Laatst bijgewerkt: 15-07-2021

Onze selectiecriteria

7Onderzochte producten

21Bestede uren

6Beoordeelde onderzoeken

30Verzamelde opmerkingen

Onze auto’s en motorfietsen leveren elke dag topprestaties. Om deze prestaties te garanderen moeten talloze processen in het voertuig optimaal op elkaar afgestemd zijn. ATF olie levert een doorslaggevende bijdrage aan de perfecte werking van het samenspel van de verschillende onderdelen in een automatische versnellingsbak.

Onze ATF olie test 2021 is bedoeld om je voldoende informatie te geven voordat je ATF olie koopt of je olie ververst. Om je aankoopbeslissing te vergemakkelijken, beantwoorden we in onze gids de belangrijkste vragen, zetten we de belangrijkste aankoopcriteria op een rij en geven we onze aanbevelingen.
De belangrijkste feiten in het kort

 • ATF is de Engelse afkorting voor automatic transmission oil en is dus vooral geschikt voor automatische transmissies.
 • Als smeermiddel vermindert ATF olie de slijtage van de versnellingsbak. Met zijn verschillende functies draagt de transmissieolie bij tot de prestaties en verzekert de bedrijfszekerheid van het voertuig.
 • In tegenstelling tot motorolie hoeft transmissieolie zelden vervangen te worden. Toch is een regelmatige oliecontrole aan te bevelen. Deskundigen raden aan de transmissieolie te verversen na ongeveer 80.000 tot 100.000 kilometer.

ATF Olie: Onze selectie

Aankoop- en evaluatiecriteria voor ATF oliën

Afhankelijk van het voertuig, de transmissie en de toepassing moet de ATF olie aan heel andere eisen voldoen. Daarom is het essentieel dat je je goed informeert over welke ATF olie de juiste is voor je auto, voordat je de olie ververst. In de volgende paragrafen leggen we de belangrijkste aankoopcriteria uit. Ze moeten je helpen een overzicht te krijgen en de juiste keuze voor je te maken. De criteria die je kunt gebruiken om verschillende ATF oliën met elkaar te vergelijken zijn o.a.:

Hieronder lichten we elk criterium in detail toe.

Toepassingsgebied

Allereerst is het type transmissie van je auto doorslaggevend voor de keuze van transmissieolie. In principe worden de soorten versnellingsbakken in motorvoertuigen verdeeld in die met handmatige of automatische bediening.

ATF oliën zijn speciaal ontworpen voor automatische transmissies van motorvoertuigen. Voor handgeschakelde transmissies moet andere transmissieolie gebruikt worden.

In automatische transmissies zijn er nu drie verschillende systemen. Hiertoe behoort de koppelomvormer automaat, die het meest voorkomt en vaak als AT wordt afgekort. Een tweede systeem is de transmissie met dubbele koppeling, meestal DCT genoemd. En de derde optie voor een automatische transmissie is de continu variabele transmissie, die wordt afgekort als CVT voor Continu Variabele Transmissie. Elk van deze heeft verschillende eisen aan de transmissievloeistof. De volgende tabel geeft een overzicht van de drie soorten automatische versnellingsbakken.

Systeemtype Eisen aan de olie
Automatische koppelomvormer (AT) Lage viscositeitsklasse, hoge afschuifstabiliteit, goed wrijvingsgedrag, hoge thermische stabiliteit, EP en AW eigenschappen, goede warmteafvoer, elastomeercompatibiliteit
Transmissie met dubbele koppeling (DCT) Stabiel wrijvingsgedrag van natte koppelingen, thermische en oxidatieve stabiliteit, EP en AW eigenschappen, lage viscositeit met hoge afschuifstabiliteit, elastomeercompatibiliteit
Continu Variabele Transmissie (CVT) Stabiel wrijvingsgedrag, thermische en oxidatieve stabiliteit, anti-schuimgedrag, betrouwbare slijtagebescherming, goede EP eigenschappen

Tegenwoordig wordt ATF olie ook gebruikt voor hydraulische stuurbekrachtigingssystemen, als smeermiddel in sommige vierwielaandrijvingen en in sommige nieuwere handgeschakelde versnellingsbakken. Bij de keuze van een geschikte AFT olie moet je je dus bewust zijn van het transmissietype van je auto en letten op de juiste aanduidingen (AT, CVT en DCT).

Samenstelling van het additief

Een transmissieolie heeft naast zijn rol als smeermiddel nog veel andere functies te vervullen. Deze omvatten het regelen van vloeibaarheid, schuimvorming, reiniging, oxidatie en viscositeit. Afhankelijk van het type transmissie variëren de eisen sterk. Om deze verschillende taken aan te kunnen, worden er speciale additieven in de olie gemengd. Alleen landbouwmachines en soortgelijke voertuigen gebruiken tandwiel smeermiddelen in hun zuivere basisvorm. Voor alle andere voertuigen is een mengsel nodig. ATF oliën bestaan voor 75 tot 90 % uit bepaalde basisoliën en voor 10 tot 25 % uit additieven.

Dit zijn in olie oplosbare moleculen met lange ketens, die kunnen werken als modifiers, verbeteraars of als remmers. Hun taak is om bepaalde eigenschappen van het smeermiddel te optimaliseren en zo de slijtage in de versnellingsbak te verminderen. Op een individuele en synergetische manier beïnvloeden de additieven verschillende eigenschappen van het smeermiddel. Hier zijn een paar voorbeelden van additieven die chemische of fysische processen in de ATF olie op gang brengen:

 • EP – Modifiers (extreme druk): voorkomt het lassen van metalen materialen
 • AW – Modifiers (Anti-Wear): vermindert de wrijving van metalen oppervlakken
 • Vloeipuntverbeteraar: beïnvloedt het vloeipunt of de vloeibaarheid
 • VI-Improver: verandert de viscositeit
 • Antischuim additieven: verminderen de kans op schuimvorming

Een optimale samenstelling van additieven is van cruciaal belang, wil de versnellingsbakolie zijn werk kunnen doen. Daarom is het belangrijk dat je voldoende te weten komt over de additieven in ATF oliën voordat je ze koopt.

Specificatie van de fabrikant

Een ander belangrijk criterium is de specificatie van de fabrikant van het voertuig. Omdat oliën voor automatische versnellingsbakken precies afgestemd moeten zijn op het bijbehorende ontwerp en de eisen van een bepaalde transmissie, bestaat er geen universele specificatie voor DE juiste ATF olie. Elke fabrikant beveelt zijn eigen normen aan voor zijn voertuigen. Deze aanbevelingen vind je in de handleiding van je auto. Tot nu toe behoren de specificaties van General Motors en Ford tot de belangrijkste normen voor ATF oliën. General Motors vat de eisen voor automatische transmissies samen met de naam Dexron. De door Ford vastgestelde specificatie heet Mercon.

Andere voertuigfabrikanten wereldwijd nemen vaak een van deze specificaties over en breiden die uit met hun eigen normen. Net als de voertuigen zijn ook de technische specificaties van Dexron en Mercon in de loop van de decennia geëvolueerd. Zo werd de eerste versie van Dexron spoedig gevolgd door Dexron II, dan III en andere varianten daarvan. De nieuwste ontwikkeling is Dexron VI. Ook de oliën voor automatische versnellingsbakken van Ford zijn voortdurend geoptimaliseerd. De nieuwste specificatie is Mercon ULV. Naast deze twee fabrikanten zijn ook andere bedrijfsspecificaties tot stand gekomen. In de volgende tabel staan de meest gebruikte ATF oliën van dit moment.

Specificatie Fabrikant
Dexron VI General Motors
Mercon ULV Ford
ATF T-IV Toyota
WS-ATF Toyota
ATF+4 Chrysler
ZF ATF ZF

Kijk in het werkplaatshandboek van je auto naar de specificaties van de fabrikant voor de te gebruiken automatische transmissievloeistof.

SAE viscositeitsklasse

De viscositeit geeft informatie over de viscositeit of de inwendige wrijving van het smeermiddel. Hij is verdeeld in klassen die door de SAE bepaald zijn. De SAE “Society of Automotive Engineers” is een internationale vereniging voor uitwisseling op het gebied van technische scholing voor de mobiliteitsindustrie. Kleine SAE cijfers betekenen weinig wrijving en dus een hoge vloeibaarheid. Hoe groter het getal, hoe viskeuzer de olie. Het zou wenselijk zijn dat de viscositeit bij elke temperatuur gelijk blijft.

Dit is echter technisch niet mogelijk, want temperatuurveranderingen hebben een directe invloed op de viscositeit. Om het viscositeitsverschil tussen warm en koud zo klein mogelijk te houden, worden additieven zoals VI verbeteraars aan de olie toegevoegd. Deze regelen de viscositeit van het smeermiddel. De viscositeitsklassen van tandwieloliën liggen tussen de cijfers 70 en 250. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten:

 • Eenwaardige versnellingsbakolie: Hier kan bijvoorbeeld het type SAE 90 genoemd worden.
 • Multigrade versnellingsbakolie: Een voorbeeld van een SAE kwaliteit van dit type is SAE 75W-90. De “W” in de aanduiding staat voor winter en geeft aan dat de olie geschikt is voor gebruik bij koude temperaturen. Het cijfer vóór de “W” beschrijft de viscositeit bij koude temperaturen, het tweede cijfer bij hoge temperaturen.

Een ATF olie is van hoge kwaliteit als het viscositeitsverschil tussen lage en hoge temperaturen zo klein mogelijk is. Dit betekent dat de olie ondanks temperatuurverschillen zo gelijkmatig mogelijk stroomt en zo slijtage vermindert.

API classificatie

Bij de keuze van de juiste ATF olie moet je ook letten op de API classificatie. De vijf verschillende niveaus geven informatie over de prestaties van de transmissieolie en voor welk type transmissie ze gebruikt moet worden. API is de afkorting van American Petroleum Institute (API), dat deze ruwe classificatie gemaakt heeft.

De niveaus 1 tot 5 verschillen in de samenstelling van de additieven en de belastbaarheid van het smeermiddel. De aanduiding “GL” betekent dat dit de classificatie van tandwieloliën is. Dit komt omdat de API classificatie ook bestaat voor andere oliën, zoals motoroliën. Oliën van niveau GL 1 bevatten meestal geen additieven, terwijl smeermiddelen van GL 5 een groot aantal additieven bevatten en daardoor ook bij grotere belasting een optimale bescherming tegen slijtage bieden.

Hier is een overzicht van de 5 niveaus:

API classificatie Geschikt voor Beschrijving
GL 1 Kegeltandwielen, wormwielen, landbouwmachines of niet gesynchroniseerde handgeschakelde transmissies in vrachtwagens Alleen geschikt voor lichte belasting, meestal zonder toevoegingen
GL 2 Hoger belaste wormtandwielen, tractoren, landbouwmachines Voor matige toepassingen, bevat additieven
GL 3 kegelwielaandrijvingen, vrachtwagentransmissies Voor matige toepassingen, ongeveer 2,7 % additieven
GL 4 kegelwiel- zowel als hypoïde transmissies met kleine asverspringing Voor gemiddelde belastingen, tot 4 % additieven, optimaal synchroon gedrag Europa: Minimumnorm voor gesynchroniseerde handgeschakelde versnellingsbakken VS: vooral gebruikt voor vrachtwagens, tractoren en bussen
GL 5 hypoïde tandwielen met grote asverspringing, universele olie voor alle differentiëlen behalve de versnellingsbak voor ruwe omstandigheden, tot 6,5 % additieven

Tegenwoordig worden vooral smeermiddelen van de kwaliteiten GL 4 en GL 5 gebruikt. Het gebruik van een GL 4 olie op een voertuig dat eigenlijk een GL 5 variant nodig heeft, leidt tot hogere slijtage. In het omgekeerde geval is synchronisatie onmogelijk. Een olie van een hogere kwaliteit is dus niet automatisch beter. De eisen die aan moderne transmissievormen gesteld worden zijn uiterst complex. Daarom moet bij de aanschaf behalve met de API classificatie ook rekening gehouden worden met de bovenstaande criteria.

Gids: Veel gestelde vragen over ATF oliën in detail beantwoord

Als je een transmissieolie wilt kopen, moet je op de hoogte zijn van de eigenschappen en het toepassingsgebied. Het is niet ongewoon dat oliën voor het verkeerde gebied gebruikt worden, met schade aan de auto tot gevolg. Daarom beantwoorden we in deze gids veel gestelde vragen over ATF olie.

Wat is ATF olie?

De afkorting ATF staat voor Automatic Transmission Fluid en betekent automatische transmissieolie. ATF olie is een hydraulische olie en wordt gebruikt als smeermiddel in voertuigen met automatische versnellingsbak.

ATF Öl-1

De juiste ATF olie zorgt ervoor dat je klassieke auto efficiënt blijft rijden. Het smeermiddel vermindert de slijtage en draagt in hoge mate bij tot de bedrijfszekerheid.
(Image source: Noel Bauza / Pixabay)

Zijn belangrijkste rol is het voorkomen van slijtage van de transmissie. Daarbij zorgt hij ervoor dat de tandwielen in de versnellingsbak voldoende geolied en gekoeld worden.

Verschil met motorolie

Motorolie moet onderscheiden worden van ATF olie. Beide hebben gemeen dat ze gebruikt worden in voertuigen en als smeermiddel om slijtage tegen te gaan. Ze dienen echter verschillende doelen. Motorolie wordt, zoals de naam al zegt, in de motor gebruikt en heeft heel andere eigenschappen dan transmissieolie omdat ze aan veel hogere temperaturen wordt blootgesteld. Door de verbrandingsprocessen in de motor wordt de motorolie vuil, en die moet regelmatig vervangen worden. Transmissieoliën, daarentegen, moeten veel minder vaak ververst worden.

Bovendien verschillen de twee smeermiddelen in viscositeit. Transmissieoliën zijn dunner dan motoroliën. Vanwege hun verschillende eigenschappen mag motorolie nooit voor de versnellingsbak gebruikt worden, en omgekeerd mag transmissieolie nooit voor de motor gebruikt worden. Dit kan het voertuig blijvend beschadigen.

Welke soorten ATF olie zijn er?

ATF oliën verschillen vooral in de productie van de gebruikte basisoliën. Basisoliën worden in twee hoofdgroepen verdeeld:

 • minerale olie
 • synthetische olie

Ze zijn de basis en hoofdbestanddeel van smeermiddelen en maken tot 90% van de olie uit.

Minerale olie

In tegenstelling tot synthetische oliën, die geheel door de mens gemaakt zijn, wordt minerale olie nauwelijks behandeld. Nadat de ruwe olie uit de grond is gehaald, wordt ze pas gedestilleerd en dan direct gebotteld. Daarom zijn minerale oliën ook aanzienlijk goedkoper dan synthetische. In de volgende tabel vergelijken we de voor- en nadelen van minerale olie.

Voordelen
 • Bijzonder geschikt voor oudere voertuigen
 • Goedkoper
Nadelen
 • Verdampt sneller
 • Moet vaker bijgevuld worden
 • Heeft de neiging slib te vormen

Hij is bijzonder geschikt voor oudere voertuigen. Een nadeel is echter dat het sneller verdampt.

Synthetische olie

In het verleden werd minerale olie gebruikt voor alle motor- en transmissieoliën. Maar door de modernisering van de soorten transmissie en de daaruit voortvloeiende complexiteit van de eisen, moest een andere oplossing gevonden worden. Volsynthetische olie wordt kunstmatig in het laboratorium gemaakt en heeft het grote voordeel dat ze minder vatbaar is voor verstopping. Dit maakt langere verversingsintervallen mogelijk en vereenvoudigt het mengen met additieven. De voor- en nadelen van synthetische oliën worden in de tabel kort samengevat.

Voordelen
 • Gemakkelijker te combineren met additieven
 • Kan precies afgestemd worden op de behoeften van het voertuig
 • Minder gevoelig voor hitte
Nadelen
 • Duurder
 • Minder geschikt voor oudere voertuigen

De olie kan afgestemd worden op de behoeften van een voertuig. Hij is echter niet geschikt voor oudere voertuigen. Tegenwoordig wordt vaak een hybride van de twee oliën gebruikt. Deze smeermiddelen worden halfsynthetisch of semi-synthetisch genoemd. In deze vorm kunnen de voordelen van volledig synthetische olie gecombineerd worden met de eigenschappen van minerale olie om een optimaal smeermiddel te verkrijgen.

Waar wordt automatische transmissievloeistof voor gebruikt?

Het belangrijkste doel van ATF olie is de bedrijfszekerheid van de automatische versnellingsbak te garanderen. Om dit doel te bereiken heeft het smeermiddel verschillende functies:

 • Werkmedium voor interne hydraulische doeleinden, b.v. klepbewegingen
 • Regeling van de wrijving van rembanden en meervoudige schijfkoppelingen tijdens het schakelen
 • betrouwbare bescherming tegen slijtage en corrosie
 • Smering van tandwielen
 • Stabiliseren de viscositeit bij veranderende temperaturen
 • De oxidatiestabiliteit regelen
 • Temperatuurregeling
 • Het anti-schuimgedrag regelen
 • Drukoverdrachtsmedium van de koppelomvormer (met automatische converter)

Om aan al deze eisen te voldoen worden additieven door de basisoliën gemengd. Deze zogenaamde additieven zijn onmisbaar voor moderne soorten versnellingsbakken.

Welke ATF olie heb ik nodig voor welk voertuig?

ATF oliën kunnen niet algemeen gebruikt worden vanwege de speciale eisen van het betreffende type versnellingsbak. Het is belangrijk dat je bij het verversen van de transmissieolie strikt de aanbevelingen van de fabrikant volgt. Je vindt deze in de gebruiksaanwijzing en in het werkplaatshandboek.

ATF Öl-2

Rammelen en schokken bij het schakelen kan een teken zijn dat de transmissieolie ververst moet worden. (Beeldbron: Valdemars Magone / Unsplash)

Veel fabrikanten hebben hun eigen specificaties ontwikkeld die voor hun voertuigmodellen gebruikt moeten worden. De meeste zijn gebaseerd op ofwel General Motors’ Dexron ofwel Ford’s Mecron specificatie. Welke ATF olie je voor je auto moet gebruiken – of het nu een BMW, een klassieke auto, een Porsche, een Audi, een VW Golf of een motorfiets is – kan hier niet beantwoord worden, vanwege de complexiteit van de selectiecriteria.

Er zijn verschillende geschikte transmissieoliën voor elk voertuigtype. Bovendien omvat het toepassingsgebied van sommige ATF oliën vele soorten transmissies, zodat ze op verschillende voertuigen gebruikt kunnen worden.

Hoe kan ik ATF olie verversen?

Als er een transmissieolieverversing op handen is, kun je in principe kiezen uit drie varianten:

 • Zelf de olie verversen
 • Eenvoudig olie verversen door een specialist
 • Ververs de olie en spoel de versnellingsbak bij een specialist

In de volgende paragrafen worden de drie varianten kort voorgesteld.

Ververs zelf de olie

Alleen ervaren monteurs mogen zelf de versnellingsbakolie verversen. Het is ook zeer aan te bevelen de gebruiksaanwijzing te raadplegen. Dit bevat alle nodige informatie over de olie, en ook over de aftapplug en de vulplug. Hier is een stap-voor-stap gids voor een geslaagde olieverversing:

 1. Laat de auto warmlopen en schakel indien mogelijk één keer door alle versnellingen
 2. Rij de auto op een hefplatform
 3. Draai de aftapplug en de vulplug los: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de plaats waar deze zich bevinden.
 4. Laat de oude versnellingsbakolie weglopen en vang die op in een bak
 5. Plaats de aftapplug en de vulplug terug
 6. Vul nieuwe versnellingsbakolie bij: Je hebt hier meestal een injectiespuit of vulslang voor nodig.
 7. Gooi gebruikte olie op de juiste manier weg: Als je zelf de olie vervangt, moet je de oude olie op de juiste manier weggooien. Net als andere gebruikte olie is versnellingsbakolie gevaarlijk afval en moet ingeleverd worden bij de bevoegde autoriteiten.

Volg deze aanwijzingen strikt op. Het gebruik van de verkeerde olie kan tot schade aan de transmissie leiden.

Eenvoudig olie verversen door een vakman

Omdat veel mensen geen ervaren monteurs zijn en geen lift hebben, wordt een olieverversing meestal in een garage gedaan en door een vakman uitgevoerd. Bovendien zijn sommige soorten transmissies uiterst ingewikkeld van constructie, zodat het verversen van de olie zelfs voor een volleerd monteur een enorm gedoe zou zijn. Vooral bij direct schakelende versnellingsbakken vraagt een olieverversing nogal wat ervaring.

Het is een zeer complex en gevoelig systeem. Daarom raden we je aan de vervanging toe te vertrouwen aan een specialist voor dit type versnellingsbak. Zelfs de vakman zal de bovenstaande stappen uitvoeren voor een eenvoudige olieverversing. Samengevat zijn dat: Laat de oude transmissieolie in een pan weglopen, maak de oliepan schoon en giet er dan de nieuwe olie in.

Olie verversen en versnellingsbak spoelen door een specialist

Als de olie ververst moet worden, vragen veel mensen zich af of de versnellingsbak ook gespoeld moet worden. Het voordeel van het spoelen van de versnellingsbak is dat werkelijk alle oude olie uit de versnellingsbak wordt gehaald. Anders blijft er meestal wat van de olie over. Bij handgeschakelde transmissies is een eenvoudige olieverversing meestal voldoende.

Bij automatische transmissies blijft echter heel vaak oude olie achter, dus een flush is hier meestal aan te bevelen. Rammelen en schokken bij het schakelen zijn tekenen dat een olieverversing en vaak ook een transmissie flush nodig zijn. Als dit niet gedaan wordt, werkt de versnellingsbak plotseling niet meer en gaat de versnellingsbak kapot.

Wanneer moet ik ATF olie verversen?

Het komt zelden voor dat autobezitters de transmissievloeistof moeten vervangen. Meestal wordt de transmissievloeistof vervangen bij de aankoop van de auto, die meestal tot acht jaar meegaat. Maar ook transmissieolie en ook motorolie verliezen in de loop der jaren aan viscositeit door slijtage. Daardoor is de transmissie niet meer voldoende beschermd tegen slijtage.

Deskundigen raden aan de versnellingsbakolie na 80.000 tot 120.000 kilometer te verversen.

In uitzonderlijke gevallen kan het echter zijn dat de bestuurder de olie eerder moet laten verversen. Zulke uitzonderlijke gevallen kunnen zijn:

 • Olievlekken onder de versnellingsbak: Lekken van de versnellingsbak
 • Versnellingsbakolie heeft zich vermengd met condenswater
 • De versnellingen van de auto zijn moeilijk te schakelen: Vooral in de eerste en tweede versnelling als de olie nog koud is.
 • Ongewone geluiden bij het schakelen: rammelen of klapperen bij het schakelen

Omdat transmissieolie zo lang blijft functioneren, wordt ze vaak aangeprezen als onderhoudsvrij. Toch is het raadzaam om de transmissieolie om de 2 tot 3 jaar te controleren.

Kunnen oliën voor automatische versnellingsbakken gemengd worden?

Omdat elke ATF olie verschillende additieven en dus specifieke eigenschappen heeft, mogen ze niet met elkaar gemengd worden. Er zijn echter oliën die met elkaar gemengd kunnen worden.

ATF Öl-3

Voor het verversen van de transmissieolie wordt het voertuig op een hefplatform gereden. De oude olie moet in een container opgevangen worden en daarna op de juiste manier weggegooid worden.
(Image source: John Hernandez / Pixabay)

Of dit het geval is, kun je het beste afleiden uit het gegevensblad van de betreffende olie. Daar vind je informatie over de mengbaarheid met andere oliën. Als je niet zeker weet welke olie in de versnellingsbak zit, kan het zinvol zijn om een transmissie flush uit te voeren als je de olie ververst. Dit zal alle oude olie wegspoelen en voorkomen dat die zich met de nieuwe olie vermengt.

Welke kleur heeft ATF olie?

Om de transmissievloeistof beter te onderscheiden van motorolie en andere vloeistoffen in de auto, is ze vaak gekleurd. Meestal komt het in de kleuren blauw, groen of rood. Vaak worden de kleuren gespecificeerd door de voertuigfabrikanten.

Waar kan ik ATF olie kopen?

Meestal wordt de olie in een garage ververst. Als je echter zelf de olie wilt verversen, kun je de juiste ATF olie kopen bij een benzinestation, in speciaalzaken voor auto-accessoires of in een online winkel. In benzinestations vind je kleinere verpakkingen, meestal rond de 250 ml. Volgens ons eigen onderzoek zijn de volgende online winkels de pioniers in de online verkoop van ATF olie:

 • amazon.com
 • kfzteile24.de
 • atp-autoteile.nl
 • atu.nl
 • smeermiddelen-centrale.com
 • carparts.com
 • motoroel.de

Sommige online winkels bieden ook goede klantenondersteuning en deskundig koopadvies.

Wat kost een ATF olieverversing?

De prijs voor een ATF olieverversing is sterk afhankelijk van het type voertuig. Het hangt er ook van af of je de olie zelf ververst of het in een werkplaats laat doen. De volgende tabel geeft je een overzicht van de prijsklassen van AFT oliën naar hun toepassingsgebied. De prijzen zijn per liter en verwijzen naar online winkels. ATF oliën zijn over het algemeen duurder in benzinestations en speciaalzaken.

Toepassingsgebied prijsklasse in € / l
Asaandrijvingen 10 – 13 €
CVT transmissies 4 – 10 €
DCT transmissies 10 – 12 €
Stuursystemen 5 – 13 €
Multitronic transmissies 8 – 10 €
Manuele transmissies 5 – 15 €
PTO’s 5 – 13 €

Als je de verandering in een werkplaats laat doen, zijn er natuurlijk zowel de arbeidskosten als de materiaalkosten. Dan varieert de prijs tussen €100 en €300. Als je ook een flush van de versnellingsbak wilt, moet je tussen de 300 en 800 euro rekenen. Deze prijs hangt echter sterk af van de werkplaats in kwestie en het voertuigmodel.

Beeldbron: Yastremska / 123rf

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies