Laatst bijgewerkt: 22-07-2021

Onze selectiecriteria

24Onderzochte producten

45Bestede uren

35Beoordeelde onderzoeken

156Verzamelde opmerkingen

Een ECG (elektrocardiogram) meet je hartactiviteit. Dit wordt meestal door een specialist gedaan en vertelt hoe goed je hart werkt. In onze grote ECG test 2023 willen we je vertellen over de verschillende soorten ECG’s.

Deze omvatten het rust-ECG, het langetermijn-ECG en het stress-ECG. Natuurlijk vind je hier ook onze productaanbevelingen voor mobiele ECG toestellen. Verder beantwoorden we al je vragen over ECG’s. Bijvoorbeeld hoe het ECG gemeten wordt en hoe een goed rapport eruit kan zien.
De belangrijkste feiten in het kort

 • ECG toestellen worden gebruikt om het hartritme te volgen door middel van de elektrische hartprikkeling die tijdens de hartslag wordt uitgezonden.
 • Er wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen langdurige, rust- en inspanningsECG’s. Er is een ruime keuze aan apparaten die daarvoor gebruikt kunnen worden.
 • Langdurige ECG’s geven informatie over de hartslag over een langere periode, bijvoorbeeld als hartritmestoornissen onregelmatig optreden.

ECG: Onze selectie

Gids: Vragen die je jezelf moet stellen voor je een ECG koopt

Voor we je meer informatie geven over het meten met een ECG apparaat, kun je nagaan wie zo’n onderzoek bij je mag uitvoeren en hoe zo’n onderzoek eruit ziet. We laten je ook zien hoe een gezond ECG resultaat er uit hoort te zien en waar je het beste je eigen ECG kunt kopen.

Wat is een ECG?

In het algemeen is een elektrocardiogram, of ECG, een methode om de elektrische impulsen te meten die het hart uitzendt als het op het huidoppervlak slaat. Bij deze methode wordt de werking van het hart afgeleid met behulp van elektroden en in de vorm van krommen op een strook papier getekend. Elke afbuiging van deze curve symboliseert een fase van je hartslag.

De functie van je hart, die gemeten wordt met het ECG, wordt geregistreerd en op een papieren stripje beoordeeld. (Beeldbron: 123rf.com / 91301600)

Zo kunnen conclusies getrokken worden over de activiteit van het hart en eventuele onregelmatigheden. Zoals reeds gezegd wordt de actie van het hart gemeten met elektroden die op je lichaam, of meer precies op je borstkas, bevestigd zijn. Elke slag van je hart wordt teweeggebracht door een elektrische prikkeling van je hart.

Het veroorzaakt een elektrische stroom die de elektroden kunnen opvangen en meten. Er zijn verschillende meetmethoden, die gebruikt worden bij een persoon die rust of bij een persoon die zich lichamelijk inspant. Je kunt hierover echter meer te weten komen in de rubriek “Besluit”.

Wanneer wordt een ECG gedaan?

Naast de hersenen is het hart een van de meest complexe organen in het menselijk lichaam. Het voorziet het hele organisme van voedingsstoffen en zuurstof en houdt de lichaamstemperatuur op peil. Zonder je hart zouden zelfs de hersenen niet kunnen functioneren.

De frequentie en intensiteit van de hartslag kunnen, als ze goed beoordeeld worden, een aanwijzing zijn voor vele ziekten. Een ECG wordt meestal uitgevoerd bij verdenking op bepaalde ziekten. De arts controleert het hartritme, de hartslag en de opwinding van je hart. De volgende ziekten veroorzaken veranderingen in de functie van je hart:

 • Hartaanval
 • Ziekten van de bloedvaten
 • Hartritmestoornissen
 • Ontsteking van je hartspier
 • Vergiftiging door geneesmiddelen
 • Mineraaltekort

Bij al deze aandoeningen is het controleren van de hartfunctie heel belangrijk en mag nooit onderschat worden.

Wie mag een ECG uitvoeren?

In principe wordt een ECG in de praktijk van de arts of in het ziekenhuis uitgevoerd en daarna door een ervaren arts beoordeeld. Dit onderzoek wordt meestal uitgevoerd door een specialist in cardiologie, een huisarts of zelfs een huisarts.

Het gebruik van het ECG is niet-invasief en volkomen pijnloos.

Meestal is het niet nodig dat de patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen. Het onderzoek zelf duurt maar een paar minuten en is volkomen pijnloos. Het staat iedere particulier echter vrij een ECG-apparaat aan te schaffen en zelf een meting uit te voeren.

Het stellen van een precieze diagnose en de behandeling mogen echter alleen door een geschikte specialist gebeuren, ook al mogen ook particuliere huishoudens een ECG aanschaffen. Bij concrete vermoedens moet een arts geraadpleegd worden voor de beoordeling van de nogal ingewikkelde opnamen.

Welke opnamesystemen zijn er?

Tijdens de uitvinding van het ECG waren er verschillende opnamemethoden die door in de eerste plaats drie wetenschappers ontwikkeld en verfijnd werden. Om je te helpen beter te begrijpen waarom en hoe ECG metingen werken, hebben we in dit hoofdstuk de afzonderlijke afleidingssystemen kort samengevat.

In het huidige taalgebruik verstaat men onder een afleiding de meting van het ECG. De wetenschapper Einthoven maakte het begin, daarna volgde Goldberger en Wilson ontwikkelde tenslotte een complexere afleidingsmethode.

Einthoven’s geleiding

Het Einthoven lood is een bipolair ledemaatlood dat werkt volgens een stoplichtsysteem. Bij deze meetmethode worden drie elektroden plus een aardelektrode op het lichaam bevestigd volgens het stoplichtschema:

Kleur Lichaamsplaats
Rood Linkerarm
Geel Rechterarm
Groen Linkerbeen

De aardelektrode is zwart en wordt aan het rechterbeen bevestigd. Hiermee kunnen nu drie metingen bepaald worden:

 • LoodI: Tussen de rechterarm en het linkerbeen
 • AfleidingII: Tussen de rechterarm en het linkerbeen
 • AfleidingIII: Tussen de linkerarm en het linkerbeen

Goldberger afleiding

In de Goldberger afleiding worden, net als bij Einthoven, drie elektroden plus een aardelektrode aan het lichaam bevestigd. Ook dit gebeurt door het stoplichtsysteem op dezelfde punten als bij de Einthoven afleiding. Wel worden de potentiëlen tussen twee met elkaar verbonden elektroden en een enkele elektrode gemeten.

Geleiding volgens Wilson

Wilsons geleiding wordt bepaald door meer elektroden dan zijn voorgangers. Er worden zes elektroden op het lichaam bevestigd, vooral in de borststreek. Deze methode zou de andere twee moeten verbeteren door de elektroden dichter bij het hart te plaatsen en de resultaten nauwkeuriger te bepalen.

Welke ECG-meetmethoden zijn er tegenwoordig?

Waar de elektroden precies geplaatst worden hangt af van het ECG-apparaat en de methode die voor de meting gebruikt wordt. De opnameprocedures van vroeger, die we je zojuist getoond hebben, worden in principe ook in de hedendaagse procedures uitgevoerd.

De elektroden worden op nauwkeurig aangegeven plaatsen op het lichaam geplaatst en dan via een kleurgecodeerde kabel met het ECG toestel verbonden. Er zijn echter verschillende systemen die gebruikt worden, afhankelijk van de ziekte of het doel en de duur van het onderzoek.

Enkel-afleidingen ECG

Bij een single-lead ECG wordt het ECG-apparaat gewoon op de huid onder de linkerborst gehouden. Het apparaat is de enige elektrode. In een single-lead electrocardiogram wordt slechts één afleiding getoond.

Hiervoor worden ofwel twee elektroden aan de vingers of aan de borstkas bevestigd. De single-lead ECG wordt vooral gebruikt voor lange metingen, bijvoorbeeld 14 dagen, maar ook voor snelle metingen binnen een paar seconden.

3-kanaals ECG

Het 3-kanaals ECG wordt meestal gebruikt voor één meting binnen 24 uur. Met deze methode kunnen drie metingen tegelijk gedaan worden. Daartoe worden ook drie elektroden op het lichaam bevestigd, volgens de meetmethoden van Einthoven en Goldberger.

12-afleidingen ECG

Bij een 12-afleidingen ECG worden alle drie de meetmethoden gecombineerd. Het 12-afleidingen ECG wordt het meest gebruikt in de cardiologie voor rust- en inspannings-ECG’s en heeft zich daar gevestigd als de standaard.

Met deze methode kunnen in principe al je hartactiviteiten gemeten worden. Dit omvat zowel ritmestoornissen als andere afwijkingen.

Zoals de naam al zegt, kan een 12-lead ECG twaalf metingen tegelijk verrichten via in totaal twaalf elektroden. Dit combineert en past de drie loodsystemen van Einthoven, Golberger en Wilson toe. Hoe meer elektroden er op je lichaam aangebracht worden, hoe meer afleidingen de arts naderhand kan beoordelen.

Hoe ziet een gezond ECG resultaat eruit?

Een ECG resultaat bestaat uit het zogenaamde PQRSTU complex, dat op een papieren strook wordt afgedrukt of direct in de praktijk of kliniek op de monitor wordt getoond. De ECG bevindingen worden gewoonlijk beoordeeld aan de hand van bepaalde vastgestelde criteria, die te maken hebben met de elektrische impulsen tijdens de hartslag.

Elk van deze letters staat voor een bepaald segment in de evaluatie. In het volgende worden deze componenten zowel picturaal als feitelijk tijdens de evaluatie getoond, en kort toegelicht in kernpunten. Ook hier moet bij concrete verdachte symptomen de huisarts of, nog beter, een specialist in cardiologie geraadpleegd worden voor een gedetailleerde evaluatie.

Naam definitie
P-golf excitatievoortplanting van de boezems
PQ-tijd geleiding van de boezems naar de ventrikels
QRS-complex excitatievoorbereiding van de ventrikels, hier komt de Q-prong overeen met het begin van de ventriculaire excitatie
ST-segment Excitatieherstel van de ventrikels
T-golf Excitatieherstel van de boezems
QT-tijd Totale excitatieduur van de ventrikels
U-golf Komt slechts soms voor, meestal zonder pathologische waarde

Is een ECG gevaarlijk?

Het uitvoeren van een ECG is voor de patiënt volkomen pijnloos en symptoomloos. Er kan dus niets gebeuren tijdens de waarneming. Bij een ECG in rust lig je tijdens het hele onderzoek rustig op de bank van de patiënt. Een ECG op lange termijn is ook veilig.

Bij een stress ECG kunnen problemen alleen ontstaan door lichamelijke activiteit.

Maar afhankelijk van het type ECG dat je voorgeschreven krijgt, kunnen er problemen zijn met één soort meting – het stress ECG. Deze problemen worden niet veroorzaakt door het apparaat en de meting zelf, maar door de lichamelijke inspanning waaraan je wordt blootgesteld. Als er problemen met het hart zijn, kunnen de volgende symptomen optreden door de verhoogde inspanning:

 • Kortademigheid
 • Duizeligheid
 • Verlaging van de bloeddruk
 • Hartritmestoornissen
 • Pijn op de borst

Je staat echter tijdens de hele behandeling onder medisch toezicht en kunt zo nodig onmiddellijk behandeld worden. Natuurlijk hoeven deze symptomen niet op te treden. Je arts zal ook met je bespreken wat je precies kunt verwachten vóór de behandeling.

Hoeveel kost een ECG?

Er zijn aanzienlijke verschillen in de prijs van ECG toestellen, wat niet in de laatste plaats te maken heeft met het feit dat de toepassingsgebieden zeer verschillend zijn. Het hangt ervan af of een eenvoudig apparaat voor de bepaling van het ECG in rust voldoende is, dan wel of een langdurige of stress ECG uitgevoerd moet worden. Afhankelijk hiervan worden toestellen zowel goedkoop voor privé-gebruik als in hogere prijssegmenten voor dagelijkse praktijk en ziekenhuisgebruik gebruikt.

Eenvoudige enkelkanaals ECG toestellen zijn verkrijgbaar vanaf ongeveer €149. Ze zijn een goede manier om met behulp van een opname snel en gemakkelijk een beeld van je eigen hartslag te krijgen. Mobiele ECG toestellen die bijvoorbeeld door spoedartsen gebruikt worden en tot 12 kanalen met afleidingen kunnen weergeven, kunnen aan het andere eind van het spectrum tot in het hogere drie- tot viercijferige bereik reiken.

ECG toestellen die gebruikt worden voor het dagelijkse ziekenhuis- en praktijkwerk zijn meestal nog hoger geprijsd. ECG-apparaten worden gewoonlijk niet door de ziektekostenverzekering gedekt en moeten privé betaald worden als zelf te betalen dienst.

Besluit: Welke soorten ECG’s zijn er en welke is geschikt voor jou?

In principe zijn er drie verschillende soorten elektrocardiogrammen:

 • ECG in rust
 • ECG op lange termijn
 • Inspannings-ECG

Elk van de bovenstaande ECG typen wordt in de klinische praktijk gebruikt voor een grote verscheidenheid aan klinische beelden en symptomen. Afhankelijk van de reden waarom een ECG door je arts wordt aanbevolen of waarom je zelf een elektrocardiogram wilt uitvoeren, is een van de methodes het meest geschikt. In het volgende willen we je laten kennismaken met elk van de hierboven genoemde ECG methoden en de redenen voor hun gebruik toelichten.

Wat zijn de kenmerken van een ECG in rust en wat zijn de voor- en nadelen?

Het ECG in rust is tot op zekere hoogte de standaardmethode, zowel in de klinische als in de poliklinische omgeving. Het wordt routinematig uitgevoerd tijdens bijna alle opnames in de kliniek en vaak ook tijdens poliklinische presentaties aan de arts in de praktijk.

Tijdens een ECG in rust ligt de patiënt op een bank en is tijdens de evaluatie in een ontspannen toestand. (Beeldbron: 123r.com / 56567676)

Omdat allerlei symptomen in verband kunnen worden gebracht met een verminderde hartfunctie, is een ECG onderzoek een van de meest uitgevoerde onderzoeken in een poliklinische en intramurale omgeving.

Deze symptomen kunnen beginnen met duizeligheid of evenwichtsproblemen en variëren van kortademigheid of hoge bloeddruk tot pijn op de borst. Op deze manier wil de arts op een gedifferentieerde manier vaststellen of ziekten van het hart, zoals hartritmestoornissen (bv. atriumfibrilleren) of een hartaanval, verband houden met de klachten.

Voordelen
 • Voor intramurale ziekenhuisopnames
 • Voor duidelijke, bekende of verdachte ziekten van het cardiovasculaire systeem
 • Voor therapiebewaking
Nadelen
 • Voor prestatiediagnostiek in de sportgeneeskunde
 • Voor ECG-metingen onderweg

In de meeste gevallen wordt een 12-afleidingen ECG gebruikt. Dit betekent dat er in totaal 10 elektroden aan de extremiteiten en de borstkas bevestigd zijn. Een totaal van 12 afleidingen van de hartfunctie is dan te zien op het ECG evaluatieblad. ECG toestellen met 1 kanaal worden echter vaak gebruikt voor controle of sporadische metingen. Deze hebben niet de betekenis van een 12-afleidingen ECG, maar zijn voorlopig voldoende voor controle na een medisch onderzoek of voor risicopatiënten. Door hun kleine afmetingen zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik onderweg.

Wat onderscheidt een ECG op lange termijn en wat zijn de voor- en nadelen?

Een lange-termijn ECG wordt vaak gebruikt om de functie van het hart over een langere periode, meestal over 24 uur, op te nemen. Dit heeft het voordeel dat alle onregelmatige en weinig voorkomende hartritmestoornissen gediagnosticeerd kunnen worden. Vaak wordt hiervoor een mobiel ECG of tele ECG gebruikt, dat door de patiënt mee naar huis genomen kan worden en dan samen met de patiënt door een arts beoordeeld wordt.

Als de patiënt bijvoorbeeld onregelmatige duizeligheid of flauwvallen meldt, en het ECG in rust is onopmerkelijk, wordt vaak een langdurig ECG voorgeschreven. Bij deze methode gaat de patiënt door met zijn gewone dagelijkse leven, zodat bij de volgende evaluatie, als er afwijkingen zijn, conclusies getrokken kunnen worden over het verband met een activiteit (b.v. sport).

Voordelen
 • Om symptomen als hartkloppingen, hartfladderen of duizeligheid op te helderen
 • Om de variabiliteit van de hartslag te onderzoeken
Nadelen
 • In de prestatiediagnostiek van de sportgeneeskunde
 • Bij duidelijke ziekten van het cardiovasculaire systeem

Vooral bij hartritmestoornissen die tijdens de slaap optreden en die de patiënt niet noodzakelijk zelf voelt, kan een langdurig ECG een belangrijk diagnostisch hulpmiddel zijn. Anders dan bij het rust-ECG worden bij het langetermijn-ECG meestal geen 10 elektroden gebruikt (12-lead ECG), maar 3 of 5 elektroden op de borst (3/5-lead ECG), omdat dat gemakkelijker te hanteren is.

Wat zijn de kenmerken van een stress ECG en wat zijn de voor- en nadelen?

Een inspannings-ECG wordt gebruikt omdat sommige ziekten, zoals coronaire hartziekten, vaak niet onmiddellijk op een rust-ECG kunnen worden vastgesteld. Hartritmestoornissen komen bijvoorbeeld alleen voor bij lichamelijke stress. Verder wordt voor sportgeneeskundige diagnostiek ook een inspannings-ECG uitgevoerd om de mogelijkheid uit te sluiten dat hartproblemen optreden bij soms extreme lichamelijke inspanning.

Voordelen
 • Bij het beoordelen van de prestaties van hartpatiënten
 • Voor sportmedisch onderzoek
Nadelen
 • Bij ernstige ziekten van het hart- en vaatstelsel

Een inspannings-ECG wordt ook uitgevoerd voor nacontroles na hartoperaties, hartaanvallen of in geval van hoge bloeddruk. Tijdens een inspannings-ECG worden 10 elektroden op de borst en de ledematen bevestigd, net als bij een ECG in rust. Bovendien worden, in tegenstelling tot het rust-ECG of het langetermijn-ECG, de bloeddruk en de hartslag voortdurend gemeten door de tegelijk aanwezige arts, omdat dit belangrijke parameters zijn om de lichamelijke prestaties te registreren.

Gewoonlijk wordt een fietsergometer of een loopband gebruikt om een stress ECG uit te voeren. De belasting wordt dan geleidelijk opgevoerd. Normaal wordt de belasting met tussenpozen van 25 watt per 2 minuten opgevoerd tot de patiënt uitgeput is of de “maximale hartslag” – de vuistregel voor maximale hartslag is: 220 – leeftijd bereikt is.

Koopcriteria: Je kunt ECG’s vergelijken en evalueren op basis van deze factoren

In het volgende laten we je zien welke aspecten je kunt gebruiken om te kiezen tussen de vele ECG’s. De criteria die je kunt gebruiken om ECG’s te vergelijken zijn onder andere:

 • Gewicht
 • Hoogte/afmetingen
 • Meetsnelheid
 • Werking en looptijd op batterijen
 • Geheugencapaciteit
 • USB interface
 • Extra functies

In het volgende willen we uitleggen wat bedoeld wordt met de afzonderlijke criteria en hoe ze ingedeeld moeten worden.

Gewicht

Het gewicht van het voorwerp speelt een heel belangrijke rol als het apparaat bijvoorbeeld op de weg gebruikt gaat worden.

Als het toestel gebruikt gaat worden als langdurig elektrocardiogram of voor sporadische metingen onderweg, is het belangrijk dat het toestel niet te zwaar is.

Wel moet opgemerkt worden dat kleinere, lichtere toestellen meestal minder extra functies hebben, zoals geïntegreerde zuurstofsaturatie, en vaak maar een 1-kanaals meting uitvoeren. Daardoor is slechts één loodje beschikbaar voor evaluatie. Voor een uitgebreid en gedetailleerd elektrocardiogram is een groter apparaat met de mogelijkheid van meerdere borstwandafleidingen aan te bevelen. Deze moeten dan naderhand door een arts onderzocht worden. Het elektrocardiogram wordt in het Duits ook wel de hartspanningscurve genoemd, en wordt soms ook de hartkaart genoemd.

Grootte/afmeting

Net als het gewicht van het elektrocardiogram is ook de grootte van het apparaat een belangrijk aspect van hanteerbaarheid. Het apparaat moet ergens bewaard worden. De meeste draagbare 1-kanaals en 3/5-kanaals apparaten zijn ongeveer zo groot als een iPhone/iPad en kunnen gemakkelijk in een jaszak worden gestoken.

Een draagbaar en tamelijk klein ECG is praktisch als je het in het dagelijks leven altijd bij je moet dragen.(Image source: 123rf.com / 100283960)

Apparaten die 12-lead metingen kunnen weergeven kunnen wat omvangrijker zijn, omdat ze meestal thuis gebruikt worden.

Snelheid meten

Afhankelijk van het model verschilt de meetsnelheid, maar de meeste toestellen hebben maar 30-60 seconden nodig om de meting uit te voeren. De loutere meting is meestal snel gedaan. Maar afhankelijk van het aantal elektroden dat gebruikt wordt en het aantal afleidingen dat daarna uitgevoerd wordt, gaat het leeuwendeel van de tijd waarschijnlijk op aan de voorbereiding en de daaropvolgende evaluatie.

Werking en looptijd op batterijen

Het is belangrijk op te merken dat een uitsluitend op batterijen werkend ECG-apparaat natuurlijk ook vervangende batterijen/laadsnoeren nodig heeft. Dit geldt vooral als het apparaat buiten de woonomgeving gebruikt wordt.

Hoe meer metingen je ECG doet, hoe korter de looptijd.

Vooral als het apparaat onderweg gebruikt gaat worden en er langere metingen gedaan worden, is de gebruikstijd erg belangrijk. Afhankelijk van hoe lang de ECG opname gemaakt wordt en hoeveel kanalen gebruikt worden, verschilt de looptijd van toestel tot toestel. In het algemeen is de looptijd het langst voor toestellen die maar één kanaal gebruiken en waarvoor de opnamen korter zijn.

De meeste toestellen met batterijvoeding werken op “AA” of “AAA” batterijen. Het aantal batterijen hangt af van de grootte van het toestel en de extra functies die geboden worden. Zoals bij de meeste andere elektronische apparaten geldt ook hier de vuistregel: Hoe meer extra functies worden aangeboden en gebruikt, hoe groter het stroomverbruik.

Opslagcapaciteit

Een grote opslagcapaciteit is vooral van belang voor de vergelijkbaarheid tussen opnamen op verschillende tijdstippen. Hier moet echter een onderscheid gemaakt worden tussen geheugenopnamen. Sommige toestellen hebben een geïntegreerd geheugen, maar dat is meestal kleiner dan op toestellen waar een extra SD geheugenkaart in kan.

Afhankelijk van de frequentie en hoeveelheid van ECG opnamen is een grotere capaciteit absoluut noodzakelijk.

Er kan ook onderscheid gemaakt worden tussen een lange, bv. 10 uur durende ononderbroken opname en sporadische korte opnamen. Beide zijn mogelijk met verschillende toestellen, dus het venijn zit, zoals zo vaak, in de details. Merk ook op dat sommige fabrikanten de opslagcapaciteit in uren vermelden en andere in het aantal metingen dat met één set batterijen kan worden geregistreerd.

USB interface

Een USB interface vereenvoudigt het overbrengen naar de PC. Ter evaluatie kunnen de ECG bevindingen later aan de arts worden voorgelegd of onmiddellijk door hem zelf geanalyseerd worden met software die meestal bij de levering inbegrepen is

Extra functie

Vooral de duurdere toestellen worden gekenmerkt door extra functies die informatief kunnen zijn, afhankelijk van de behoefte en vooral van de indicatie. Hier moet vooral de registratie van hartslag, ademhalingsfrequentie, zuurstofverzadiging en/of bloeddruk genoemd worden, die heel relevant kan zijn als een hartziekte wordt vermoed.

Bovendien hebben sommige toestellen een “real-time” analysefunctie die de ECG bevindingen onmiddellijk onderzoekt op frequente afwijkingen. Afhankelijk van het toestel wijzen deze analysefuncties bijvoorbeeld op onregelmatigheden in het hartritme/hartslag of in de sterkte van de amplitudes van de afzonderlijke segmenten van de hartslag.

Wetenswaardigheden over het ECG

Tenslotte willen we nog een paar vragen over het gebruik van het ECG apparaat beantwoorden. Het gaat hier vooral om de juiste beoordeling van de bevindingen en hoe die eruit zien bij verschillende ziekten van je hart.

Wanneer en door wie werd het ECG uitgevonden?

Het ECG-apparaat werd in 1882 uitgevonden door August Waller. Hij dompelde de pootjes van zijn hond in een zoutwateroplossing en toonde zo voor het eerst de elektrische stromen van het hart. Tegenwoordig worden deze elektrische stromen weergegeven in de vorm van meetsnoeren.

De ECG metingen worden ook wel afleidingen genoemd. De methode werd aan het begin van de twintigste eeuw verder verbeterd door Willem Einthoven, Frank Norman Wilson en Emanuel Goldberger, die er metingen van de extremiteiten en de borstwand aan toevoegden.

Hoe kan ik leren ECG waarden te interpreteren?

In principe kunnen verschillende leerboeken gebruikt worden om te leren hoe je de ECG waarden moet interpreteren. Maar verschillende YouTube kanalen kunnen ook gebruikt worden om klinische foto’s en hun ECG beelden te bekijken en te leren kennen.

Er zijn echter ook een groot aantal boeken verkrijgbaar op online winkels zoals Amazon en Ebay om je in te lezen over het onderwerp. Er zijn zelfs diverse online cursussen die je over dit onderwerp kunt volgen. Deze zijn echter relatief duur en vervangen nog steeds niet de diagnose van een arts.

In principe kan echter gezegd worden dat de waarden het best door een arts beoordeeld kunnen worden en dat je niet zelf een ziekte moet vaststellen. Deze boeken en video’s helpen je alleen om de waarden wat beter te begrijpen en je vertrouwd te maken met het onderwerp.

Is er een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ECG resultaten?

Ja, dat is zo. In de dagelijkse klinische praktijk leiden ECG diagnoses bij vrouwen vaker tot verkeerde diagnoses en zijn de bevindingen minder duidelijk dan bij mannen. Dit is meestal te wijten aan het feit dat de nauwkeurigheid van ECG bevindingen bij vrouwen beperkt wordt door hun lagere gemiddelde inspanningstolerantie bij stress ECG’s en hun hogere multimorbiditeit.

Hoe zien ECG bevindingen bij hartritmestoornissen eruit?

Hartritmestoornissen verwijzen in het algemeen naar onregelmatigheden in het hartritme, ook wel aritmieën genoemd. Het gaat bijvoorbeeld om extra abnormale hartslagen, ook wel extrasystolen genoemd, atriumfibrilleren, een overdreven (tachycardie) of zeer trage (bradycardie) hartslag, ventrikelfibrilleren of AV-blok, om maar de meest voorkomende hartritmestoornissen te noemen.

Al deze klinische beelden kunnen in de ECG bevindingen herkend worden. Normaal klopt het hart in een regelmatig ritme. Je kunt je hartslag volgen met een hartslagmeter, naast de ECG. Op de ECG opname worden deze slagen weergegeven door een curve. Voor en na tonen kleine verhogingen de opwinding en ontspanning van de hartkamers.

In het geval van een hartritmestoornis kunnen onregelmatigheden in het verloop van de hartslag worden opgespoord. Op afzonderlijke plaatsen van de opname zijn de curven verkort, verlengd of afgevlakt. De meest voorkomende symptomen van hartritmestoornissen zijn hartstotteren, duizeligheid en hartkloppingen bij getroffen patiënten.

Hoe zien ECG bevindingen eruit bij een hartaanval?

In de ECG bevindingen (de afleidingen van de borstwand) is het zogenaamde ST segment van het PQRSTU complex verhoogd bij een acuut hartinfarct. Een hartaanval kan worden ontdekt aan de hand van twee tekenen in de ECG bevindingen:

 • Superverheven T-golf
 • ST verhoging

De ST-elevatie is een vroeg teken van een hartaanval. Als een hartaanval wordt vermoed, wordt het ECG binnen 24 uur tweemaal geëvalueerd om een werkelijke hartaanval uit te sluiten of vast te stellen.

Wist je dat het hart in de loop van een mensenleven ongeveer drie miljoen keer klopt? Het pompt ongeveer 250 miljoen liter bloed door het lichaam. Dit maakt het hart tot een van de krachtigste spieren van allemaal.

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies