Laatst bijgewerkt: 22-09-2021

Voor veel mensen is het een droom om hun werk zelfstandig uit te kunnen voeren. Sommigen van hen besluiten freelancer te worden. Voor sommigen rijst nu natuurlijk de vraag wat het verschil maakt tussen een freelancer, de klassieke zelfstandige en een freelancer.

Als je jezelf freelancer wilt noemen, moet je bij bepaalde beroepsgroepen horen, die we in dit artikel zullen bespreken. Een van de grootste voordelen is zeker dat wie een freelance beroep uitoefent, geen handel hoeft te laten registreren en dus ook geen bedrijfsbelasting hoeft te betalen. Er zijn echter ook een paar wettelijke eisen waaraan voldaan moet worden. Wat die in detail zijn, of freelancers hun beloning naar eigen goeddunken kunnen bepalen en welke verzekering ze moeten afsluiten zijn maar enkele van de onderwerpen die in dit artikel aan bod komen.
Belangrijk om te weten

 • Niet elke zelfstandige mag zich freelancer noemen. Daartoe heeft de wetgever zogenaamde “catalogusberoepen” en “catalogusachtige beroepen” gedefinieerd.
 • De belastingdienst beslist uiteindelijk of je als freelancer erkend wordt of dat je als zelfstandige wordt aangemerkt.
 • Freelancers hoeven een beroep niet te laten registreren en betalen dus geen bedrijfsbelasting. Ze zijn echter wel onderworpen aan inkomstenbelasting, ziekte-, pensioen- en verpleegzorgverzekering. Ze kunnen een (vrijwillige) wettelijke of particuliere verzekering afsluiten.

Definitie: Wat is een freelance beroep?

In tegenstelling tot freelancers of andere zelfstandigen is het werken als freelancer aan enkele wettelijke eisen gebonden. Artikel 18 van de wet op de inkomstenbelasting (EStG) somt de zogenaamde catalogusberoepen op waarvan de vertegenwoordigers als freelancers kunnen worden beschouwd. Deze omvatten

 • Geneeskundige beroepen (artsen, tandartsen, dierenartsen, apothekers, niet-artsen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten)
  Juridische en bedrijfsadviserende beroepen (advocaten, notarissen, octrooigemachtigden, belastingadviseurs, accountants, economen en bedrijfseconomen, beëdigde boekhouders en accountants)
 • Technische beroepen (ingenieurs, landmeters, architecten, piloten, computerwetenschappers, beëdigde deskundigen)
 • Natuurwetenschappelijke beroepen (handelsscheikundigen, biologen, scheikundigen, milieudeskundigen)
 • Culturele beroepen (schrijvers, journalisten, fotojournalisten, vertalers, tolken, gediplomeerde pedagogen, ontwerpers en ook yogaleraren)

Daarnaast zijn er talrijke catalogusachtige freelance beroepen, zoals

 • Ambulante verpleegkundigen
 • Medisch badpersoneel
 • Bouwkundig ingenieurs
 • Beeldhouwers
 • Vroedvrouwen
 • Televisiepresentatoren
 • Ergotherapeuten
 • Computeradviseurs
 • Fotografen
 • Grafische kunstenaars en ontwerpers
 • Eigenaars van rijscholen
 • Motorvoertuigen experts

om maar een paar voorbeelden te noemen. Een opsomming van alle catalogusachtige vrije beroepen zou hier te ver gaan. In principe bepaalt de belastingdienst echter of de activiteit als freelancer wordt uitgeoefend of bijvoorbeeld als zelfstandig handelaar.

Achtergrondinformatie: Wat je moet weten over freelancers

Je kunt alleen freelancer worden op basis van je beroepsopleiding of afgeronde studies. Maar zelfs dan is er natuurlijk nog de mogelijkheid om op een arbeidsverhouding over te gaan. Zo werken veel artsen in ziekenhuizen of medische zorgcentra, en opgeleide juristen werken in de juridische afdelingen van bedrijven of bij staatsinstellingen.

Arzt

Tot de vrije beroepen behoren, bijvoorbeeld, artsen, advocaten of ingenieurs. (Image source: pexels.com / rawpixel.com)

Of dit ook voor jou een optie is of dat je liever als freelancer werkt, is een vraag die je misschien kunt beantwoorden als je de volgende informatie hebt doorgelezen.

Hoe word ik freelancer?

Om als freelancer te kunnen werken, heb je een diploma of een beroepsopleiding nodig, afhankelijk van het vakgebied. Dit laatste moet op universitair niveau zijn. Als dit het geval is, moet je naar het belastingkantoor in je stad gaan, waar je een “vragenlijst voor fiscale registratie” krijgt.

Als je deze vragenlijst hebt ingevuld en bij de belastingdienst hebt ingeleverd, ontvang je je belastingnummer (zgn. tax ID). Dit belastingnummer moet je voortaan niet alleen op je aangifte inkomstenbelasting afdrukken, maar ook op alle door jou uitgereikte facturen.

Dit is vooral belangrijk als je als kleine ondernemer wordt aangemerkt (omzet in het eerste jaar minder dan 17.500 euro). In dit geval ben je vrijgesteld van het betalen van BTW. In principe hoeven freelancers geen bedrijfsbelasting te betalen. Als je je freelance werk echter in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uitvoert, telt dit werk als handel en moet het dienovereenkomstig belast worden.

Voordat je als freelancer zelfstandig wordt, moet je een ondernemingsplan maken. Dit dient niet alleen als basis om later je doelen te vergelijken, maar geeft je ook een realistisch beeld van zelfstandig ondernemerschap. Als je financiële steun voor je start-up nodig hebt, is het bedrijfsplan een belangrijk beslissingsinstrument voor je financiële geldschieters.

Welke beroepen zijn registratieplichtig?

Voor sommige vrije beroepen geldt een registratieplicht. Als je beroep behoort tot de zogenaamde vrije beroepen die voor registratie in aanmerking komen, moet je je laten registreren bij de respectieve kamer. De vrije beroepen die voor kamerregistratie in aanmerking komen zijn o.a

 • Artsen (ook tandartsen en dierenartsen)
 • Apothekers
 • (Raadgevende) ingenieurs
 • Architecten
 • Psychotherapeuten
 • Advocaten
 • Octrooigemachtigden
 • Notarissen
 • Belastingconsulenten
 • Accountants

De kamers behartigen de belangen van hun leden, zien toe op de naleving van de beroepsplicht, stellen adviezen van deskundigen op en ondersteunen de voortdurende beroepsontwikkeling. Voor sommige van de beroepen waarvoor het kamerlidmaatschap geldt, geldt ook een verbod op reclame of is reclame slechts in zeer beperkte mate mogelijk. Als je bijvoorbeeld advertenties wilt plaatsen, moet je dit van tevoren met je professionele kamer bespreken.

Als je een vrij beroep uitoefent waarvoor een verplicht lidmaatschap geldt, ben je verplicht gebruik te maken van de pensioenregeling van deze kamer. Je moet ook je pensioenverzekeringsbijdragen aan de beroepskamer of haar pensioenfonds betalen.

Andere vrije beroepen zoals kunstenaars, schrijvers, tekstschrijvers, ontwerpers en musici zijn niet verplicht zich bij een kamer aan te sluiten. Ze hebben de mogelijkheid om in het wettelijk pensioen te storten, maar ook om privé voorzieningen te treffen.

Wat is het verschil tussen een freelancer en een eenmanszaak?

Zoals hierboven reeds uiteengezet is, geldt voor ten minste sommige freelancers een verplicht kamerlidmaatschap. Alle freelancers moeten ook een beroepsopleiding of een diploma hebben. De afgeronde beroepsopleiding of de door zelfstudie verworven basiskennis moet overeenstemmen met het universitaire niveau.

Büro

Liberale beroepen vereisen een hoog opleidingsniveau. Deze eis bestaat niet voor freelancers of eenmanszaken. (Image source: unsplash.com / Headway)

De indeling als freelancer wordt gemaakt door het verantwoordelijke belastingkantoor. Als eenmanszaak kun je onderworpen zijn aan bedrijfsbelasting en BTW. Je kunt in allerlei sectoren werken, bijvoorbeeld als ambachtsman, IT specialist, financieel expert, tekstschrijver, opgeleid kantooradministrateur, servicetechnicus, enz. Je kunt ook een eenmanszaak runnen.

Afhankelijk van je beroep kun je verplicht zijn lid te zijn van de Kamer van Nijverheid en Ambachten. Anders ben je echter niet onderworpen aan het verplichte kamerlidmaatschap. De belastingdienst classificeert je echter nog steeds als eenmanszaak, kleine handelaar of freelancer.

Om te voorkomen dat je later achterstallige belasting moet betalen, moet je de belastingdienst onmiddellijk opdracht geven tot een controle. Anders bestaat bij een latere controle het risico dat je toch niet als freelancer erkend wordt en dat je gedurende meerdere jaren extra BTW moet betalen. Dit heeft al menig bedrijf tot de financiële ondergang gedreven.

Wat is het verschil tussen een freelancer en een zelfstandige?

De wetgever heeft precies bepaald wie als freelancer mag werken. Freelancers, daarentegen, zijn aan geen enkele regelgeving onderworpen. Zo kunnen geschoolde belastingassistenten of bankadviseurs als freelancer over financiële onderwerpen schrijven, maar ook iedereen die zich over het onderwerp heeft ingelezen. Maar of de artikelen de lezer vervolgens de gewenste toegevoegde waarde geven is een andere zaak.

De activiteit van de freelancer is ook beperkt tot één gebied. Dus terwijl freelancers bijvoorbeeld IT-diensten kunnen aanbieden, coaching en ook als virtuele assistent kunnen werken, blijft het werk van bijvoorbeeld een arts beperkt tot de medische sector. Tegelijkertijd mag een arts geen reclame maken voor zijn praktijk, terwijl een freelancer wel reclame mag maken voor zijn diensten.

Freelancers: praktijk en voordelen

Freelancers genieten een aantal voordelen, maar in sommige gevallen moeten ze ook voldoen aan een aantal wettelijke voorschriften. Afhankelijk van hun werkterrein moeten ze misschien lid worden van hun beroepsvereniging, natuurlijk wat belastingen en heffingen betalen, en verschillende verzekeringen afsluiten.

Het vinden van geschikt personeel kan ook moeilijk zijn, vooral in het begin. Daarom beginnen sommigen als een eenmanszaak, waarbij de partner misschien meehelpt en het kantoorwerk overneemt.

Hoe moet ik me verzekeren als freelancer?

Werken als freelancer brengt enkele risico’s met zich mee. Daarom zijn er enkele verzekeringen die elke freelancer zou moeten afsluiten. Voor sommige anderen hangt het onder meer af van het werkterrein en de persoonlijke situatie. De verplichte verzekeringen voor freelancers omvatten de volgende voor beroepsrisico’s

 • Zakelijke en beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Verzekering tegen bedrijfsonderbreking
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor financieel verlies
 • Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven
 • Zakelijke verzekering
 • Tijdelijke levensverzekering

Verder zijn er ook talrijke privé-risico’s voor freelancers. De verplichte verzekeringen hier omvatten echter alleen een ziektekostenverzekering en een verzekering voor langdurige zorg.

Het is ook dringend aan te raden dat je een

 • Particuliere pensioenverzekering
 • Particuliere aansprakelijkheidsverzekering
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Tijdelijke levensverzekering
 • Particuliere rechtsbijstandverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Huiseigenaren verzekering
 • Huiseigenarenverzekering

Voor je (eigen) voertuig moet je natuurlijk een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen hebben, en ook een gedeeltelijke of uitgebreide verzekering. Omdat zelfstandigen bij ziekte geen doorbetaling van loon krijgen, heeft het veel zin een aparte verzekering voor daguitkeringen bij ziekte af te sluiten.

Afhankelijk van de activiteit zijn er ook andere verzekeringen die niet verplicht zijn om af te sluiten, maar die beslist nuttig zijn. Deze omvatten bijvoorbeeld

 • Verzekering voor machines of uitrusting,
 • Elektronica verzekering,
 • Productaansprakelijkheidsverzekering en
 • Milieuaansprakelijkheidsverzekering.

Hoe vind ik als freelancer nieuwe klanten?

Als je net je eigen bedrijf begint, heb je de mogelijkheid om persberichten te publiceren die dan in regionale kranten afgedrukt kunnen worden. Het is echter veel doeltreffender om je eigen advertenties te plaatsen – als je dat wettelijk mag doen.

Als je lid bent van een beroepsvereniging, moet je met hen overleggen. Het kan zinvol zijn om flyers te laten drukken en ze op opvallende plaatsen uit te stallen. Informeer ook naar handelsbeurzen en conferenties in je sector en probeer daar nieuwe contacten te leggen.

Het Internet is een andere manier om nieuwe klanten te vinden. Daarom moet je een professional opdracht geven om je website te ontwerpen. Bedenk van tevoren hoe uitgebreid je website moet zijn en wat hij moet bieden. Kijk eens op de websites van je concurrenten.

Het opzetten van een Facebook pagina, een Xing en een LinkedIn profiel is nu standaard voor bedrijven van alle maten. Hier heb je de gelegenheid om in contact te komen of te blijven met je (potentiële) klanten. Hier kun je ook de aandacht vestigen op speciale promoties, reeds gerealiseerde projecten presenteren en nog veel meer.

Hoe bepaal ik mijn prijzen als freelancer?

Voor sommige beroepen, zoals artsen, advocaten en architecten, zijn er wetten of voorschriften over de hoogte van hun beloning waaraan ze zich moeten houden.

Voor de rest ben je vrij om je prijzen te bepalen, maar je moet ook je concurrenten in de gaten houden. Bij het uitwerken van je ondernemingsplan zul je het op een gegeven moment ook over je geplande inkomsten moeten hebben, want dat zal als basis dienen voor het al dan niet krijgen van een lening.

De beste manier om je uurloon te bepalen is als volgt

 • Vraag jezelf af wat je iemand anders zou betalen om dit werk te doen.
 • Maak een lijst van al je uitgaven, te beginnen met de huur van je kantoorruimte en je flat, je verzekeringspremies, maandelijkse afbetalingen voor je auto, kosten voor kinderopvang, onderhoud van je kinderen, kosten voor kantoormateriaal, elektriciteit en riolering, lidmaatschapsgeld voor de beroepsvereniging, inkomstenbelasting, kosten voor levensonderhoud, enzovoort.
 • Hoeveel uur per maand wil je werken? Voor een voltijdse baan zou dat tussen 140 en 160 uur per maand zijn. Omdat je waarschijnlijk niet zo lang wilt werken, laten we denken aan 30 uur per week, of 120 per maand.

Vooral in het begin zul je waarschijnlijk wat loze tijd hebben, en daarom moet je een kleine financiële buffer hebben. Als je vanaf het begin personeel in dienst hebt, moeten natuurlijk ook de loonkosten in je berekening worden opgenomen.

Veel freelancers rekenen trouwens niet per uur, maar op basis van dagtarief of project.

Wat zijn de voordelen van werken als freelancer?

Zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt, heeft werken als freelancer zowel voordelen als nadelen. Vooral in de eerste weken en maanden zul je jezelf waarschijnlijk geen regelmatig basisloon kunnen betalen, omdat je eerst een klantenbestand moet opbouwen en – zo mogelijk – in reclame moet investeren.

Je zult ook moeten betalen voor de lokalen die je gebruikt, de technische uitrusting ervan, voor je personeel en voor de verzekering. En de belastingdienst wacht ten laatste volgend jaar op je belastingaangifte en zal dan eisen dat je achterstallig inkomstenbelasting betaalt en waarschijnlijk ook een driemaandelijks voorschot instellen. Daarom moet je minstens 30 procent van je inkomen opzij zetten.

Freelancers vallen niet onder het handelstoezicht, hoeven niet ingeschreven te zijn in het handels- of vennootschapsregister (maar het mag wel) en hoeven niet noodzakelijk lid te zijn van een kamer van ambachten of een kamer van koophandel. Bovendien zijn ze niet onderworpen aan het Wetboek van Koophandel, wat betekent dat het verbintenissenrecht van het Burgerlijk Wetboek (BGB) van toepassing is.

Je bent vrij om je werktijden te bepalen en de klanten voor wie je werkt. Je hoeft ook niet meer de instructies van een baas op te volgen, maar mag nu zelf de baas zijn.

Resources: De beste instapmogelijkheden voor freelancers

Misschien is het voor jou mogelijk om stage te lopen in je favoriete bedrijfstak voordat je je studie hebt afgerond. Je kunt ook stage lopen bij belastingadviesbureaus, advocatenkantoren en bedrijfsadviesbureaus voordat je afstudeert.

Sommige artsen en talrijke ziekenhuizen bieden stageplaatsen aan waar veel vraag naar is. Ook hier heb je de gelegenheid om te proeven van het beroep.

Welke bekende boeken zijn er over freelancers?

Er zijn nu een groot aantal boeken gewijd aan het onderwerp freelancers. Tot de bekendste behoren

 • “Freelancer: Fit fürs Finanzamt: Buchführung, Rechnungen, Steuern & Co.” door Constanze Elter
 • “Praktisch boek voor freelancers” door Svenja Hofer
 • “Freelancer Atlas: Word snel en succesvol zelfstandig” door Martin Massow

Natuurlijk is dit maar een kleine selectie van boeken. Je kunt op het internet ook talloze online gidsen vinden die over freelance werk gaan. Voer gewoon de trefwoorden freelancer guidebook in een zoekmachine in en je krijgt talloze artikelen te zien.

Conclusie

Niet elke zelfstandige mag zich een freelancer noemen. Sommige beroepen worden echter van meet af aan als freelance geclassificeerd, zoals artsen, advocaten, apothekers, architecten, raadgevend ingenieurs, enz. De wetgever heeft deze beroepen ingedeeld als “catalogusberoepen”, waarvoor o.a. een verplicht kamerlidmaatschap geldt. Verder zijn er zogenaamde catalogusberoepen, waartoe verloskundigen, medisch badpersoneel, motorvoertuigexperts, beeldhouwers, enz. behoren. Deze kunnen ook als freelancer werken. Deze mogen ook op freelance basis werken.

Voor sommigen kan het verplichte lidmaatschap van kamers in sommige beroepen een afschrikmiddel zijn, omdat ze eindelijk eigen baas willen zijn. Maar de kamers behartigen ook de belangen van hun leden en geven hun zo nodig uitgebreid advies.

Veel freelancers kunnen hun eigen prijzen bepalen, terwijl anderen gebonden zijn aan honorariumschema’s. In principe is het zinvol om de concurrentie in de gaten te houden en de klant misschien een of twee extra diensten aan te bieden. Je kunt ook creatief worden.

We hopen dat dit artikel je een beter inzicht in freelancen gegeven heeft en dat het je geholpen heeft om als freelancer of zelfstandige aan de slag te gaan.

Beeldbron: unsplash.com / Helloquence

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies