Laatst bijgewerkt: 22-09-2021

Mensen surfen op het internet en komen een homepage tegen. De pagina die we zien moet zo goed mogelijk opgebouwd zijn, er serieus uitzien en een minimalistische vormgeving hebben. Deze pagina is zichtbaar voor de gebruikers van de website en wordt gevisualiseerd met behulp van programmering in de backend.

In ons artikel over frontend 2022 leer je de belangrijkste informatie over dit onderwerp. Je krijgt ook een kort inzicht in de betekenis van de term backend. Welke vaardigheden een frontend developer moet hebben, welke taken hij heeft en hoeveel hij verdient wordt in dit artikel beantwoord.
Belangrijk om te weten

 • De term frontend komt uit het Engels en beschrijft het vooraanzicht van een website. Dit is zichtbaar voor gebruikers van een website. De voorkant bestaat uit de gebieden van webontwerp en frontend ontwikkeling. Technische kennis is een eerste vereiste.
 • Om een frontend pagina relatief hoog te laten scoren bij zoekmachine optimalisatie, moet een ontwikkelaar in deze sector aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet het de gebruiker bijvoorbeeld direct duidelijk zijn waar de website over gaat. Alleen zo kan de belangstelling van de gebruiker gewekt worden en zo een succesvolle frontend pagina gemaakt worden.
 • Het salaris van een frontend developer hangt af van verschillende factoren, zoals opleiding, werkervaring, plaats en bedrijfsgrootte. Stages en banen die tijdens de studieperiode vervuld worden, worden door de bedrijven als werkervaring meegeteld. Daarom is het aan te bevelen om naast de verplichte stage tijdens de semesterpauze ook stages te lopen om ervaring op te doen.

Woordenlijst item: De term frontend in detail uitgelegd

In het volgende deel van dit artikel hebben we de meest belangrijke vragen over frontend samengevat en uitgelegd. Bovendien leer je wat de term backend betekent en wat de verschillen tussen deze twee termen zijn.

Wat betekent de term frontend?

De term frontend komt uit het Engels en wordt gebruikt in verband met homepages. Het verwijst naar het vooraanzicht van een website. Het vooraanzicht van een website is de pagina die de gebruiker ziet. De term frontend wordt echter ook gebruikt voor software.

De voorkant van een homepage bevat alle zichtbare delen, zoals beelden en teksten. De voorkant bestaat uit de twee gebieden van webontwerp en frontend ontwikkeling. In het kort is dit het ontwerp en de programmering van de homepage.

Ontwerpen omvat het maken en bewerken van afbeeldingen met behulp van bijvoorbeeld Photoshop. Het ontwerpen van de interface van een homepage met behulp van JavaScript, HTML en CSS gebeurt op het gebied van programmeren.

De mensen die verantwoordelijk zijn voor het front-end gebied worden front-end ontwikkelaars genoemd. Je komt verderop in dit artikel te weten welke kwalificaties een frontend developer moet hebben en hoeveel hij of zij verdient.

Wat betekent de term backend?

De term backend betekent het tegenovergestelde van de term frontend en maakt ook deel uit van een homepage/software. In tegenstelling tot de voorkant is de achterkant niet zichtbaar voor gebruikers van de homepage/software. Als gebruiker zie je aanvankelijk de gebruikersinterface, of frontend pagina. Pas nadat je een term in de zoekbalk hebt ingevoerd, word je als het ware omgeleid naar de gegevens op de achterliggende pagina.

Een website/software kan niet functioneren zonder de backend pagina. De backend houdt zich hoofdzakelijk bezig met programmeren met de programmeertaal PHP. De teksten, beelden en databases in de backend worden gemaakt door programmeurs. De mensen achter de creatie van de backend pagina worden backend ontwikkelaars genoemd.

Wat is het verschil tussen frontend en backend?

Zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt bij het definiëren van de twee termen frontend en backend, zijn er een paar kleine maar overeenkomstige belangrijke verschillen tussen beide. Ze verschillen onder meer in de manier waarop ze worden uitgevoerd.

Een essentieel verschil tussen deze twee termen is dat de voorkant pagina zichtbaar is voor gebruikers, terwijl ze de achterkant pagina niet kunnen bereiken. Bovendien worden op de backend pagina programmeertalen gebruikt, die uiteindelijk op de frontend pagina gevisualiseerd worden.

De programmeertaal is niet direct interessant voor de gebruiker. Het is veel belangrijker om de gebruiker te overtuigen op de voorkant pagina. De manier waarop het wordt uitgevoerd speelt dus een essentiële rol.

Wat onderscheidt een goede frontend?

Een goede voorkant is een belangrijk punt in de creatie van een homepage, waarin veel tijd moet worden geïnvesteerd en waarde moet worden gehecht. Hier hebben we een lijst samengesteld van de 10 belangrijkste punten waaraan een goede frontend te herkennen is

 1. De gebruiker moet direct kunnen zien waar de toepassing over gaat en wat het doel ervan is.
 2. Om nieuwe belangstellenden aan te trekken, moet de applicatie relatief hoog scoren in de SEO zoekmachine optimalisatie.
 3. De applicatie moet toegankelijk en bruikbaar zijn op PC’s, mobiele telefoons, tablets, enz. De inhoud moet zo eenvoudig mogelijk zijn.
 4. De inhoud moet zo eenvoudig mogelijk zijn – schrijf dus niet meer tekst dan nodig is.
 5. Een duidelijke structuur van de homepage is heel belangrijk voor de gebruiker. Zo moeten sub-pagina’s volgens hetzelfde schema geprogrammeerd worden, want dat is voor de gebruiker gemakkelijker te gebruiken. Een moderne vormgeving kan alleen maar een voordeel zijn.
 6. Ook individuele herkenningskenmerken spreken voor een goede frontend pagina. Deze helpen om zich later van andere pagina’s te onderscheiden en zo een hogere rangschikking te bevorderen.
 7. Het gebruik van beelden en lettertypen en de kleuren van het lettertype moeten een eenheid vormen. Men moet het dus eens worden over één kleurenspectrum, één lettertype en een paar letterkleuren.
 8. De front-end pagina zou betrouwbaar moeten verschijnen. Zo zal de gebruiker snel beslissen of hij of zij de pagina verder wil bezoeken of niet.
 9. In deze tijd speelt de sociale media een belangrijke rol. Daarom is het aan te bevelen de front-end pagina te verbinden met de sociale media kanalen van de respectieve bedrijven.
 10. Door contactgegevens te verstrekken, zoals e-mail, telefoonnummer en adres, kan de gebruiker contact leggen.

Dit zijn slechts de 10 belangrijkste punten waaraan een goede front-end site te herkennen is. Natuurlijk zijn er ook andere kleine dingen waarmee rekening gehouden moet worden. Je vindt de andere punten waarmee rekening moet worden gehouden op de gelinkte website. Als al deze punten in acht genomen worden, kun je er zeker van zijn dat je een goede frontend pagina ontwikkeld hebt.

Wat is een frontend ontwikkelaar?

Een frontend ontwikkelaar houdt zich bezig met de ontwikkeling van de presentatie van websites. Om het wat gedetailleerder te zeggen: deze persoon houdt zich bezig met het maken van toepassingen en de uitvoering ervan. Een backend ontwikkelaar, daarentegen, is verantwoordelijk voor het programmeren van de website.

Een frontend ontwikkelaar moet er ook voor zorgen dat de weergave van de frontend site vlekkeloos werkt op verschillende elektronische apparaten, zoals mobiele telefoons, tablets of PC’s. Ook dit punt kan veel zeggen over de ernst en betrouwbaarheid van de website.

Hoe word je frontend ontwikkelaar?

Om frontend ontwikkelaar te worden, moet je over zeer goede IT vaardigheden beschikken. Om deze verwerving te ondersteunen wordt een leerlingschap of een graad op dit gebied aanbevolen. Net als in veel andere beroepen is het mogelijk om als zij-instromer in dit beroep te gaan werken via bijscholings- of stageprogramma’s.

Je moet de volgende vaardigheden bezitten om als frontend developer aan de slag te kunnen

 • Analytisch vermogen
 • Kennis van beeldbewerking, vormgeving en grafiek
 • Kennis van databasesystemen
 • Kennis van CMS
 • Kennis van HTML, CSS en JavaScript

Je moet ook een teamspeler zijn. In bijna elk beroep werk je in een team, dus moet je professioneel met deze situatie omgaan om samen het doel te kunnen bereiken.

Wat moet een frontend ontwikkelaar kunnen?

Een frontend ontwikkelaar is de interface tussen ontwerpen en programmeren. Dienovereenkomstig moet men een goede technische kennis hebben en ook geïnteresseerd zijn in lay-out en vormgeving. Een frontend ontwikkelaar houdt zich bezig met de technische realisatie van een gebruikersinterface.

Dit vereist onder andere een goede kennis van programmeren. Een frontend ontwikkelaar houdt zich bezig met client-side programmeren, d.w.z. met de pagina die door de gebruiker gezien wordt. Het is belangrijk dat je vertrouwd bent met de nieuwste ontwikkelingen in de programmeertalen HTML, CSS en JavaScript.

Wat verdient een frontend developer?

De salarissen van frontend ontwikkelaars hangen af van verschillende factoren, zoals plaats, bedrijfsgrootte, graad en beroepservaring.

Werkervaring omvat ook stages en baantjes tijdens de studie. Bijgevolg moeten studenten in deze studierichting van deze gelegenheid gebruik maken.

In de volgende lijst hebben we de bruto jaarsalarissen samengevat die je na een bepaald aantal jaren beroepservaring kunt verwachten. Er wordt echter ook met andere factoren rekening gehouden, zodat deze tabel eigenlijk alleen betrekking heeft op de in de loop der jaren opgedane beroepservaring.

Conclusie

De term frontend komt uit het Engels en verwijst naar de “voorkant” van een website of software. Dit is de gebruikersinterface van een homepage/software die voor gebruikers zichtbaar is. Door een term in te voeren in de zoekbalk van deze website, worden verbindingen gemaakt met de databanken van de achterliggende pagina. Om een goede frontend pagina te ontwerpen is kennis nodig van zowel webontwerp als frontend ontwikkeling.

Een goede frontend pagina kun je ontwerpen door op eenvoudige punten te letten. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de gebruiker direct herkent waar deze website/toepassing over gaat. Ook de vormgeving van de front-end pagina is bijzonder belangrijk. Het moet minimalistisch zijn, betrouwbaar en met kleuren gecoördineerd.

Een front-end ontwikkelaar moet vooral goed thuis zijn in de IT industrie. Het salaris hangt af van de factoren graad, werkervaring, plaats en bedrijfsgrootte. In Beieren en Baden-Württemberg krijgen frontend ontwikkelaars een hoger salaris dan in andere deelstaten/regio’s.

Beeldbron: Sigmund / unsplash

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies