Laatst bijgewerkt: 27-09-2021

De term handelaar is een term die vaak gebruikt wordt in de context van online marketing en vooral affiliate marketing. Hier gaat het om commerciële ondernemingen die hun zichtbaarheid en verkoop op en via het internet willen verbeteren door met verschillende partners samen te werken.

Het initiatief voor samenwerking met externe partners komt meestal van de handelaars. Bedrijven die als handelaars een samenwerking met verschillende partners aangaan, kunnen daar op vele manieren van profiteren. Enerzijds kunnen ze putten uit een breed scala van middelen en methoden.
Belangrijk om te weten

 • Bij affiliate marketing zijn handelaars de tegenhanger van affiliates (uitgevers) als hun samenwerkingspartners. Ze leveren het reclamemateriaal, dat hun partners op hun eigen websites kunnen integreren.
 • Handelaren kunnen verschillende belonings- en opsporingsmethoden gebruiken, afhankelijk van het doel van deze marketingstrategie. De partners kunnen commissies krijgen voor kliks, verkopen of andere acties van de klanten. Technisch kan dit onder andere worden bijgehouden met behulp van URL of cookie tracking.
 • Handelaren specificeren in een affiliate programma precies onder welke voorwaarden de samenwerking moet plaatsvinden. Hier kunnen ze hun bedrijf en hun aanbiedingen voorstellen, en ook de deelname-eisen, beperkingen, beloning en volgmethode bepalen.

Woordenlijst item: De term handelaar in detail uitgelegd

Om je te helpen beter te begrijpen wat de term merchant inhoudt en welke rol hij speelt bij affiliate marketing, hebben we de belangrijkste definities in de volgende paragrafen samengevat. Bovendien leggen we wat belangrijke achtergrondinformatie uit.

Wat is een handelaar?

Een handelaar is een van de spelers in affiliate marketing. Andere termen kunnen zijn: Adverteerder, Verkoper of Handelaar. Handelaars zijn commercieel actieve aanbieders en kunnen uit zeer uiteenlopende bedrijfssectoren afkomstig zijn.

Bij affiliate marketing is er sprake van samenwerking tussen een reclamebedrijf, de handelaar, en een externe partner, de affiliate. Handelaars werken meestal met een groot aantal affiliates. (Image source: Scott Graham / unsplash)

Zowel handelsbedrijven als productiebedrijven en dienstverleners kunnen als handelaar optreden in een affiliate partnerschap. Vooral voor bedrijven die uitsluitend als online handelaar actief zijn, biedt affiliate marketing de mogelijkheid om hun aanbod van producten of diensten effectief meer bekendheid te geven.

Voor industriebedrijven gaat het vaak om het op de markt brengen en verkopen van hun goederen. De meest voorkomende categorieën op dit gebied zijn boeken, media, kleding en schoenen, elektronische apparaten, meubelen, woonaccessoires, en schoonheids- en cosmetica-artikelen.

De aanbiedingen van dienstverlenende bedrijven vereisen meestal meer gedetailleerde uitleg, omdat ze zo ingewikkeld zijn. Hier gaat het meestal niet om directe verkoop, maar om potentiële belangstellenden (d.w.z. lead acquisitie) en die dan idealiter als nieuwe klanten te genereren.

Kooplieden uit de dienstensector komen meestal uit de financiële sector, het verzekeringswezen, het toerisme en de vrijetijdsindustrie.

Welke rol speelt de handelaar bij affiliate marketing?

Het doel van een handelaar op het gebied van online marketing is zijn verkoopkanalen en communicatiekanalen op het Internet zo effectief mogelijk uit te breiden om een hoge mate van zichtbaarheid te bereiken en, als gevolg daarvan, zijn verkoop te verhogen.

Affiliate marketing is een van de verschillende mogelijke instrumenten waarmee het bedrijf dit doel kan bereiken. Het gaat een samenwerking aan met een andere derde partij, de affiliate of uitgever.

De handelaar bepaalt de eisen en voorwaarden voor medewerking aan een affiliate- of partnerprogramma.

De affiliate (of publisher) fungeert dan als tussenpersoon tussen het bedrijf en de klant. Hij biedt een mogelijke advertentieruimte voor het bedrijf aan op zijn eigen website. In ruil daarvoor stellen ze reclamemateriaal ter beschikking, bv. tekstlinks, logo’s, banners, video’s, enz. die de affiliate dan op zijn website kan integreren.

Als een gebruiker het aanbod van de handelaar bereikt via een link op de website van de affiliate en bijvoorbeeld rechtstreeks koopt, ontvangt de affiliate een evenredig deel in de vorm van een commissie. Afhankelijk van het doel van de handelaar kunnen verschillende beloningsmethoden worden afgesproken.

Wat zijn de voor- en nadelen van affiliate marketing voor de handelaar?

Affiliate marketing is een populair instrument voor bedrijven die op het Internet en in de online handel actief zijn. Het is een onmisbaar onderdeel geworden van een evenwichtige online marketing mix.

Voordelen

 • lage kosten
 • laag bedrijfsrisico
 • beheersbaar gebruik van middelen
 • hoogwaardige backlinks voor de koopmansite
 • aanvullende expertise van de filialen
 • meetbaar succes in de vorm van een actie, transactie of klikpad

Nadelen

 • mogelijk risico van fraude en manipulatie
 • juridische gevolgen als affiliates hun producten of diensten niet etiketteren
 • niet-overeengekomen en ongunstige advertentieplaatsingen door de affiliate

Met affiliate marketing nemen handelaren de promotie van hun producten tot op zekere hoogte uit eigen handen. Dit kan veel positieve kanten hebben, maar ook enkele gevaren.

Enerzijds profiteren de reclamebedrijven (handelaars) vanuit het oogpunt van zoekmachine optimalisatie (SEO) van de vele hoogwaardige backlinks op de websites van de verschillende affiliates. Ze winnen aan relevantie voor toekomstige zoekopdrachten.

Webwinkeliers profiteren van de backlinks en expertise van hun affiliates.

Anderzijds zijn er mogelijke pogingen tot manipulatie en fraude door affiliates. Het gaat om praktijken als cookie dropping, ad- of brand hijacking, geo-targeting of het gebruik van bot programma’s.

Daarnaast kunnen ook juridische gevolgen ontstaan door onzorgvuldige of ontbrekende reclame-etikettering van de externe inhoud van de handelaar op de website van de affiliate.

Ook het ongeoorloofde gebruik van reclamemateriaal op eerder niet goedgekeurde of zelfs illegale websites door de affiliate vormt een gevaar voor de handelaar. De gebruiker krijgt de indruk dat de handelaar hiermee instemt, wat weer een schadelijk effect op het imago kan hebben.

Om de nadelen van affiliate marketing te vermijden, moeten de randvoorwaarden zo nauwkeurig mogelijk omschreven worden. Bovendien heeft de handelaar de plicht de naleving ervan te controleren en te verifiëren.

Wat is een affiliate programma?

In een affiliate programma bepaalt de handelaar de verschillende voorwaarden waaronder hij met een affiliate wil samenwerken. Geïnteresseerde affiliates kunnen zich voor dit affiliate programma aanmelden en worden dan door de handelaar goedgekeurd of afgewezen.

Het programma bestaat uit een programmabeschrijving, de aard van de beloning en de voorkeursvolgsysteem.

Naast een korte beschrijving van het bedrijf en zijn aanbod, moet de programmabeschrijving ook beperkingen en deelnemingsvoorwaarden voor geïnteresseerde aangeslotenen bevatten.

Voor beloning en betaling heeft een handelaar verschillende modellen en mogelijkheden tot zijn beschikking, afhankelijk van het doel dat hij nastreeft. In de volgende lijst hebben we de meest voorkomende varianten kort voor je uitgelegd.

 • Pay-per-click (kosten-per-klik): Dit is de eenvoudigste variant. Om aan de affiliate betaald te worden, moet de klant klikken op het geïntegreerde reclamemateriaal van de handelaar op de site van de affiliate. De betaling is meestal beperkt tot een paar cent per klik. Door de gemakkelijke manipulatiemogelijkheden wordt deze variant steeds minder gebruikt.
 • Pay-per-lead (kosten-per-lead): In de marketing wordt een potentiële klant een lead genoemd. Hier wordt geen directe koop of contractsluiting geëvalueerd, maar de aanzet tot een mogelijke sluiting. Dit kan bijvoorbeeld zijn: je inschrijven voor een nieuwsbrief op de website van de handelaar of contactgegevens achterlaten voor verdere informatie.
 • Pay-per-sale (kosten-per-verkoop): Dit is de klassieke methode van beloning tussen handelaar en affiliate. Voor elke verkoop of elk contract dat via de site van een affiliate tot stand komt, ontvangt de affiliate een pro-rata commissie van de verkoopprijs. Afhankelijk van de productcategorie varieert het aandeel van een commissie voor de affiliate van 5 tot 22 %.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Zo is pay-per-download een veel voorkomende variant, vooral in de software sector. Betalen-per-print voor een papieren afdruk door een klant komt vaak voor in de toerisme- en vrijetijdssector als het gaat om het afdrukken van tickets. Verschillende varianten worden ook vaak met elkaar gecombineerd.

Om deze betalingswijzen te laten werken zijn technische eisen nodig die niet alleen het succes van de strategie meetbaar maken, maar ook de door de affiliate verleende dienst begrijpelijk maken, zodat er een zo nauwkeurig mogelijke basis voor betaling is.

In de meeste gevallen gebeurt dat via verschillende volgmethoden. In de volgende tabel hebben we kort uiteengezet hoe de meest voorkomende methoden werken.

Opsporingsmethode / kenmerken

 • URL tracking: Bij deze eenvoudige tracking variant wordt, wanneer een klant de website van de handelaar bezoekt, het identificatienummer (ID) van een affiliate in de HTML code geschreven. De ID wordt dan ook geïntegreerd in het URL adres van de handelaar.
 • Cookie tracking: Bij cookie tracking wordt een cookie, d.w.z. een informatiefragment, tijdelijk of langdurig op de PC van de gebruiker opgeslagen. Zodra een eerder overeengekomen actie of transactie door de gebruiker wordt uitgevoerd, wordt dit cookie uitgelezen en aan de gebruiker toegewezen.
 • Session tracking: In dit geval wordt gebruikersinformatie als een zogenaamd server-identificatienummer op een server van het bedrijf opgeslagen. Deze worden alleen opgeslagen voor de duur van de browsersessie.

Er zijn weer veel meer mogelijkheden, b.v. postview, vingerafdruk, flitser of zelfs pixel-tracking.

Wat zijn affiliate netwerken en welke soorten zijn er?

Een affiliate netwerk is een soort marktplaats voor handelaren en affiliates. Kooplui presenteren hier hun affiliate programma’s.

In principe zijn er 2 manieren waarop handelaren zo’n netwerk kunnen opzetten. Enerzijds kunnen ze zelf een netwerk opzetten of gebruik maken van een professioneel platform dat gespecialiseerd is in het organiseren van samenwerkingsverbanden in affiliate marketing.

Particuliere affiliate netwerken

Het zelf opzetten van een affiliate netwerk wordt meestal door grote bedrijven beoefend. Het is meestal uitvoeriger, omdat ook de technische en wettelijke randvoorwaarden onafhankelijk moeten worden vastgesteld. Dit is meestal erg arbeids- en tijdsintensief en veroorzaakt op korte termijn meer kosten voor de onderneming.

Een voordeel is echter dat op lange termijn geen registratietarief of extra commissie aan een extern platform gepland hoeft te worden. Dit kan resulteren in hogere commissies voor de affiliates.

Openbare affiliate netwerken

Een groot aantal handelaren zowel als affiliates kunnen zich inschrijven op speciale platforms die gespecialiseerd zijn in het initiëren en organiseren van partnerschappen in affiliate marketing. Voor handelaars komt er dan meestal nog een inschrijvingskost bij, naast de extra commissie voor het platform.

Vergelijkbaar met een banenbeurs, kunnen handelaren hier hun affiliate programma’s voorstellen en geïnteresseerde affiliates kunnen er solliciteren. Het platform zelf neemt ook de organisatie van de technische en juridische randvoorwaarden op zich door verschillende volgmethoden bijna kant-en-klaar aan te bieden en biedt ook standaardsjablonen voor contracten.

Afhankelijk van het contractmodel tussen platform, handelaar en affiliate, kan men onderscheid maken tussen 2 soorten netwerkplatforms.

Enerzijds kunnen de netwerken als tussenpersoon fungeren bij de samenwerking tussen handelaar en affiliate. Hier sluiten beide partijen onafhankelijk van elkaar een raamovereenkomst met het platform. Ze gaan geen rechtstreeks contract met elkaar aan. De verbinding met elkaar bestaat alleen indirect via het platform.

Als het openbare netwerk als dienstverlener optreedt, worden contracten gesloten tussen alle 3 de partijen, tussen handelaar en netwerk, netwerk en aangeslotene, en handelaar en aangeslotene.

Conclusie

De handelaar, d.w.z. het reclamebedrijf, is de belangrijkste partner in affiliate marketing. Zonder de handelaar zou er geen affiliate marketing zijn, want het is de handelaar die met zijn affiliate programma het initiatief creëert voor een mogelijke samenwerking met verschillende partners.

Voor de handelaar is affiliate marketing een veelbelovende manier om zijn zichtbaarheid en verkoop op Internet te vergroten. Tegelijk zijn de kosten en het bedrijfsrisico ervan zeer laag. Dankzij de verschillende volgmethoden kan hij ook het succes van deze strategie nauwkeurig meten en volgen.

Beeldbron: pixabay / geralt

Waarom kun je ons vertrouwen?

Recensies