Laatst bijgewerkt: 22-09-2021

Heb je onlangs een e-mail ontvangen met reclame-informatie die persoonlijk op jou is afgestemd? Dan ben je al met direct marketing in aanraking gekomen. Met direct marketing worden alle activiteiten van een aanbieder aan een klant bedoeld die de klant individueel aanspreken. Zoals reeds gezegd, gebeurt dat in de vorm van e-mails, telefoongesprekken of andere persoonlijke interacties tussen klanten en bedrijven.

In ons artikel over direct marketing 2023 leer je alles wat belangrijk is over dit onderwerp. Heb je altijd al willen weten wat direct marketing nu eigenlijk is? Dan is dit artikel precies goed voor je. Bovendien leggen we uit welke vormen van direct marketing er zijn, op welke dingen je wettelijk moet letten en nog veel meer.
Belangrijk om te weten

 • Direct marketing omvat alle activiteiten waarbij een klant of potentiële klant rechtstreeks wordt aangesproken. Dit gebeurt in de vorm van, bijvoorbeeld, op maat gemaakte e-mails of persoonlijke gesprekken.
 • Het werven van nieuwe klanten, maar meer nog het verbeteren en versterken van de relatie met de klant staat bij direct marketing op de voorgrond. Alle direct marketing maatregelen worden genomen met deze doelstellingen voor ogen.
 • Weinig verspilling en precieze meetbaarheid zijn maar twee van de vele voordelen van direct marketing. Helaas zijn er ook nadelen. Een nadeel zijn de wettelijke voorschriften die direct marketing beperken door verordeningen als de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Woordenlijst item: De term direct marketing in detail uitgelegd

Om volledig op de hoogte te zijn van het onderwerp direct marketing, hebben we de belangrijkste vragen over direct marketing voor je uitgezocht en beantwoord. Na het lezen van dit artikel zou je op de hoogte moeten zijn van alle aspecten van direct marketing die de moeite waard zijn.

Wat is direct marketing?

Direct marketing heeft, zoals de naam al zegt, betrekking op alle activiteiten die zich rechtstreeks tot de klant of potentiële klant richten. Het bijzondere van direct marketing is de individualiteit ervan. Direct marketing is een van de communicatiemiddelen en wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt om klanten te werven of te behouden.

Elk bedrijf wil zijn klanten behouden. Direct marketing brengt hen een stap dichter bij dit doel. Direct marketing richt zich op een gerichte manier tot de klant. (Image source: unsplash / You X Ventures)

Wat zijn voorbeelden van direct marketing?

Verderop in dit artikel leer je meer over de verschillende vormen van direct marketing. De voorbeelden kunnen dan aan verschillende vormen toegewezen worden. Maar nu willen we je een paar voorbeelden geven van direct marketing. Je bent er waarschijnlijk zelf mee geconfronteerd zonder te weten dat het direct marketing methoden zijn. Voorbeelden van direct marketing zijn:

 • direct mailings
 • nieuwsbrieven telefon ische
 • reclame-oproep
 • reclamebrief
 • chatbot op een website
 • beurzen en evenementen

Wat is het doel van direct marketing?

Direct marketing heeft twee hoofddoelen. Nieuwe klanten werven en bestaande klanten behouden zijn de belangrijkste doelstellingen van direct marketing. Vooral bij de huidige klanten proberen bedrijven de klantenbinding te vergroten door middel van direct marketing. Het doel is de nabijheid van de klant te verbeteren door intensieve ondersteuning.

Veel bedrijven hebben de laatste jaren het belang van klantentrouw ingezien. Daarom zijn CRM (Customer Relationship Management) en direct marketing zo belangrijk geworden.

Door gepersonaliseerde en op maat gemaakte reclame hopen bedrijven nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten tevreden te blijven stellen. En niet zonder reden, want met gepersonaliseerde klantgerichtheid opent elke derde persoon de reclameboodschap. Dit bleek uit een McKinsey onderzoek dat de doeltreffendheid van gepersonaliseerde reclame op het internet onderzocht.

Wat zijn de verschillen tussen direct marketing en gewone marketing?

Om direct marketing nog beter te begrijpen, willen we je laten zien hoe direct marketing precies verschilt van klassieke marketing.

Direct marketing dient in de eerste plaats om de relatie met de klant te versterken. Het hoofddoel van klassieke marketing is het merk bekendheid te geven. Reclame in de zin van klassieke marketing dient om het merk in de gedachten van potentiële klanten te krijgen, zodat ze bij hun volgende aankoop ten gunste van dit merk beslissen.

Ook op het gebied van distributie verschillen direct marketing en klassieke marketing sterk van elkaar. Terwijl direct marketing doelgericht is, neigt klassieke marketing ertoe breed verspreid te worden en riskeert dus grote strooiverliezen.

Het geringe verstrooiingsverlies is een groot voordeel van direct marketing.

Er is ook een groot verschil in communicatiekanalen tussen klassieke en directe marketing. Bij direct marketing kiest men directe communicatiekanalen, terwijl men bij klassieke marketing zijn toevlucht neemt tot afgemeten communicatiekanalen, zoals televisiereclame. Dit is een van de redenen waarom een groter budget nodig is voor klassieke marketing.

De belangrijkste verschillen tussen direct marketing en klassieke marketing worden hieronder samengevat (5).

Direct marketing

 • Dient om de relatie met de klant te versterken
 • Verspreidt doelgericht
 • Aanbiedingen op maat
 • Gebruik van directe communicatiekanalen
 • Vereist kleiner budget

Klassieke marketing

 • Dient om het merk op te bouwen
 • Verspreidt breed
 • Herhaalde reclame
 • Gebruik van communicatiekanalen op maat
 • Vereist groot budget

Wat zijn de verschillende vormen van direct marketing?

Zoals eerder gezegd, zijn er verschillende soorten direct marketing. Als aanbieder van een bepaald product of een bepaalde dienst heb je de keuze tussen verschillende direct marketing methoden. In principe wordt een onderscheid gemaakt tussen passieve, responsgerichte en interactiegerichte direct marketing. Wat precies de verschillen zijn tussen deze vormen van direct marketing en welke voorbeelden er zijn voor de respectieve vormen, kom je te weten in de volgende paragrafen.

Passieve direct marketing

Bij passieve direct marketing wordt de klant rechtstreeks aangesproken, maar de nadruk ligt op het bedrijf en zijn producten. Individualisering vindt op heel eenvoudige wijze plaats in passieve direct marketing.

Voorbeelden: Informatiemail over producten, reclamebrief met adres

Reactiegerichte direct marketing

Zoals de naam al doet vermoeden, wil men met reactiegerichte direct marketing een reactie bereiken. Deze reacties worden bereikt door bepaalde media te integreren. Reactiegerichte direct marketing kan gezien worden als een versterking van passieve direct marketing. De klant wordt niet alleen rechtstreeks aangesproken, maar ook gevraagd iets te doen.

Met de voorbeelden kun je zien welke reacties een bedrijf wil bereiken.

Voorbeelden: Mail met bijgevoegd klantengeschenk, bestelformulier in een catalogus, bonnencodes, advertentie met contactmogelijkheid

Interactiegerichte direct marketing

Interactiegerichte direct marketing is de topklasse van direct marketing. Het bedrijf wil interactie met de klant bereiken. Bij deze vorm van direct marketing vindt een dialoog plaats tussen de leverancier en de klant.

Voorbeelden: Persoonlijk klantenadvies, telefonisch contact met de klant

Afhankelijk van wat men precies met zijn klanten of potentiële klanten wil bereiken, gebruikt een bedrijf die of een andere methode. Vaak is dit ook een kwestie van kosten.

Onze tip: Verschillende direct marketing methoden, goed gecombineerd, kunnen een echte mix van succes zijn.

Adverteerders doen er goed aan de verschillende direct marketing middelen strategisch en samen te gebruiken. De mix doet de truc.

Wat zijn belangrijke deelgebieden van direct marketing?

Directe reclame, direct response marketing en databasemarketing zijn deelgebieden van direct marketing.

Direct mail is heel eenvoudige reclame. Het wordt direct geleverd. Voorbeelden van direct mail zijn brochures en e-mails. Direct-respose marketing is een verbeterde versie van direct mail. Hier krijgt de klant de gelegenheid contact op te nemen met de adverteerder. Voorbeelden van direct-response marketing zijn coupons en bestelkaarten.

En tenslotte is er nog databasemarketing. Databasemarketing verwijst naar alle activiteiten die te maken hebben met het verrijken en onderhouden van de klantendatabase. Waarom klantendatabases zo belangrijk zijn in verband met direct marketing wordt in de volgende vraag uitgelegd.

Welke rol speelt het klantenbestand bij direct marketing?

Het klantenbestand speelt een heel cruciale rol bij direct marketing, zo niet de belangrijkste (10). Dat komt omdat direct marketing helemaal niet kan zonder gegevens. Een bedrijf verzamelt voortdurend informatie waarmee het klantenbestand gevoed kan worden. Databanken bevatten een grote verscheidenheid aan informatie. Dit varieert van bestellingen tot advertenties tot verjaardagen (8).

In principe geldt: hoe meer informatie een aanbieder over zijn klanten heeft, hoe gerichter de reclame kan zijn. De belangrijkste informatie omvat:

 • Geografische gegevens (voorbeelden: land, woonplaats, enz.)
 • Demografische gegevens (voorbeelden: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, enz.)
 • Sociografische gegevens (voorbeelden: inkomen, koopkracht, opleiding)
 • Psychografische gegevens (voorbeelden: kennis, interesses, voorkeuren, wensen, enz.)
 • Informatiegedrag (voorbeelden: mediagebruik, communicatiegedrag, enz.)
 • Aankoopgedrag (voorbeelden: merkentrouw, gemiddelde aankoopwaarde, aankoopbeslissing, enz.)
 • Gebruiksgedrag (voorbeelden: frequentie, soort, omgeving, enz.)

Al deze informatie is belangrijk en kan helpen reclame perfect op de klant af te stemmen.

Wat zijn de voor- en nadelen van direct marketing?

Net als andere vormen van marketing heeft direct marketing zijn voor- en nadelen. Je vindt wat dat zijn in de volgende lijst van voor- en nadelen.

Direct marketing scoort vooral met zijn lage verspilling. Direct marketing is ook gemakkelijk te meten. Hoe vaak een e-mail geopend werd en of de klant op een van de links in de e-mail klikte, bijvoorbeeld, kan zonder problemen gevolgd worden. De gemakkelijke meetbaarheid van direct marketing helpt om te zien welke maatregelen werken en welke moeten worden veranderd.

Het effect hiervan is dat direct marketing doeltreffend is en lagere kosten heeft, omdat bijvoorbeeld de meetbaarheid betekent dat de risico’s niet zo groot zijn als bij andere marketingstrategieën.

Omdat direct marketing niets anders is dan reclame, kan het ook als hinderlijk ervaren worden. Daarom moet de adverteerder oppassen dat hij niet overstelpt wordt met reclame. Onze tip: minder is meer.

Het grootste nadeel van direct marketing is echter de wettelijke regelgeving. Door de strenge wetten op persoonsgegevens moet men er bijzonder voorzichtig mee omgaan. Wat helaas de direct marketing enigszins beperkt.

Wat zijn de juridische aspecten van direct marketing?

Omdat direct marketing zich per definitie rechtstreeks tot de klant richt en dit alleen mogelijk is als de adverteerder de contactgegevens van een klant gebruikt, moet direct marketing voldoen aan de eisen van de GDPR. Persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens en moeten speciaal beschermd worden (9).

De rechtsgrondslag voor direct marketing in de zin van de GDPR is:

Belangenafweging (Art. 6 para. 1 lit. f)
Toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a)
Wat dit precies betekent in de context van direct marketing in de vorm van mails, oproepen en brieven wordt in de volgende paragrafen uitgelegd.

Direct marketing per e-mail

Om reclame per e-mail te kunnen sturen, is de toestemming van de klant nodig. Dit geldt zowel op B2C als op B2B gebied. Er zijn echter ook enkele uitzonderingen waarbij de adverteerder de toestemming van de klant niet nodig heeft. Dit is het geval als het bestaande klantenvoorrecht bestaat:

Als het emailadres verkregen wordt bij de verkoop van een product.
Als de reclame betrekking heeft op een gekocht product. Dat wil zeggen, reclame over gelijksoortige goederen of diensten als die welke reeds door klanten werden gekocht.
De klant heeft geen bezwaar gemaakt tegen het gebruik van zijn gegevens voor reclamedoeleinden.
De klant moet er in elke e-mail op gewezen worden dat hij/zij te allen tijde bezwaar kan maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens.
Aan alle vier de eisen moet voldaan zijn om de contactgegevens van een klant te kunnen gebruiken.

Direct marketing per telefoon

Telefonische oproepen mogen alleen worden gedaan als klanten (B2C) daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Voor B2B klanten is veronderstelde toestemming voldoende. Onder veronderstelde toestemming wordt verstaan een verondersteld belang van degene die opgeroepen wordt.

Direct mail

De bezorging van reclame per post is over het algemeen altijd toegestaan voor vroegere kopers. Tenzij de ontvanger geen toestemming heeft gegeven. In het geval van potentiële klanten hangt het af van de afweging van belangen.

Bovendien is het mogelijk dat potentiële klanten niet gecontacteerd worden als hun contactgegevens van hun websites gehaald zijn. Dit is verboden volgens de wet op de gegevensbescherming. Personen wier contactgegevens via wedstrijden of prijstrekkingen werden verkregen, kunnen door een bedrijf per post worden aangeprezen.

Hoe voer je een succesvolle direct marketing campagne?

Voor een succesvolle direct marketing campagne zijn er belangrijke stappen die je moet doorlopen. We zullen deze in het volgende deel uitleggen en je stap voor stap door een succesvolle direct marketing campagne leiden.

 • Analyseer de huidige situatie: Analyses van de markt, de concurrentie, je eigen bedrijf en je klanten zijn belangrijk. Een succesvolle direct marketing campagne kan alleen worden opgezet op basis van een goede analyse.
  Leid concrete doelen af: Via de geanalyseerde sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen, kunnen concretere doelstellingen worden geformuleerd.
  Ruwe planning van de campagne: Wat nu volgt is de ruwe planning. Mogelijke volgordes van maatregelen worden bepaald.
 • Keuze van methoden: Dan komt het aan op de puntjes op de i. Concrete methoden worden gekozen en gedefinieerd.
 • Bepalen van de maatregelen: De passende maatregelen worden nu bepaald volgens de gekozen methoden.
  Budgettering: Als de methoden en maatregelen eenmaal bepaald zijn, rest ons alleen nog het budget ervoor vast te stellen. Bedenk dat het geïnvesteerde geld samenhangt met het verwachte succes.
 • Succesbewaking: Alle direct marketing activiteiten kunnen op hun succes worden gecontroleerd. Van deze mogelijkheid moet beslist gebruik gemaakt worden om eventuele veranderingen aan te brengen om de genomen maatregelen te verbeteren. Belangrijke kengetallen om het succes te volgen zijn responspercentage en kosten-per-bestelling.

Conclusie

Direct marketing is, als het goed gedaan wordt, een effectieve manier om de klantenbinding te versterken en nieuwe klanten te winnen. De verschillende vormen van direct marketing kunnen strategisch gecombineerd worden. Bovendien heeft direct marketing talrijke voordelen, zodat deze vorm van marketing tegenwoordig niet zelden wordt toegepast.

Hoewel er een paar wettelijke voorschriften zijn die bij direct marketing in acht genomen moeten worden, wegen de voordelen van direct marketing op tegen deze voorschriften. Met een paar trucjes en een uitgebreide klanten-database kan direct marketing een bedrijf naar succes leiden.

Beeldbron: pixabay / Mimzy

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies