Laatst bijgewerkt: 23-09-2021

Generatie Z heeft Generatie Y vervangen en brengt veel nieuwe benaderingen met zich mee die in de toekomst oude manieren van handelen en denken zullen vervangen. We leggen Generatie Z aan je uit en verklaren de ideeën ten aanzien van beroeps- en privéleven.

We hebben alle belangrijke uitleg over de kenmerken en eigenschappen en de voor- en nadelen van Generatie Z kort en bondig voor je samengevat. Bovendien vind je in de verklarende woordenlijst alle antwoorden op veel gestelde vragen over Generatie Z. Ons doel is je te helpen je vertrouwd te maken met het onderwerp.
Belangrijk om te weten

 • Generatie Z omvat alle mensen die na 1995 geboren zijn. Het is de opvolger van Generatie Y. Vooral het mediagebruik speelt bij de nieuwe generatie een beslissende rol.
 • Generatie Z heeft de denkwijzen ten aanzien van werk en privé sterk veranderd. Ook het milieubewustzijn is veranderd.
 • Marketingactiviteiten verschuiven steeds meer naar sociale netwerken. Er wordt vaker gebruik gemaakt van gepersonaliseerde en plaatsgebonden marketing en nieuwe werknemers worden via het internet geworven.

Woordenlijst inzending: De term Generatie Z in detail uitgelegd

In de volgende paragrafen geven we je antwoorden op de meest gestelde vragen over Generatie Z. De antwoorden moeten je helpen het onderwerp te begrijpen. De antwoorden moeten je helpen het onderwerp beter te begrijpen.

Wat is Generatie Z?

Generatie Z beschrijft de opvolger van Generatie Y. Alle mensen die geboren zijn vanaf 1995 en tot 2012 worden beschouwd als Generatie Z. De leeftijdsgrenzen van Generatie Z zijn echter omstreden en niet honderd procent bepaald.

Door hun sterke affiniteit met media is Generatie Z duidelijk superieur aan oudere generaties op het gebied van dit onderwerp. Bovendien zou de nieuwe generatie langzamer en trager opgroeien.

Dit heeft te maken met het hoge mediaverbruik. Bovendien gaan steeds meer schoolverlaters naar de universiteit en komen dus later op de arbeidsmarkt. Bovendien wordt gezegd dat de generatie minder alcohol drinkt en later geslachtsgemeenschap heeft.

Hoe herken ik Generatie Z?

Er zijn talloze kenmerken en eigenschappen waaraan Generatie Z te herkennen is. We hebben de bekendste kenmerken voor je op een rijtje gezet.

Vooral de globalisering speelt een belangrijke rol bij Generatie Z omdat ze angsten, twijfels en onzekerheden veroorzaakt. Dit leidend beginsel hangt nauw samen met hoge welvaart.

Het is voor oudere generaties niet gemakkelijk om de denkwijzen van Generatie Z te begrijpen. (Image source: adobestock / Mirko)

In Generatie Z spelen zowel pragmatisch optimisme als zwelgen in het verleden ook een doorslaggevende rol. Toch wordt gezegd dat Generatie Z heel bewust en vastberaden te werk gaat.

Politiek speelt bij Generatie Z een minder grote rol omdat er een gebrek aan belangstelling is. In plaats daarvan is creatieve expressie belangrijk en betekenisvol als het gaat om persoonlijke en professionele doelen.

De generatie omringt zich met gelijkgestemden.

Muziek is ook relevant in Generatie Z. Gevoelens worden uitgedrukt en verwerkt via de muziekteksten en melodieën. Bovendien helpt muziek om te ontspannen na een lange dag.

Het koopgedrag is in tegenstelling tot Generatie Y veranderd. Zo is de nieuwe generatie niet gemakkelijk vatbaar voor reclame. Dit komt doordat reclame op de radio of op de sociale media wordt overgeslagen. Alleen interactieve reclame is interessant voor Generatie Z.

Wat zijn de voor- en nadelen van Generatie Z?

Voor mensen die niet tot Generatie Z behoren, is het moeilijk om in de nieuwe mentaliteit te komen. Elke manier van denken heeft immers zijn voor- en nadelen. We hebben alle belangrijke voor- en nadelen die je moet weten op een rijtje gezet.

Voordelen

 • Mediageletterdheid
 • Milieubewustzijn
 • Duurzaamheid
 • Aankoopgedrag (vragen stellen)
 • creatieve expressie
 • Familie en vrienden zijn belangrijk
 • Veiligheid speelt een grote rol in het beroepsleven

Nadelen

 • Luiheid
 • Affiniteit met het verleden
 • Angst voor de toekomst
 • geen politiek belang
 • geen onafhankelijke actie
 • geen loyaliteit aan de werkgever

Generatie Z is heel anders dan oudere generaties. Een verandering binnen de generaties is normaal en heeft in alle tijden bestaan. Elke generatie brengt voor- en nadelen met zich mee in termen van mentaliteit.

Vooral in verband met milieu en duurzaamheid is de mentaliteit veranderd. Het belang van werk en privé-leven is ook veranderd bij de nieuwe Generatie Z. Nu ligt er een grote nadruk op strengheid en een gezonde levensstijl. Nu wordt er veel nadruk gelegd op de strikte scheiding van werk en vrije tijd.

Wat verwacht Generatie Z van het beroepsleven?

Generatie Z heeft een grote invloed op de wereld van het werk. Managers en directeuren moeten zich herbezinnen om aantrekkelijk te zijn voor de nieuwe generatie. We leggen in detail uit wat Generatie Z van het werkende leven verwacht.

Werkethos

Generatie Z geeft de voorkeur aan een achturige werkdag die om negen uur ’s morgens en om vijf uur ’s middags eindigt. Alleen binnen dit tijdsbestek is men gemotiveerd om te werken.

Het is belangrijk te weten dat er een zekere structuur moet zijn in het werkende leven. De generatie verbeeldt zich echter vrijheid van handelen binnen de structuren.

Generatie Z werkt het liefst samen in een team om gemeenschappelijke doelen te bereiken. (Image source: adobestock /metamorworks)

De nieuwe generatie hecht er ook veel belang aan om privé en werk strikt gescheiden te houden. Zo kunnen ze na het werk even uitschakelen zonder een zakelijk gesprek aan te hoeven nemen.

Werk is niet de hoogste prioriteit voor Generatie Z. Familie en vrienden zijn belangrijker. Liever spelen familie en vrienden de eerste viool. Hobby is ook belangrijker. Mensen leven dus niet meer voor hun werk.

Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd staan ook bovenaan de lijst. Veiligheid is altijd en te allen tijde een topprioriteit voor Generatie Z. Ze zijn daarom terughoudend met het aanvaarden van freelance banen.

Leiderschapsstijl

Generatie Z heeft een lage mate van loyaliteit aan een leiderschapspositie. De relatie met de overste is erg afstandelijk en koel. Bovendien is Generatie Z vaak niet bereid om vrijwillig verantwoordelijkheid op zich te nemen of een leiderschapspositie in te nemen.

Daarom blijft Generatie Z meestal niet erg lang bij één bedrijf. Liever stappen ze om de paar jaar over naar een ander bedrijf om nieuwe ervaring op te doen en nieuwe mensen te ontmoeten.

Generatie Z werkt liever in een team, niet zelfstandig.

Eerlijkheid en moraal zijn erg belangrijk in een supervisor. Deze kwaliteiten worden gewoonlijk geassocieerd met een middelgrote onderneming.

Bovendien werkt Generatie Z niet graag zelfstandig, want deze positie brengt een hoge mate van verantwoordelijkheid en initiatief met zich mee. De nieuwe generatie heeft liever een directe superieur die grote beslissingen neemt.

Hoe beïnvloedt Generatie Z de marketing industrie?

De ene generatie vervangt de andere. Ook de marketingindustrie moet zich in de nabije toekomst zo snel mogelijk aanpassen aan Generatie Z. De nieuwe generatie is immers de clientèle van morgen. En ook bedrijfsinterne werving moet zich herbezinnen om Generatie Z voor zich te winnen. We laten je zien wat je moet weten over de invloed van de nieuwe generatie op de marketing industrie.

Online Marketing

De nieuwe generatie heeft een kritische röntgen kijk op reclame. Bijgevolg moeten de marketingstrategieën worden aangepast. Vooral marketing via sociale media speelt een grote rol, want Generatie Z brengt veel tijd door op sociale netwerken. Hiertoe behoren Facebook, Instagram, You Tube, Snapchat, enz. Marketingactiviteiten verschuiven meer en meer naar de online wereld.

Daarnaast zijn gepersonaliseerde en plaatsgebonden marketing van groot belang. De nieuwe generatie wil reclame ontvangen die speciaal op de gebruiker is afgestemd. Ook interactieve reclame staat hoog op de agenda. Zo hebben campagnes die de gebruiker persoonlijk en individueel aanspreken succes.

Het kan voor een bedrijf voordelig zijn om zich op een bepaalde manier te positioneren. Omdat Generatie Z veel belang hecht aan milieubewustzijn en duurzaamheid, kan een bedrijf reclame maken met veganistische of duurzame producten, bijvoorbeeld, en punten scoren bij de nieuwe generatie.

Generatie Z hecht veel belang aan duurzame producten om het milieu te beschermen. (Image source: adobestock /TanyaJoy)

Influencers kunnen ook marketingdoeleinden dienen. Generatie Z vertoont het volgende consumentengedrag: Eerst is er een intensieve uitwisseling met vrienden en kennissen. Daarna volgt de aankoop.

Generatie Z bouwt ook een persoonlijke relatie op met influencers, want ze communiceren regelmatig met influencers via Instagram posts of commentaren. Verwijzingsmarketing is dan ook belangrijk om als bedrijf op lange termijn succesvol te zijn.

Als bedrijf is het belangrijk om gebruikersgemeenschappen te creëren. Dit werkt door discussies over een bepaald product te stimuleren en wedstrijden of speciale hashtags te creëren. Merkervaringen hebben ook een positief effect op Generatie Z.

Personeelsmarketing

Generatie Z heeft duidelijke ideeën over een baan. Dienovereenkomstig moet je in het wervingsproces op een paar dingen letten. Generatie Z heeft duidelijke ideeën over een baan. Zo moet een bepaalde structuur in evenwicht zijn met een bepaalde actieradius. Ze hechten ook veel belang aan vaste contracten en een regelmatige werkdag.

Tegenwoordig moet het werven vooral online gebeuren. Generatie Z bevindt zich immers grotendeels in de online wereld. LinkedIn, Xing, maar ook Facebook en Instagram kunnen helpen om gekwalificeerde werkkrachten te vinden. Toepassingen met één klik zijn bijzonder populair.

Een bedrijf kan punten scoren bij Generatie Z met een evenwicht tussen werk en privéleven. Volgens Generatie Z moet de werksfeer ontspannen en vooruitstrevend zijn. De generatie werkt het liefst met gelijkgestemden in een team. Dan voelen ze zich op hun gemak op het werk.

Ook moderne technologieën worden goed ontvangen. De nieuwe generatie heeft immers geen moeite met het gebruik van technische apparaten en digitale media. Ook moderne programma’s en communicatiekanalen scoren punten.

Conclusie

Het lijkt niet zo gemakkelijk om Generatie Z te begrijpen. Maar het is heel normaal dat ze veranderen. Maar het is heel normaal dat generaties veranderen. Vooral het belang van werk en privé-leven ondergaat door de nieuwe generatie een enorme verandering.

Generatie Z heeft ook een grote invloed op de marketing industrie. Wervingsprocessen vinden steeds meer online plaats. Ook de sociale media worden gebruikt om werknemers te vinden. Gepersonaliseerde en op locatie gebaseerde marketing wordt steeds belangrijker bij de nieuwe generatie, omdat ze individueel aangesproken willen worden.

Beeldbron: 123rf / rawpixel

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies