Ga direct naar de inhoud

Onderzoeksmethode adviesjagers.nl

Adviesjagers.nl is een website met verschillende categorieën waar de meest veeleisende lezers hoogwaardige informatie kunnen vinden over allerlei consumentenartikelen. Ons doel is om de verschillende aspecten van een product grondig te onderzoeken en deze inhoud op een duidelijke en volledige manier voor de consument te presenteren.

Door middel van onze strenge shopgidsen en aanbevelingen willen we een rationelere consumentencultuur bevorderen. Het doel is dat gebruikers zich goed kunnen oriënteren op elk product dat ze online willen kopen. Onze werkwijze is als volgt ontwikkeld:

Keuze uit
producten en thema’s

Onze creatieve experts kiezen producten, interessante onderwerpen en actualiteiten om de lezers te begeleiden bij hun aankopen, maar ook bij de keuze van de beste producten op de markt.

Het doel is om de consument nauwkeurig te informeren over de verschillende producten of diensten die hij of zij op de markt kan vinden, en om de juiste aankoopbeslissing te nemen.

Verkennende
Fase

In deze eerste fase van het onderzoek gaan adviesjagers.nl journalisten die gespecialiseerd zijn in de materie, op zoek naar kwaliteitsvolle bronnen en documenten.

Ze identificeren professionals of deskundigen die nuttige informatie verstrekken voor het opstellen van een serieus en volledig artikel over het product of onderwerp in kwestie.

Aanpak van de
cruciale vragen

Schrijvers analyseren grondig wat de consument moet weten over het product.

Ze onderzoeken wat de meest voorkomende twijfels zijn bij de gebruikers van het product en bepalen zo objectief mogelijk welke vragen als gevolg van hun onderzoek worden beantwoord.

Grondig lezen en
gegevensverzameling

In deze fase geven de experts van Adviesjagers.nl, aan de hand van de kernvragen, een uitvoerige beschrijving van de gekozen wetenschappelijke artikelen en andere documenten.

Ze halen uit elke bron de meest waardevolle en precieze informatie om de meest gestelde vragen te beantwoorden, kiezen de beste producten en schrijven het artikel.

Keuze van favorieten onafhankelijk van productfabrikanten

Afhankelijk van het type product of het onderwerp dat wordt onderzocht, kiezen de experts bepaalde criteria om de beste artikelen op de markt te bepalen.

Voorbeelden van aspecten die worden geëvalueerd zijn: de kwaliteit van de productiematerialen, het vermogen, de capaciteit, de snelheid, de weerstand of de meningen en evaluaties van de gebruikers.

Vervolgens vergelijken ze de producten met elkaar en stellen ze een lijst met favorieten of aanbevelingen op voor de lezers, volledig onafhankelijk van de fabrikanten, over de beste producten die op het internet beschikbaar zijn.

Ze bieden ook links naar online winkels waar gebruikers dergelijke artikelen kunnen vinden, zoals speelgoed of elektronische apparaten.

Redactie
artikelen

Daarna presenteren de experts van Adviesjagers.nl de bevindingen van hun onderzoek zo duidelijk, beknopt en prettig mogelijk. Ze gebruiken lijsten, tabellen en een geordende structuur die de gebruiker in staat stelt te lezen wat hem of haar het meest interesseert.

Zo hebben de lezers serieuze, betrouwbare en kwalitatief hoogstaande artikelen tot hun beschikking. Aan de andere kant proberen we ervoor te zorgen dat alle gegevens en argumenten die in de verschillende shopgidsen staan, naar behoren worden ondersteund met een citaat of een bibliografische referentie, die aan het einde van elk artikel wordt gepresenteerd met een link die het mogelijk maakt om verdere informatie en verificatie van de waarheidsgetrouwheid van de informatie te verkrijgen.

Correctie en
lay-out

Aviesjagers.nl heeft bovendien een professioneel en gespecialiseerd team van deskundige proofreaders en webdesigners die onze artikelen tot de beste in hun categorie maken.

We proberen de fouten van allerlei aard in de shopgidsen zoveel mogelijk te minimaliseren. We willen serieuze, echte en unieke informatie bieden.

Waardering en
leesvragen

Op Adviesjagers.nl willen we je de beste en meest complete informatie geven over elk product dat je wilt kopen. Daarom zijn jouw meningen, evaluaties en vragen erg belangrijk voor ons.

Zoals je ziet, proberen we altijd al je twijfels zo volledig en snel mogelijk op te lossen. We zijn daarom voortdurend beschikbaar om met jou te communiceren.