemeten. De versie die door de mensen beter ontvangen wordt, wordt door het bedrijf gekozen.

Als bijvoorbeeld twee versies van een website getest worden, krijgen de gebruikers twee versies te zien.

Aan de hand van het aantal kliks of reacties wordt dan beslist welke versie door de doelgroep beter ontvangen werd.

Deze versie heeft uiteindelijk de overhand en zal in de toekomst voor alle gebruikers gebruikt worden. Het testobject, in dit geval de website, werd door de test heen geoptimaliseerd.

Welk wettelijk kader moet ik in acht nemen voor een AB test?

Bij een AB test zijn er geen wettelijke randvoorwaarden waaraan de onderneming zich moet houden, maar het is zinvol om bij de uitvoering van de test met een aantal belangrijke aspecten rekening te houden. Het is

bijzonder belangrijk dat beide versies steeds in slechts één aspect verschillen.

Als verschillende aspecten verschillend zijn, zal het bedrijf achteraf niet duidelijk kunnen zien of de gebruikers om de een of andere reden voor een bepaalde versie gekozen hebben.

Het is ook belangrijk dat de AB test over een langere periode getest wordt. Als de beslissing over welke versie beter is pas na te korte tijd genomen wordt, kan ze niet juist zijn omdat de resultaten op de lange duur toch nog zullen veranderen.

Evenzo moet opgemerkt worden dat de firma zich niet op al te kleine details concentreert.

Hoewel de versies slechts in één klein aspect mogen verschillen, moet daar goed over nagedacht worden en niet te gedetailleerd zijn. Anders kan de onderneming belangrijke vergelijkingen mislopen.

Over het geheel genomen moet de onderneming niet rusten op de veranderingen en de mogelijk snelle positieve resultaten.

Er moeten steeds maatregelen genomen worden om het bedrijf bij de tijd te brengen. Positieve ontwikkelingen op korte termijn kunnen elk ogenblik veranderen.

Wat zijn de voor- en nadelen van een AB test?

Bovenal heeft een AB test veel voordelen voor een bedrijf. Door de vele deelnemers kan heel direct een duidelijke mening gegeven worden.

Er zijn echter ook enkele nadelen. We hebben beide kanten voor je samengevat en op een rijtje gezet.

Voordelen

  • Lage kosten
  • Onbeïnvloedbare mening van gebruikers wordt duidelijk
  • Vervalsing niet mogelijk

Nadelen

  • Slechts minimale verschillen kunnen individueel vergeleken worden
  • Gebruikers zouden in verwarring kunnen raken als ze verschillende versies te zien krijgen

Conclusie

De AB test is een heel goede methode voor een bedrijf om een beslissing tussen twee versies van iets te testen aan de hand van het gedrag van de gebruikers.

Omdat de AB test zo efficiënt en nauwkeurig gebruikt kan worden, kan bijna geen enkele onderneming tegenwoordig zonder. In de meeste gevallen wordt het gebruikt op gebieden die herzien moeten worden.

Websites en nieuwsbrieven, bijvoorbeeld, worden regelmatig gebruikt voor een AB test. De kosten worden meestal laag gehouden.

AB test geeft een zeer realistische waarheid weer, omdat ze niet door de gebruikers gemanipuleerd kunnen worden en er veel testpersonen zijn die tot de doelgroep en mogelijke klanten of cliënten behoren.

Zo wordt de juiste doelgroep direct aangesproken.

Beeldbron: 123rf.com / Kitti Kornkasame

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies