Laatst bijgewerkt: 22-09-2021

Heb je je altijd al afgevraagd wat er achter het concept van Wikipedia zit? Dan moet je zeker kennis maken met de crowdsourcing methode. Maar als je niet helemaal zeker weet wat het inhoudt en hoe het verschilt van uitbesteden, dan helpt dit artikel je verder.

In dit artikel kom je alles te weten over crowdsourcing 2021. We informeren je over het verschil tussen crowdsourcing en outsourcing en welke voordelen het bedrijven biedt. We zullen je ook vertellen waarom het concept zo bekritiseerd wordt.
Belangrijk om te weten

  • Crowdsourcing is samengesteld uit de woorden crowd en outsourcing. Het betekent dat bepaalde taken worden uitbesteed aan de massa van internetgebruikers.
  • Het begrip wordt op veel gebieden gebruikt. Daartoe behoren marketing, produktontwerpen en ook geneeskunde.
  • Hoewel crowdsourcing veel voordelen biedt, zoals de uitbreiding van kennis of de snelle uitvoering van verschillende projecten, wordt de methode ook zwaar bekritiseerd.

Woordenlijst item: De term crowdsourcing in detail uitgelegd

In het volgende hebben we de belangrijkste feiten over crowdsourcing samengevat en uitgelegd. We hebben ook het verschil tussen crowdsourcing en outsourcing uitgelegd en de voordelen voor je op een rijtje gezet.

Wat is crowdsourcing?

Crowdsourcing doet sterk denken aan de term outsourcing die bij globalisering gebruikt wordt.

Het woord menigte betekent menigte mensen.

Beide methoden verwijzen naar een vorm van uitbesteden. Crowdsourcing betekent echter niet het uitbesteden van bedrijfstaken aan derden of aan een freelancer, zoals outsourcing dat doet. Dit nieuwe concept gaat veeleer over het overdragen van taken aan een menigte.

Omdat dit concept pas in het internettijdperk bekend werd, is het gebruikelijk dat de menigte vooral uit internetters bestaat.

De belangrijkste voorwaarde voor crowdsourcing is het internet, want dat is de basis van het hele concept. Zonder internettoegang kunnen geografisch verspreide groepen van veel mensen helemaal niet samen aan een project werken.

Voorbeelden van crowdsourcing

Een voorbeeld van crowdsourcing is Wikipedia. De beheerders van de site profiteren van het feit dat veel mensen bijdragen aan de site. Iedereen heeft toegang tot de bijdragen, en het bedrijf maakt gebruik van de verschillende culturele en academische achtergronden, en van de verschillende kennisspectra. Bijgevolg kunnen alle mensen wereldwijd auteur van de site zijn.

Een ander voorbeeld zijn de filemeldingen op de radio, want die worden door buitenlandse weggebruikers verstrekt en het radiostation op de radio deelt alleen de verzamelde informatie. Dus ook hier gebruiken ze het concept van het gebruik van de intelligentie van de menigte.

Hoe wordt crowdsourcing door bedrijven gebruikt?

Als een bedrijf het crowdsourcing concept gebruikt, betekent dit dat ze een beroep doen op de verschillende vaardigheden en ideeën van de mensen in de groep.

Vaak zijn de taken van de menigte nogal veelomvattende opdrachten, waarvoor verschillende vaste medewerkers nodig zouden zijn en de financiële uitgaven dus veel hoger zouden uitvallen. Daarom wordt dit concept vooral gebruikt voor het maken van blogbijdragen of artikelen, voor het mee-ontwerpen van de technologie en het ontwerp van nieuwe producten, of voor onderzoeksprojecten. Crowdsourcing wordt vooral vaak gebruikt voor het maken van een hele website.

Crowdsourcing wordt in bedrijven vooral gebruikt voor grotere, gediversifieerde opdrachten. (Image source: 123rf / rawpixel)

Bovendien kunnen door deze methode te gebruiken grotere projecten sneller uitgevoerd worden en kunnen crowdsourcing campagnes bedrijven helpen hun marketing doelen te bereiken.

Op welke gebieden is crowdsourcing te vinden?

Crowdsourcing kan op veel verschillende gebieden gebruikt worden. Vaak gaat het bij de methode om het genereren van nieuwe ideeën met als doel innovaties te creëren.
Enkele van de gebieden zijn:

  • Marketing
  • Productontwerp en -ontwikkeling
  • Modeontwerp
  • Diensten

In het volgende zullen we crowdsourcing in de geneeskunde nader bekijken, want daar is al enige vooruitgang geboekt.

Crowdsourcing in de geneeskunde

Crowdsourcing heeft de potentie enorm veelbelovend te zijn, vooral in de wereldwijde gezondheidszorg, omdat het in staat is snel, goedkoop en nauwkeurig informatie te verzamelen.

Hoewel één studie aantoonde dat “de wijsheid van de menigte” getrainde deskundigen niet kan vervangen, suggereren vijf studies dat verdeelde menselijke intelligentie het werk van getrainde deskundigen kan benaderen of ondersteunen. Voorbeelden van huidige toepassingen van crowdsourcing in de geneeskunde zijn ziektebewaking en de diagnose van zeldzame ziekten.

Verder wordt crowdsourcing ook gebruikt om succes te boeken bij kankeronderzoek. Tot nu toe zijn nog geen resultaten bereikt, maar er worden nog steeds pogingen ondernomen om de intelligentie van de menigte te gebruiken om het onderzoek vooruit te helpen.

Wat zijn de voordelen van crowdsourcing?

Crowdsourcing kan, net als uitbesteden, veel verschillende voordelen hebben. We hebben ze hieronder opgesomd en er vervolgens over uitgeweid.

  • Bedrijven: Verschillende meningen en ideeën, Methode om geld te besparen, Snel en parallel werken, Snelle toegang tot deskundige kennis.
  • Crowdworker: Interessante banen, kennisuitbreiding, nieuwe contacten, onafhankelijkheid.

In het volgende zullen we de voordelen van crowdsourcing nader toelichten.

Voordelen voor bedrijven

Een van de grootste voordelen is dat je de intelligentie van de menigte gebruikt om verder te komen in een project. Veel meningen en ideeën kunnen helpen om het project op de best mogelijke manier uit te voeren.

Deze strategie kan ook geld besparen.

Bovendien werken veel opgeleide deskundigen samen. Dit betekent enerzijds dat ze parallel werken en anderzijds dat ze juist daarom ongelooflijk snel vooruitgang kunnen boeken. Bovendien geeft samenwerken je de kans je kennis uit te breiden.

Het is ook bijzonder gemakkelijk om deskundigen te vinden voor de respectieve projecten. Door de wereldwijde toegang tot het internet vindt men altijd wel deskundigen voor een onderwerp.

Voordelen voor crowdworkers

Deze methode heeft ook enkele voordelen voor crowdworkers.

Ten eerste krijgen crowdworkers allerlei verschillende banen aangeboden. De werkgevers kunnen uit de hele wereld komen, net als potentiële collega’s. Werken met volslagen vreemden kan ook tot nieuwe contacten leiden.

Crowdsourcing verwijst, in tegenstelling tot outsourcing, naar het uitbesteden van taken aan een massa internetgebruikers. (Image source: unsplash / Glenn Carstens Peters)

Met behulp van deze methode kunnen crowdworkers hun kennis uitbreiden, want het heet tenslotte Learning By Doing. We kunnen ook iets van andere mensen leren.

Aan de andere kant is het voor crowdworkers eenvoudig en gemakkelijk om werk te krijgen. De vele verschillende platforms bieden onbeperkte mogelijkheden en je kunt zelfstandig werken.

Conclusie

Of het nu gaat om het ontwikkelen van nieuwe projecten, het benutten van de creativiteit van veel verschillende mensen of het realiseren van grotere projecten in zeer korte tijd, crowdsourcing biedt een aantal voordelen. De mogelijkheid om de intelligentie van de massa te gebruiken en ze bij een proces te betrekken, kan bedrijven grote mogelijkheden bieden.

Naast de vele voordelen moet men zich er ook van bewust zijn dat crowdsourcing ook zwaar bekritiseerd wordt. Veel bedrijven zien er al van af werk onder verschillende crowdworkers te verdelen, omdat ze veronderstellen dat dit slecht voor hun imago kan zijn. Al met al moet je voldoende onderzoek doen voor je besluit als een soort freelancer te gaan werken.

Beeldbron: Luke Peters / unsplash

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies