Laatst bijgewerkt: 23-09-2021

Lees je steeds de term Generatie X en weet je niet wie ermee bedoeld wordt? Of je weet wat het betekent, maar je weet niet goed wat deze generatie precies onderscheidt? Dat is nu voorbij. We zullen uitleggen wat Generatie X drijft, wat hen drijft en wat hen gevormd heeft.

Generaties Y en Z zijn al uitgebreid onderzocht, maar hoe zit het met Generatie X? In ons artikel over Generatie X krijg je alle belangrijke informatie en leer je over de gebeurtenissen die degenen die in de jaren ’70 en ’80 geboren werden, maakten tot de mensen die ze nu zijn. We leggen uit wat deze generatie onderscheidt en waar werkgevers op moeten letten.
Belangrijk om te weten

 • Generatie X is de naam die gegeven wordt aan de cohorten met een laag geboortecijfer 1965-1980. Deze generatie is de opvolger van de Baby Boomer generatie en tegelijk de voorloper van Generatie Y.
 • De cohorten werden beïnvloed door bands als Nirvana, films als The Breakfast Club en historische gebeurtenissen als de val van de Berlijnse Muur. Opkomende discussies over milieubescherming beïnvloedden ook hun waarden.
 • Generatie X wordt gekenmerkt door o.a. egoïsme, ambitie, individualisme en een zoektocht naar betekenis. Ze hechten waarde aan een zekere baan en een toereikend inkomen. Een goed evenwicht tussen werk en privéleven is een prioriteit.

Woordenlijst inzending: De term Generatie X in detail uitgelegd

Om er zeker van te zijn dat je goed geïnformeerd bent, hebben we de belangrijkste informatie over Generatie Z onderzocht en in deze rubriek gezet. Als je zelf een lid van Generatie X bent of iemand uit deze afdeling kent, zullen sommige van de eigenschappen zeker in het karakter van die persoon terug te vinden zijn.

Wat is generatie-indeling?

Generatie-indeling is de selectie van cohorten die dezelfde trends volgen. Het trendonderzoek gebeurt op basis van verschillende socialisatietendensen en ervaringen die de cohorten gevormd hebben.

Er kunnen cohorten van elk 10 tot 15 jaar worden vastgesteld. Er is echter een grote mate van dispersie onder deze, de intragenerationele variantie. Deze variantie maakt een duidelijke scheiding op basis van vaste jaartallen moeilijk uitvoerbaar.

De volgende generaties zijn momenteel vastgesteld

 • Generatie Stil / Tweede Wereldoorlog Generatie (1928 – 1945)
 • Generatie Boomer / Baby Boomer (1946 -1964)
 • Generatie X / luilakken (1965 – 1980)
 • Generatie Y / Millennials (1981 – 1996)
 • Generatie Z / Zoomer – Digital Natives (1997 – 2010)
 • Generatie Alpha (2011 – 2025)

Waarom is er überhaupt een scheiding van generaties als ze vaag zijn? Er zijn duidelijke tendensen en verschillen tussen de gemiddelde waarden van de afzonderlijke generaties. Het zogenaamde intergenerationele verschil. Juist dit rechtvaardigt segmentering.

Vooral tussen generaties X, Y, en Z zijn er grote verschillen en conflicten tussen waarden en verwachtingen. Daarom spelen vooral deze drie momenteel een belangrijke rol in marketing en employer branding. Het is belangrijk de strategieën aan te passen aan de waarden en behoeften van de respectieve generaties.

Wat zijn de kenmerken van Generatie X?

De term Generatie X komt uit een roman van Douglas Coupland. De tweede naam die aan de generatie gegeven wordt, “Slackers”, komt door de pessimistische, doelloze houding die aan hen wordt toegeschreven.

Volgens Prof. Dr. Antje-Britte Mörstedt wordt Generatie X gekarakteriseerd door de volgende kenmerken

 • Waarden: onafhankelijkheid, individualisme, zoeken naar zin
 • Kenmerken: Pragmatisch, Zelfredzaam, Streven naar een hoge levenskwaliteit, Tijd is waardevoller dan geld
 • Werkleven: Resultaatgericht, Technisch onderlegd, Delen van macht en verantwoordelijkheid
 • Communicatie: e-mail, mobiele telefoon
 • Motivatie: Grote mate van vrijheid bij het vormgeven van het werk, Ontplooiingsmogelijkheden, Evenwicht tussen werk en privéleven

Van de generatie met een betrekkelijk hoog opleidingsniveau wordt ook gezegd dat ze een gebrek aan belangstelling heeft, vooral voor politiek, egoïsme en oppervlakkigheid. Het personeelsadviesbureau Robert Half ontdekte dat Generatie X ook gekenmerkt wordt door ambitie, individualisme en eerzucht.

Wat heeft Generatie X gevormd?

De jonge Generatie X groeide op in de naoorlogse periode, die gekenmerkt werd door stijgende werkloosheid. Als de eersten van hun tijd wordt Generatie X ook gekenmerkt door onzekere ouderlijke gezinnen, want ook het aantal echtscheidingen nam toe. Zij waren de eersten die hun vrije tijd doorbrachten met televisie kijken en videospelletjes spelen.

Historische gebeurtenissen

Het begin van de jaren ’80 waren politiek turbulente tijden, gekenmerkt door wereldwijde oorlogsvoering en toenemende milieuverloedering. Terwijl de babyboomers van de 50er en 60er jaren gezegend waren met schijnbaar eeuwige groei, werd Generatie X geboren in een wereld met minder welvaart en economische zekerheid. Bovendien zouden zij degenen zijn die moesten boeten voor de milieuzonden van de boomers.

Deze historische gebeurtenissen hebben Generatie X gevormd

 • Val van de Berlijnse Muur
 • Milieurampen: Gat in de ozonlaag, Tsjernobyl, bossterfte
 • Economische crisissen
 • Werkloosheid
 • Eerste generatie zonder directe oorlogsimpact

De ervaringen van Generatie X kunnen samengevat worden als de radicale omwenteling en daaruit voortvloeiende verandering in waarden van een hele generatie. Systemen waarvan men dacht dat ze stabiel waren, zoals de ineenstorting van de DDR of de ineenstorting van het ecosysteem, veroorzaakten deze omwenteling. Generatie X reageerde op deze verandering door zich terug te trekken uit de bestaande mainstream maatschappij.

Muziek

Generaties hebben hun eigen bands en albums die hen onderscheiden. De boomers hadden rock’n’roll en de soundtrack van Generatie X kan omschreven worden als een mix die varieerde van feel-good dance, popmuziek, punk, glamrock, alternatief, tot new wave en rap.

Hier vind je 10 bands en hun albums die hun stempel op Generatie X gedrukt hebben

 • Nirvana: “Nevermind
 • Red Hot Chili Peppers: “Blood Sugar Sex Magic
 • Pearl Jam: “Ten
 • Soundgarden: “Superunknown
 • Radiohead: “OK Computer
 • Alanis Morisette: “Jagged Little Pill”
 • Green Day: “Dookie
 • U2: “Attention Baby
 • 2Pac: “All Eyez on Me”
 • Sublime: “Sublime

Verreweg het meest bepalend voor Generatie X is echter de muziek van de vroege jaren ’90. Het kwam van bands die een kortstondige maar zeer persoonlijke beweging op gang brachten. Dit staat bekend als grunge. Vooral bands als Nirvana vormden deze tijd.

Films

Vooral aan het eind van de jaren ’80 en het begin van de jaren ’90 werd de cinema gevormd door Generatie X. Sommige van de films die door en voor deze generatie gemaakt zijn, zijn echte cultklassiekers geworden.

De volgende films hebben hun stempel gedrukt op Generatie X

 • Voor zonsopgang
 • The Breakfast Club
 • Heather’s
 • Doe het juiste ding
 • Singles
 • Reality Bites
 • Kinderen

Reality Bites bracht aanvankelijk geen commercieel succes, maar belichaamt jaren later een iconisch portret van Generatie X.

Hoe gedraagt Generatie X zich op de arbeidsmarkt?

Een enorm succesvolle carrière is niet de hoogste prioriteit voor Generatie X. Hun hoogste prioriteit is een goed evenwicht tussen werk en privé-leven. Als ze ontevreden zijn in hun werk, is het niet ongewoon dat ze van tijd tot tijd van bedrijf veranderen. Deze generatie is flexibel en beperkt zich niet tot één levenslange werkgever.

Generatiebeheer is een centrale taak voor ondernemers. We leggen uit waar werkgevers op moeten letten als ze leden van verschillende generaties in één bedrijf tewerkstellen. (Image source: freddie marriage / Unsplash)

Generatie X wil graag richtlijnen van werkgevers krijgen, maar wil dan zelfstandig en vrij werken. Ze verwachten regelmatig feedback en vrijheid is de meest gewaardeerde beloning. Als het opgedragen werk gedaan is, gaan de luilakken naar huis. Ze willen van het leven genieten zolang het kan.

Werkgevers moeten op de volgende punten letten

 • Redelijk, goed inkomen: Vroeg aangetrokken door een economische crisis, hechten ze waarde aan financiële zekerheid.
 • Waardering: Management mag in geen geval bepaald worden door angst en druk.
 • Gezin en carrière: Betere voorzieningen voor kinderopvang en een gelijkmatiger verdeling van huishoudelijke taken zorgen voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Het is belangrijk dat vrouwen carrière en gezin kunnen combineren.
 • Veilige baan: Geconfronteerd met stijgende werkloosheid op jonge leeftijd, hecht Generatie X veel belang aan een zekere baan.

Als verschillende generaties elkaar op een werkplek ontmoeten, is generatiemanagement een essentieel middel voor werkgevers om een aangename sfeer te scheppen.

Generatiemanagement verhoogt de aantrekkelijkheid van werkgevers en benut het potentieel van een personeelsbestand dat uit verschillende leeftijdsgroepen bestaat.

Generatie X en digitalisering

Generatie X maakte wereldpolitieke conflicten, oliecrisissen en economische conflicten mee, en ook de komst van de computer in het tijdperk vóór het internet. Zij waren de eersten die zich in hun jeugd met videospelletjes bezighielden. Deze generatie is vandaag de drijvende kracht achter de digitale transformatie en plaveide de weg voor de generatie Y die volgde.

Ondernemers zouden leden van Generatie X in leidinggevende functies moeten aannemen om de digitale bedrijfsvisie aan te sturen. Daarbij moeten leden van Generatie Y betrokken worden bij de besluitvorming en moeten algemene opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden aan de werknemers geboden worden.

Generatie X en consumptie

Discussies over het gat in de ozonlaag, het uitsterven van soorten en het gebruik van kernenergie hebben de noodzaak van actie duidelijk gemaakt. Door deze invloeden kwam Generatie X waarschijnlijk tot het inzicht dat in een wereld met beperkte hulpbronnen een voortdurende toename van de consumptie niet mogelijk is en beperkt moet worden.

Ondanks deze houding is het consumentengedrag van deze generatie betrekkelijk uitgesproken en staan ze open voor klassieke display reclame. Maar voor de aankoop wordt het product online onderzocht en gecontroleerd.

Generatie X wordt ook wel “Generatie Golf” genoemd, onder andere.

Door hun uitgesproken consumentengedrag en sterke merkbekendheid verwierven ze de naam “Generation Golf”. Genoemd naar het automodel Volkswagen. Dit dient als statussymbool. Als ze eenmaal een merk gevonden hebben dat hen aanspreekt, blijven ze het trouw, ook al moeten ze er dieper voor in de buidel tasten.

In de regel ontbreekt het Generatie X niet aan de nodige kleine veranderingen. Ze hebben meer koopkracht dan welke andere generatie ook. Een andere interessante factor is de verandering in de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Ongeveer 60 procent van de vrouwen in de doelgroep is de voornaamste kostwinner of ontvangt een vergelijkbaar loon als hun partner.

Conclusie

Generatie X groeide op in roerige tijden en kreeg te maken met veel conflicten met hun ouders, de Baby Boomers en hun grootouders, de Generatie Silent. Beïnvloed door grunge muziek en de val van de Berlijnse Muur vertoont Generatie X een zekere desinteresse. Vooral als het over politiek gaat. Kenmerkende eigenschappen zijn onafhankelijkheid, individualisme en pragmatisme.

Ze hebben genoten van de welvaart die ze bereikt hebben en vertonen tegenwoordig een uitgesproken consumptiegedrag. In hun werk zoeken ze zekerheid en een goed inkomen. Het evenwicht tussen werk en privéleven is voor hen heel belangrijk. Deze generatie was de eerste die met technologie opgroeide en zij zette de koers uit voor jongere generaties op het gebied van digitalisering.

Beeldbron: 123rf / Cathy Yeule

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies