Laatst bijgewerkt: 22-09-2021

Je hebt vast wel eens gehoord van de term digital native. Ja? Dat is geen wonder, want er worden elke dag digital natives geboren. Digital natives zijn mensen die opgroeien met de nieuwste digitale technologieën en voor wie het gebruik van mobiele telefoons en dergelijke de normaalste zaak van de wereld is.

In ons artikel over het onderwerp digital natives kom je alles te weten wat je over dit onderwerp moet weten. We leggen uit wat een digital native precies is, hoe ze verschillen van digitale immigranten en hoe digital natives de toekomst zullen beïnvloeden. We onthullen ook welke mythes over digital natives waar zijn en welke eigenlijk mythes zijn.
Belangrijk om te weten

  • De meerderheid van Generatie Y en alle cohorten vanaf 2000 kunnen als digital natives worden omschreven. Dit komt omdat deze cohorten al van jongs af aan leren hoe ze met digitale technologieën moeten omgaan.
  • Digitale immigranten zijn het tegenovergestelde van digital natives. Digitale immigranten moeten leren hoe ze met digitale technologieën moeten omgaan en ze pas later in hun leven integreren en niet in hun kindertijd zoals digital natives.
  • Digital natives zijn de arbeidsmarkt echt aan het opsch udden. Nieuwe opvattingen, waarden en ideeën van deze technologie-savvy generatie mogen niet gemist worden als een bedrijf zijn bestaan niet in gevaar wil brengen.

Woordenlijst item: De term digital native in detail uitgelegd

Om je te informeren over digital natives, hebben we alle belangrijke en meest gestelde vragen over dit onderwerp gebundeld en beantwoord. De volgende keer dat je deze term leest of hoort, zul je alles weten wat belangrijk is over dit onderwerp.

Wat is een digital native?

Een digital native is iemand die in het digitale tijdperk is opgegroeid. Een digital native groeit op met alle nieuwe technologieën.

Dit betekent dat een digital native vertrouwd is met mobiele telefoons, videospelletjes, instant messaging, sociale media en andere digitale verworvenheden van het digitale tijdperk.

Digital natives groeien op met digitale technologieën. Zelfs kleine kinderen komen in aanraking met de nieuwste snufjes. (Image source: unsplash / Jelleke Vanooteghem)

Welke generaties zijn digital natives?

Kinderen van de generaties Y en Z worden vaak digital natives genoemd. Generatie Y, ook wel synoniem met Millennials, zijn allen die geboren zijn tussen 1980 en 1999.

Leden van Generatie Z zijn allen die geboren zijn tussen 2000 en 2019. In tegenstelling tot de vorige generatie groeien ze op met een smartphone in de wieg. Hoewel ook Millennials opgroeiden met digitale technologieën, was de toegang ertoe voor sommigen beperkt.

Veel kinderen van Generatie Y beleefden de lagere school zonder smartphones en kwamen er pas later mee in aanraking. Toch kunnen de meeste Millennials als digital natives beschouwd worden, omdat de toegang tot en het gebruik van internet toenam in de jaren ’90, dus in de kinderjaren van Generatie Y.

Wat is de oorsprong van de term digital native?

De term digital native is sterk bedacht door Marc Prensky. Marc Prensky is een in de VS gevestigde auteur, manager en leraar. In 2001 bedacht hij de termen digital native en digital immigrant. Beide staan nu in het Oxford Engels woordenboek.

Prensky noemt digital natives digitale autochtonen omdat ze de digitale taal beheersen. En dat is niet door te leren, maar omdat ze moedertaalsprekers van deze taal zijn. Digital natives zijn dus moedertaalsprekers van de digitale taal. In december 2001 noemt Marc Prensky de term in zijn artikel “Digital Native, Digital Immigrant”. In dit artikel legt hij ook uit wat een digital native onderscheidt van een digital immigrant. Hierover meer in de volgende vraag.

Wat is het verschil tussen digital natives en digital immigrants?

Als, zoals we nu weten, een digital native iemand is die opgroeit met digitale technologieën, dan weten we ook dat een digital immigrant precies het tegenovergestelde moet zijn.

Digitale immigranten vallen op door hun “digitale accent”.

Volgens Marc Prensky zijn digitale immigranten mensen die op latere leeftijd met digitale technologieën in aanraking komen. Al wie niet met digitale media en technologieën is opgegroeid, moet zichzelf later in zijn leven leren hoe ze die moeten gebruiken.

Dit betekent echter niet dat digitale immigranten de nieuwe technologieën niet met succes in hun leven integreren en erdoor gefascineerd zijn. Het betekent ook niet dat digitale immigranten digitale technologieën niet goed kunnen gebruiken. Digitale immigranten kunnen echter een “accent” hebben in de digitale taal.

Als het bijvoorbeeld nodig is om iemand een interessante webpagina te laten zien in plaats van de URL gewoon per e-mail, WhatsApp, enz. door te sturen, kan men spreken van een digitaal “accent”.

Digitale immigranten hebben een zogenaamd “digitaal accent” omdat ze niet met digitale apparatuur zijn opgegroeid zoals de volgende generaties. (Image source: 123rf / Olga Yastremska)

Zo’n accent ontstaat omdat oudere generaties, als Generatie Y, anders gesocialiseerd werden en eerst deze digitale taal moeten leren. Laat geleerde talen bevinden zich in andere delen van onze hersenen dan talen waarmee we opgroeien. Wetenschappers hebben dit door middel van vele studies aangetoond. En digitale taal is geen uitzondering.

Welke mythes zijn er over digital natives en zijn ze waar?

Digital natives zijn vaak een veelbesproken onderwerp. Daarom bestaan er ook veel mythen over deze technologie-vaardige mensen. Ontdek welke waar zijn en welke niet in de volgende paragrafen.

MYTH 1: Digital natives hebben slechtere sociale vaardigheden en gaan persoonlijke interactie uit de weg.

Ouders van digital natives maken zich vaak zorgen over de sociale vaardigheden van hun kinderen. Het is een feit dat kinderen van de generaties Y en Z steeds meer via digitale media met hun vrienden communiceren.

Het Pew Research Center heeft echter ontdekt dat jongere millennials meer sms’en dan hun ouders en andere volwassenen. Het aantal telefoongesprekken is echter vergelijkbaar. Uit een andere studie van Usability.ch bleek dat jonge volwassenen graag bellen of persoonlijk praten als ze hulp nodig hebben. Dit betekent dat ze persoonlijke interacties niet schuwen, zoals vaak wordt aangenomen. Jongeren bellen ook als ze de informatie niet zelf kunnen vinden, bijvoorbeeld via internet.

Conclusie: Deze mythe is niet waar. Digitale autochtonen hebben ongeveer evenveel sociale interacties als digitale immigranten en schrikken er niet voor terug als ze informatie willen inwinnen.

MYTH 2: Digital natives zijn multitasking koningen.

Dat digital natives multitaskers zijn is ook een wijdverbreide misvatting. Studies van de California University, Irvin en de California State University hebben aangetoond dat digital natives de neiging hebben veel dingen tegelijk te doen. Digital natives wisselen vaker tussen taken en media dan digital immigrants.

Het is waar dat digital natives vaker multitasken dan andere generaties. Dit betekent echter niet dat ze ook effectief zijn. Volgens psychologie-onderzoeker Cliff Nass heeft multitasken een negatieve invloed op de efficiëntie van cognitieve prestaties.

Bovendien hebben Cliff Nass en zijn collega’s ontdekt dat chronisch multitasken het moeilijker maakt om irrelevante stimuli te filteren en dat het ook langer duurt om je weer op de eigen taak te concentreren. Met andere woorden, chronisch multitasken leidt tot een lagere werkefficiëntie. Maar dat is nog niet alles. Multitasken leidt ook tot hoge stressniveaus, volgens Gloria Mark.

Conclusie: Digital natives multitasken vaak, maar multitasken leidt niet tot grotere werkefficiëntie. Bijgevolg zijn digital natives, net als andere mensen, er niet goed in.

MYTHE 3: Digital natives weten intuïtief hoe ze computers en andere digitale producten moeten gebruiken en repareren.

Van digital natives wordt gezegd dat ze een magische aangeboren kennis hebben van hoe ze alle digitale producten kunnen gebruiken en repareren. Ook dit is een mythe over digital natives. Hoewel er verschillende digital natives zijn voor wie deze mythe waar zou zijn, is ze lang niet waar voor alle digital natives. Uit een enquête van het Pew Research Center bleek dat digital natives weliswaar beter zijn in het gebruik van het internet dan digitale immigranten, maar dat ze niet beter op de hoogte zijn dan vorige generaties als het gaat om technische concepten zoals de structuur van het internet.

Conclusie: Zonder het juiste vak kunnen ook digital natives niet intuïtief een PC repareren. Maar het gebruik van het internet gebeurt vaak intuïtief juist.

Wat zijn de voor- en nadelen van digital natives?

Door de manier waarop digital natives met technologie zijn opgegroeid, hebben ze natuurlijk enkele voordelen ten opzichte van digital immigrants.

Maar digitale autochtonen hebben niet alleen maar voordelen. Opgroeien met digitale technologieën heeft ook zijn keerzijden. Het volgende overzicht laat je zien welke voor- en nadelen digital natives hebben.

Zoals al meermalen gezegd hebben digital natives duidelijke voordelen door hun affiniteit met technologie. Ze gebruiken internet tot hun voordeel en zijn beter verbonden dan elke andere generatie vóór hen.

Bovendien brengen ze hun nieuwe opvattingen mee naar de wereld van het werk. Daardoor kunnen starre opvattingen en werkwijzen aan de huidige tijd worden aangepast. Dit helpt bedrijven om te slagen.

Maar digitale autochtonen hebben ook zwakke kanten. Ze zijn bijvoorbeeld erg snel afgeleid en hebben een korte concentratiespanne. Hun doordravende houding kan ook hun ondergang zijn en tot verhoogde stress of zelfs burn-out leiden.

Ook al zijn ze hun voorgangers voor op het gebied van digitale technologieën, ze hebben niet de jarenlange ervaring van digitale immigranten. En werkervaring is heel belangrijk in de wereld van het werk. Daarom is het goed dat digital natives en digital immigrants samenwerken. Elk kan de ander onderweg iets geven.

Welke invloed hebben digital natives op de toekomst?

Het is duidelijk dat kinderen onze toekomst zijn. Daarom is het ook duidelijk dat digital natives, nu nog in de minderheid in de wereld, later de lakens zullen uitdelen en daardoor de toekomst sterk kunnen beïnvloeden en vormgeven.

Digital natives komen ook steeds meer voor in de wereld van het werk, waardoor ze vooral een sterke invloed hebben op de wereld van het werk.

  • Werken in de cloud: Digital natives zijn dol op cloud-gebaseerd werken. Steeds meer bedrijven erkennen het belang van plaatsonafhankelijke technologieën. Bedrijven die deze verandering missen zullen het in de toekomst niet gemakkelijk hebben of misschien helemaal niet overleven.
  • Flexibiliteit en mobiliteit: Cloud-gebaseerd werken maakt werken van overal mogelijk. Dit betekent dat de werkplek niet langer een specifieke plaats hoeft te zijn. Digital natives werken het liefst flexibel en van overal.
  • Agile manier van werken: Digital natives zitten niet zo vastgeroest in hun manier van werken als Generatie X werkers. Ze zien technologie niet alleen als een manier om de productiviteit te verhogen, maar ook om winstgevender te werken. Bedrijven zouden er goed aan doen dit perspectief aan te nemen om hun voortbestaan in de toekomst veilig te stellen.
  • Motivatie, innovatie en sociale verantwoordelijkheid: deze drie dingen zijn erg belangrijk voor digital natives. Digital natives worden vaak beschreven als extreme idealisten. Ze willen zien dat hun werkgever niet alleen aan geld denkt, maar ook grotere waarden vertegenwoordigt en zich bekommert om sociale doelen.
  • Verbondenheid: Digital natives zijn eraan gewend voortdurend beschikbaar en verbonden te zijn. Ze reageren snel op berichten en verwachten hetzelfde van hun collega’s op het werk. Bedrijven moeten overwegen deze manier van communiceren in hun bedrijfscultuur op te nemen en er ideale communicatiemiddelen voor aanreiken.

Digital natives hebben veel invloed op de toekomstige wereld van het werk. Het is bijzonder belangrijk voor bedrijven om de voorkeuren en werkwijzen van digital natives niet over het hoofd te zien of te negeren. Digitale autochtonen zullen in de toekomst immers de meerderheid van de beroepsbevolking uitmaken.

Conclusie

Digital natives groeien op met technologie. Sommige gedragspatronen in de omgang met deze technologieën zijn dan ook enigszins anders dan die van digitale immigranten, mensen die niet met deze technologieën zijn opgegroeid. Er zijn veel bekende mythen over digital natives. Ze worden gezien als contactschuw zonder hun digitale toestellen en als bijzonder bekwaam in multitasking. Beide beweringen zijn mythen.

Wat wel waar is, is dat de toekomst toebehoort aan digital natives en dus ook aan de wereld van het werk. Ze zullen de boel opschudden en bedrijven doen er goed aan te buigen voor de nieuwe innovaties, ideeën en waarden van de digital natives. Maar maak je geen zorgen, digital natives worden beschouwd als bijzonder idealistisch en hechten veel waarde aan sociale rechtvaardigheid.

Beeldbron: 123rf / Antonio Guillem

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies