Laatst bijgewerkt: 07-10-2021

Onze selectiecriteria

7Onderzochte producten

21Bestede uren

6Beoordeelde onderzoeken

30Verzamelde opmerkingen

Sinds de oudheid hebben onze voorouders genoten van de rijke en gezonde druivenbouillon. De productie ervan, hoewel rudimentair, was zeer effectief. Vandaag genieten we nog van dit drankje zoals de oude goden dat deden. Op één uitzondering na: de processen en additieven. Biologische wijn is, voor een deel, een terugkeer naar de natuurlijke oorsprong waarmee hij geïdentificeerd wordt.

Door de overmaat aan chemicaliën in ons voedsel worden de voordelen van biologische producten steeds bekender. Sulfieten, additieven… Zoiets biologisch als wijn moet met biologische methoden gemaakt worden. Dit artikel zal heel nuttig voor je zijn om de eigenschappen en kenmerken van het traditionele elixer te leren kennen.
Belangrijk om te weten

 • Biologische wijn is een verbetering van de traditionele landbouwsystemen, waarbij de biodiversiteit wordt gerespecteerd en de wijn zich aanpast aan de omstandigheden van het milieu.
 • Biologische landbouw is een voorstel ten gunste van duurzaamheid, dus door deze wijnen te consumeren draag je bij aan het milieu.
 • Eigenschappen die in deze dranken aanwezig zijn worden met deze optie uitvergroot: grotere aanwezigheid van polyfenolen en hun antioxiderende werking.

Beste Biologische wijn: Onze selectie

Zit je al minutenlang op de wijntentoonstelling te kijken zonder te beslissen? Bel je een kennis die je een bepaalde fles kan aanbevelen? Een soortgelijke situatie is ons allemaal wel eens overkomen, want het lijdt geen twijfel dat het helemaal niet gemakkelijk is. Om je daarbij te helpen, hebben we besloten enkele biologische wijnen uit te kiezen die je zeker zullen bevallen.

Koopgids: Wat je moet weten over biologische wijn

Er zijn verschillende onderscheidende aspecten van dit druivensap die het gezonder en duurzamer maken. Om je in staat te stellen deze drank beter te leren kennen, hebben we een reeks vragen beantwoord die bij het kiezen van een wijn heel nuttig zullen zijn.

Enkele interessante bijzonderheden van biologische wijn zijn de teelt, de eigenschappen en de nuances ervan. (Bron: Druivendingen: 2954924/ Pexels)

Wat is een biologische wijn?

Men kan zeggen dat een biologische wijn op het veld begint, want al vanaf het zaaien moet er aandacht besteed worden aan bepaalde natuurlijke kenmerken van de plant en de bodem.

Een biologische wijn is een wijn waarbij zowel de productie als het vinificatieproces volgens biologische criteria zijn verlopen. Dat wil zeggen, respect voor het land, het leven en de cycli van de plant. Organische verrijking wordt bevorderd, want bij de behandeling en bemesting van deze gewassen zijn geen synthetische producten toegestaan (1).

Afhankelijk van de bodemkenmerken van de streek moeten de in de plant aanwezige micro-organismen de kans krijgen zich normaal te ontwikkelen. Deze zijn verantwoordelijk voor de gisting van de oogst, die op natuurlijke wijze gebeurt.

Wat zijn de voordelen van biologische wijn?

Wijn draagt, als hij bij de maaltijd wordt geschonken, bij tot een goede spijsvertering, en bevordert andere processen (2). Maar als deze drank biologisch is, vermenigvuldigen de voordelen zich. We hebben de belangrijkste in de volgende tabel samengevat:

Kenmerken Voordelen
Afwezigheid van herbiciden en pesticiden Beschermt de bodem, bevordert de biodiversiteit in de bodem
Duurzame teelttechnieken Bodembescherming
Waardeert de rol van de producent Draagt bij aan plattelandsontwikkeling
Strengere regelgeving voor additieven Minder (of geen) sulfieten
Natuurlijkere productieprocessen Hoger gehalte aan polyfenolen en tannines, geweldige antioxidanten

Hoe weet je of een wijn biologisch is?

Alle biologische wijn moet vergezeld gaan van een etiket. Deze accreditatie garandeert dat alleen druiven van biologische landbouw voor de productie ervan zijn gebruikt. Om de certificering te verkrijgen is toezicht door de bevoegde instantie nodig. Tijdens de inspectie worden de gebruikte producten, de kwaliteit van de wijn en zelfs de bodem beoordeeld.

Dit in heel Europa geldende zegel bestaat uit een reeks sterren in de vorm van een blad. Meestal in wit en groen.

Het was in februari 2012 dat het Permanent Comité voor biologische landbouw de verordening over biologische wijnbereiding goedkeurde. Het regelt o.a. de sulfietlimieten en de productie van hulpstoffen zoals gisten (3).

Wat is de oorsprong van biologische wijn?

De Grieken, Romeinen en Egyptenaren gebruikten al biologische wijn. Sindsdien wordt het beschouwd als een brouwsel van de goden, waaraan verschillende krachten en eigenschappen worden toegeschreven. Recent onderzoek dateert het begin ervan in het Neolithicum, toen er al vruchtensappen werden gedronken. (2). We kunnen daarom aannemen dat de oorsprong ervan teruggaat tot de dageraad van de mensheid.

Momenteel kan gezegd worden dat biologische wijn als product opkwam in de jaren 1980, samen met de biologische landbouw. Maar door meningsverschillen tussen de producenten werd de regulering ervan uitgesteld. Sinds het begin van de 21e eeuw wordt deze classificatie in de EU-landen anders uitgevoerd.

Wat is het verschil tussen biologische wijn en conventionele wijn?

Conventionele landbouw is gebaseerd op empirisch bewijs en experimenten van boeren. Biologische landbouw probeert die te verbeteren, te verrijken en er duurzaamheid in te brengen (4). Als de processen veranderen, verandert ook het resultaat. Daarom hebben we de belangrijkste verzameld in de volgende tabel.

Conventionele wijn Biologische wijn
Gebruik van kunstmest Biologische bemesting
Lagere aanwezigheid van polyfenolen Hoger antioxidant vermogen: hogere aanwezigheid van polyfenolen
Toegevoegde sulfieten Geen sulfieten of met een verlaagd en gecontroleerd gehalte aan sulfieten
Synthetische en natuurlijke kurken Natuurlijke kurk
Gebruik van druiven Gebruik van beschadigde druiven is verboden
Gemechaniseerde teelt Oogst en verwerking met de hand
Behandelde landbouwgrond Bodem rijk aan biodiversiteit zonder kunstmatige toevoegingen
Praktijken zoals gedeeltelijke dealcoholisatie, elektrodialyse of ontzwaveling Preventieve praktijken die de grondstof en zijn omgeving respecteren

Hoe wordt biologische wijn gemaakt?

Biologische wijnbereiding heeft zijn eigen bijzonderheden en verschillen, zoals bepaald in de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 203/2012. In de volgende lijst hebben we geprobeerd de ontwikkeling van deze wijn samen te vatten, van de aanplant van de druiven tot het eindprodukt (5)

 1. De wijnstokken zijn aangeplant volgens biologische landbouwtechnieken. Er worden rassen gekozen die aangepast zijn aan de bodemgesteldheid en het klimaat van het perceel.
 2. Handmatig oogsten, waarbij de onbeschadigde druiven worden geselecteerd en de heetste uren van de dag worden vermeden. Het gebruik van plastic, afwasbare en stapelbare kratten wordt aanbevolen. Ze voorkomen het pletten van de vruchten.
 3. Voor witte druiven: pletten en persen. Bij rode druiven moet je ontpitten om krassen te voorkomen. Zachtjes pletten levert vervolgens een massa schillen, pitten en most op.
 4. De most wordt gecorrigeerd, en koude concentratie is hierbij verboden. Het wordt aangezuurd of ontzuurd binnen de vastgestelde grenzen.
 5. Zo nodig worden binnen de vastgestelde grenzen sulfieten toegevoegd. Dit moet op het etiket vermeld worden.
 6. Alcoholische gisting met de natuurlijke gisten van de druif. Behoud door het gebruik van zwaveldioxide te verminderen.
 7. Natuurlijke klaring van de wijn. Latere filtering. Deze technieken zijn niet verplicht. Botteling met biologische kurk.

Waarom zouden we biologische wijnen drinken?

Het Eco-Prowine label beloont wijnhuizen die zich inzetten voor duurzaamheid in de hele productieketen. Het doel ervan is als leidraad te dienen voor een geringere milieu-impact.

Vanuit gezondheidsoogpunt zijn er verschillende redenen om voor een biologische wijn te kiezen. Behalve dat het gezonder is, heeft het ook zeer goede organoleptische kwaliteiten. Een dwingende reden om deze wijnen te kiezen is echter hun duurzaamheid.

Biologische landbouw is een verbintenis tot de natuurlijke dynamiek van elk ecosysteem, waardoor de veel beschadigde grond waar we zaaien behouden blijft. Dit draagt rechtstreeks bij tot het behoud van onze planeet, en tot het afzwakken van het proces van woestijnvorming.

Wijn is in de geschiedenis vrijwel sinds onze oorsprong aanwezig, want het werd beschouwd als de bouillon van de goden. (Bron: Bru-nO: 3550742/ Pixabay)

Wat zijn de verschillen tussen biologische, biodynamische en natuurlijke wijn?

Op het gebied van voedsel heeft een terugkeer naar de oorsprong veel voordelen, zowel voor onze consumptie als voor de planeet. Daarom is de verscheidenheid aan deze producten toegenomen, waardoor we soms in verwarring raken tussen de verschillende producten. We zullen de verschillen uitleggen zodat je er geen twijfel over hebt

 • Biologische wijn. Het waardeert en respecteert de biodiversiteit van het land, dus worden er geen chemische meststoffen of pesticiden gebruikt. Er mogen sulfieten aan toegevoegd worden, zij het in minimale hoeveelheden, om de zuurtegraad te beheersen.
 • Biodynamische wijn. Het houdt rekening met de invloed van de maancycli en de sterren. Het begrijpt een relatie tussen astrologie, levende wezens en het universum. Er worden alleen natuurlijke producten gebruikt.
 • Natuurlijke wijn. De toevoeging van sulfieten en gisten is verboden bij de produktie van deze wijn. Daarbij wordt menselijke tussenkomst tot een minimum beperkt, zowel bij de teelt als bij de produktie.

Aankoopcriteria

Bij het kopen van een biologische wijn zijn er verschillende aspecten te evalueren, die samenvallen met die van traditionele wijnen. Bij de waardering van deze criteria moeten we echter rekening houden met bijzondere overwegingen, die we hier in detail gaan toelichten.

Soort wijn

Een biologische wijn kan van elke soort zijn, zolang hij maar op een biologische manier verbouwd is. De drie belangrijkste soorten wijn zijn rood, wit en rosé. Ze worden ook ingedeeld naar hun leeftijd, waarbij het gebruik van een karaf wordt aanbevolen voor jonge wijnen en wijnen die lang bewaard zijn.

Denominatie van herkomst

Wijnen worden, om zichzelf te beschermen, gegroepeerd onder verschillende benamingen van herkomst. Ze worden op deze manier op de markt gebracht en gepromoot, waardoor elke groep zijn eigen geografische gebied en zijn eigen kenmerken krijgt. De Raad van Toezicht is belast met het toekennen van deze benamingen, en er zijn er momenteel 70 D.O in Spanje.

De Denomination of Origin wordt bepaald door de plaats waar de wijnstok in kwestie verbouwd werd. (Bron: Tim Mossholder: 953166/ Pexels)

Alcoholgehalte

Het alcoholgehalte hangt af van de kwaliteit en de tijd van de oogst. Het is meestal tussen 10 en 14º, waarbij rode wijnen het hoogste alcoholgehalte hebben. Het is belangrijk een matige consumptie van alcoholische dranken aan te bevelen, want onverantwoord gebruik ervan brengt bepaalde gevaren voor onze gezondheid met zich mee.

Rijping

Vanwege de jeugdigheid van deze wijnsoort vinden we nog steeds geen wijnen die al vele jaren gerijpt zijn op de markt.

De rijping van elke wijn hangt af van de soort druif waarmee hij gemaakt is. Dit proces wordt zo gedaan dat de drank alle oorspronkelijke karakters tot uitdrukking brengt. In het geval van biologische wijn is versnelde rijping toegestaan, hoewel in de verordening alleen sprake is van het gebruik van eikenhoutkrullen bij deze procedure.

Druivensoort

De druivensoort bepaalt niet alleen de soort, maar ook de smaak van de wijn. In Spanje zijn er ongeveer 235 variëteiten. Ze zijn elk afhankelijk van de omgevingsfactoren van hun gebied, en er is een grote verscheidenheid aan autochtone variëteiten. Ze kunnen worden ingedeeld in rode, witte en tafeldruiven. Op nationaal niveau zijn enkele van de meest voorkomende soorten Airén, Tempranillo en Garnacha.

Wijnbehoud

Wijnbehoud is vooral belangrijk bij biologische wijnen. Omdat ze minder sulfieten bevatten, kan oxidatie sneller optreden. We gaan je de belangrijkste tips geven, waarbij we onderscheid maken of hij geopend is of niet

 • Gesloten flessenopslag. In een horizontale positie, zodat de wijn en de kurk permanent in contact zijn. Bewaar ze altijd bij een constante temperatuur en vermijd blootstelling aan direct licht.
 • Behoud als de fles geopend is. Probeer het zo hermetisch mogelijk af te sluiten, in de koelkast en in een verticale positie. Als een goede afsluiting niet gegarandeerd is, is het raadzaam de drank over te brengen in een andere glazen pot die luchtdicht is.

Samenvatting

Biologische landbouw is de meest verantwoorde optie, zowel uit het oogpunt van de boer als van het eindproduct. In die zin verhoogt biologische wijn de normen voor de kwaliteit van de wijn. Het resultaat: meer antioxiderende kracht, minder chemicaliën en uitstekende organoleptische kwaliteiten.

Een ander opmerkelijk aspect van dit druivenelixer is de duurzaamheid ervan. Duurzame teelt, die het milieu verbetert en bevordert, biedt tegenwicht aan de schadelijke effecten die de traditionele landbouw op het milieu heeft. Het is duidelijk dat, bij matige en verantwoorde consumptie, de keuze voor biologische wijn de beste optie is.

(Bron van de afgebeelde foto: Belchonock: 124958260/ 123rf)

Referenties (5)

1. Julián SR. Vinificación según normas ecológicas: importancia del SO2 [Internet]. https://www.navarra.es/. Navarra Agraria; 1996 [cited 2021Aug]. 2F13B9A03CED/135226/Vinificacacionsegunnormasecologicas.PDF
Bron

2. Ortuño Pacheco G. Salud y Consumo Moderado de Vino [Internet]. https://scielo.isciii.es/. Revista electrónica cuatrimestral de enfermería; 2009 [cited 2021Aug].
Bron

3. Micheloni C. Ahora que hay un reglamento del vino ecológico...¡ya podemos mejorarlo! [Internet]. http://www.agroecologia.net/. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 2012 [cited 2021Aug].
Bron

4. Remmers GGA. Agricultura tradicional y agricultura ecológica: vecinos distantes [Internet]. https://www.mapa.gob.es/. Revista Agricultura y Sociedad nº 66; 1993 [cited 2021Aug].
Bron

5. Egea Bartual C, Ramírez Pérez P, Lasheras Ocaña J, León Gutiérrez JM. Elaboración de vinos ecológicos [Internet]. https://www.juntadeandalucia.es. JUNTA DE ANDALUCÍA. Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera.; 2016 [cited 2021Aug].
Bron

Waarom kun je me vertrouwen?

Artículo revista especializada
Julián SR. Vinificación según normas ecológicas: importancia del SO2 [Internet]. https://www.navarra.es/. Navarra Agraria; 1996 [cited 2021Aug]. 2F13B9A03CED/135226/Vinificacacionsegunnormasecologicas.PDF
Ga naar bron
Artículo revista médica
Ortuño Pacheco G. Salud y Consumo Moderado de Vino [Internet]. https://scielo.isciii.es/. Revista electrónica cuatrimestral de enfermería; 2009 [cited 2021Aug].
Ga naar bron
Artículo revista especializada
Micheloni C. Ahora que hay un reglamento del vino ecológico...¡ya podemos mejorarlo! [Internet]. http://www.agroecologia.net/. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 2012 [cited 2021Aug].
Ga naar bron
Artículo revista especializada
Remmers GGA. Agricultura tradicional y agricultura ecológica: vecinos distantes [Internet]. https://www.mapa.gob.es/. Revista Agricultura y Sociedad nº 66; 1993 [cited 2021Aug].
Ga naar bron
Estudio divulgativo
Egea Bartual C, Ramírez Pérez P, Lasheras Ocaña J, León Gutiérrez JM. Elaboración de vinos ecológicos [Internet]. https://www.juntadeandalucia.es. JUNTA DE ANDALUCÍA. Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera.; 2016 [cited 2021Aug].
Ga naar bron
Recensies