Laatst bijgewerkt: 21-09-2021

De Early Majority is een consumentengroep die, zoals de naam al zegt, een vroege meerderheid vertegenwoordigt. Deze meerderheid bestaat uit 34 procent van de bevolking en speelt een centrale rol in het aanpassingsproces van nieuwe innovaties of produkten. Als je bijvoorbeeld een nieuw product wilt lanceren, is het belangrijk deze termen te kennen.

In ons artikel over Early Majority leer je wat Early Majority is en welke rol het speelt in de marketingcontext. We leggen ook de diffusietheorie volgens Rogers uit en onderscheiden de Early Majority van andere consumentengroepen zoals de Innovators of de Late Majority. We kijken onder andere ook naar de sociale structuren in de verschillende groepen.




Belangrijk om te weten

  • De Early Majority is een groep consumenten die 34 procent van de bevolking uitmaakt. Het bevindt zich midden in een aanpassingsproces dat uit vijf consumentengroepen bestaat. Dit proces kan bedrijven helpen bepalen op welk punt de meerderheid van de bevolking een nieuwe innovatie overneemt en kan zo informatie verschaffen over de economische groei van een innovatie.
  • Naast de Early Majority zijn er eerst de Vernieuwers, de Vroege Aanpassers en op de vierde plaats de Late Meerderheid, gevolgd door de Leggards. De Early Majority neemt iets meer tijd om nieuwe innovaties te adopteren dan de Innovators of Early Adopters. Ze gaan heel voorzichtig te werk en informeren zich vooraf uitvoerig over het product voordat ze beslissen of een investering de moeite waard is.
  • Deze aanpak maakt dat de Early Majority kopers waardeert, waardoor ze onmisbaar worden in het aanpassingsproces. Want pas als de vroege meerderheid overtuigd is van een produkt kan de groeifase beginnen. Want als de vroege meerderheid dan de late meerderheid overtuigt, is de kans op langdurig succes van een product groter.

Woordenlijst item: De term vroegtijdige meerderheid in detail uitgelegd

Om ervoor te zorgen dat je volledig op de hoogte bent van het onderwerp vroegtijdige meerderheid, hebben we hieronder de belangrijkste vragen over dit onderwerp uitgezocht en beantwoord.

Wat is vroege meerderheid?

Vroege meerderheid beschrijft een groep consumenten die nieuwe innovaties – meestal op het gebied van technologie – pas overneemt nadat twee andere groepen consumenten ze al gekocht en gebruikt hebben. Behalve technologieproducten worden ook mode- en lifestyleproducten, methoden of benaderingen innovaties genoemd.

De Vroege Meerderheid maakt ongeveer 34 procent van de bevolking uit en zit midden in een aanpassingsproces dat uit in totaal vijf consumentengroepen bestaat. Dit proces hangt af van sociale factoren zoals status, inkomen, interesses en opleiding van de individuele consumentengroepen.

De Vroege Meerderheid staat in principe open voor nieuwe vernieuwingen, maar is over het algemeen minder welvarend en technologie-wijs dan hun voorgangers, de Vernieuwers en Vroege Aanhangers.

De diffusietheorie volgens Rogers

Het aanpassingsproces vindt zijn oorsprong in de diffusietheorie volgens Rogers, die uit vijf consumentengroepen bestaat. Met behulp van bepaalde persoonlijkheidskenmerken verdeelde Rogers ze als volgt:

  • Vernieuwers: Deze consumentengroep maakt ongeveer 2,5 procent van de bevolking uit. Vernieuwers zijn de eersten die nieuwe innovaties ontdekken en gebruiken. Ze nemen ook graag risico’s en zijn erg ontrouw aan merken, want ze springen graag vroeg op de bandwagon van nieuwe innovaties en veranderen daarbij vaak van merk. Vernieuwers zijn meestal erg jong en genieten een zekere rijkdom. Het zijn ook heel sociale mensen en ze staan in nauw contact met andere vernieuwers.
  • Early Adopters:De tweede groep consumenten maakt ongeveer 13,5 procent van de bevolking uit en is de op één na snelste om een nieuwe innovatie te adopteren en uit te proberen. Net als Innovators zijn Early Adopters meestal jonge mensen met enig inkomen en sociale status. Velen van hen zijn opinieleiders. Ze nemen minder risico’s en gaan bij hun keuze van een innovatie heel weloverwogen te werk, waardoor ze een onmisbare rol in het proces spelen.
  • Vroege Meerderheid: Enige tijd na de Innovators en Early Adopters, neemt ook de Vroege Meerderheid een nieuwe innovatie over. Ze maken ongeveer 34 procent van de bevolking uit. Ze zijn veel trager in het overnemen van nieuwe innovaties. Dit komt vooral omdat ze alleen producten aannemen die al door anderen gebruikt zijn en goed bevonden worden. Ze hechten waarde aan producten die vrij zijn van gebreken en goed functioneren. Hun sociale status is iets boven het gemiddelde en slechts enkelen van hen zijn opinieleiders.
  • Late Majority: Deze consumentengroep vormt nog eens 34 procent van de bevolking. Ze staan zeer sceptisch tegenover nieuwe innovaties en nemen die pas over als de meerderheid van de samenleving de innovatie al gebruikt. De Late Majority heeft meestal een lage sociale status en een lager inkomen.
  • Leggards: Leggards vormen 16 procent van de bevolking en zijn de laatste consumentengroep in dit aanpassingsproces. Ze zijn de laatsten om een nieuwe innovatie te adopteren. Meestal laten ze zich niet door anderen beïnvloeden, maar gebruiken ze hun vorige product zoals gewoonlijk en veranderen pas als het oude niet meer verkrijgbaar is. Leggards zijn meestal ouder en staan niet erg open voor nieuwe dingen. Ze hebben meestal de laagste sociale status en het laagste inkomen van alle consumentengroepen.

De diffusietheorie en haar consumentengroepen geven informatie over de economische groei van nieuwe innovaties en over de marktverzadiging van verschillende producten. Dit proces, ook wel diffusie genoemd, bestaat uit een samenspel van verschillende aspecten. Behalve de innovaties spelen ook de tijd, de sociale systemen en de communicatiekanalen een belangrijke rol bij de verspreiding.

De diffusietheorie van Rogers verdeelt vijf consumentengroepen. Dit zijn: 1. Innovators, 2. early adopters, 3. early majority, 4. late majority en 5. leggards (Image source: Campaign Creators / Unsplash).

De diffusietheorie beschrijft een proces waarin innovaties over een bepaalde tijd via verschillende communicatiekanalen naar de consument worden gebracht. De verschillende soorten consumenten spelen in dit proces een bijzonder belangrijke rol, omdat het uiteindelijk de consumenten zijn die over het nut van een product, een innovatie, beslissen en het ofwel goedkeuren ofwel afwijzen (1).

Waarom is de Vroege Meerderheid belangrijk?

Ook al zijn de Vroege Meerderheden niet de eersten die een nieuw product kopen, toch spelen ze een centrale rol in het aanpassingsproces, omdat ze de meerderheid van de consumenten vertegenwoordigen. Als een product door de vroege meerderheid wordt aanvaard, betekent dat meestal dat het geschikt is voor de massamarkt. Pas als de vroege meerderheid in het spel komt, begint de groeifase van een product.

De vroege meerderheid weerspiegelt de meerderheid van de bevolking. Om innovaties te laten slagen, is het belangrijk deze groep te overtuigen.

Dit komt vooral omdat de Early Majority innovatie veel voorzichtiger benadert dan de Innovators of Early Adopters. De Vroege Meerderheid observeert de vernieuwingen eerst van nabij om zeker te zijn dat de investering de moeite waard is. Ze observeren en analyseren hoe de innovators en early adopters op bepaalde producten reageren. Bovendien informeren ze zich over de producten met behulp van recensies, artikelen en de voors en tegens, en beslissen dan pas of het de moeite waard is te investeren.

Als een product niet verder komt dan de early adopters en dus de meerderheid niet kan overtuigen, verdwijnt het weer van de markt of blijft het een niche-product. De vroege meerderheid is dus belangrijk om de brede massa van een product te overtuigen, zodat uiteindelijk ook de late meerderheid op de kar wil springen. Alleen dan kan een product op lange termijn succesvol op de markt blijven.

Welke rol speelt early majority in de marketing context?

Voor marketing betekent dit dat in een marketingstrategie steeds rekening gehouden moet worden met dit proces om elke consumentengroep te bereiken. De marketing moet daarom aan elke consumentengroep worden aangepast – van innovators tot leggards. Vernieuwers moeten het eerst worden aangepakt.

De beste manier om hun loyaliteit te verzekeren is hen bij het proces te betrekken voordat de innovatie wordt gepubliceerd.

Ook vroege instappers moeten al in een vroeg stadium bij het proces worden betrokken om de markt beter te leren kennen en begrijpen. Daartoe moeten ze achtergrondkennis over de innovatie krijgen en bij de ontwikkeling aanwezig zijn. Ze moeten ook aangemoedigd worden om het product aan anderen aan te bevelen.

Pas als vernieuwers en vroege toepassers overtuigd zijn van de innovatie en ze aan anderen aanbevelen, kan de vroege meerderheid bereikt worden.

De vroege meerderheid wordt meestal overtuigd door klassieke marketingbenaderingen zoals influencer marketing, virale marketing of mond-tot-mond marketing. Het is vaak moeilijk om de drempel tussen de eerste twee consumentengroepen en de vroege meerderheid te overwinnen, en daarom is het vaak zinvol om verschillende strategieën uit te proberen of te combineren.

Voor een succesvol product is het belangrijk om de Vroege Meerderheid, de Late Meerderheid en de Leggards voldoende voor te lichten over de voordelen en voordeeltjes van een product. De Late Majority komt meestal binnen nadat het product zich al bewezen heeft aan de Early Majority en het product al geëvolueerd is.

Conclusie

De Vroege Meerderheid speelt een belangrijke rol in het aanpassingsproces en bij het op de markt brengen van nieuwe innovaties. Samen met de Late Majority weerspiegelen ze de meerderheid van de bevolking en moeten ze dus overtuigd worden voor een succesvolle innovatie. Dit kan alleen als de innovators en early adopters al overtuigd zijn en het product aanbevelen. Zo kan bijvoorbeeld de vroege meerderheid bereikt worden via influencer marketing.

Omdat de vroege meerderheid zich vooraf uitvoerig over een produkt informeert, is het voordelig verschillende marketingstrategieën te combineren. Als de vroege meerderheid overtuigd is van het product, is het meestal ook geschikt voor de massa en heeft het goede overlevingskansen. Voor succes op lange termijn is het ook belangrijk om de late meerderheid met het product te bereiken.

De laatsten wachten echter vaak af of het product goed ontvangen wordt door de vroege meerderheid, voordat ze het zelf kopen. Het is dus van essentieel belang dat de vroege meerderheid trouw blijft aan het product. Als dit aanpassingsproces bij de onderneming bekend is, is het vaak gemakkelijker om voor de respectieve consumentengroep geschikte marketingstrategieën te ontwerpen en zo de kans op een succesvol produkt te vergroten.

Beeldbron: Annie Spratt / Unsplash

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies