Laatst bijgewerkt: 16-09-2021

Als er belangstelling is om vooruit te gaan in het leven, kunnen verschillende stappen tot deze verandering bijdragen. Nieuwe vriendschappen en relaties of zelfs een verhuizing zijn stappen in dit verband die veel mensen verwachten. Maar ook specifieke aanpassingen in het dagelijks leven kunnen dit effect hebben.

Behalve, bijvoorbeeld, een gezonder dieet of meer sport, kan ook een verandering van loopbaan de horizon verbreden. Jezelf wijden aan nieuwe, interessante taken en nieuwe perspectieven van de werkwereld verkennen kan een positieve verandering in termen van ontwikkeling betekenen. Om zover te komen is er echter een belangrijke tussenstap die je moet beheersen. Tijdens het gesprek moeten de aanwijzingen gelegd worden dat de sollicitant ook tegen zijn taak is opgewassen.
Belangrijk om te weten

 • Het sollicitatiegesprek is de laatste stap voor het aannemen van nieuw personeel. De kerngegevens die in het CV en de motivatiebrief beschreven worden, moeten in een persoonlijk gesprek onderbouwd worden.
 • Tijdens een sollicitatiegesprek moet de sollicitant veel vragen beantwoorden. Behalve beroepsgeschiktheid zijn ook persoonlijke aspecten van belang.
 • Tijdens een gesprek is je gesprekspartner echter verplicht je rechten te respecteren. Vragen over je financiële situatie, bijvoorbeeld, zijn ontoelaatbaar.

Definitie: Wat is het sollicitatiegesprek?

Het zogenaamde sollicitatiegesprek is waarschijnlijk de meest beslissende stap in verband met een sollicitatie. Als je CV en motivatiebrief overtuigend zijn, is de volgende stap de potentiële werkgever persoonlijk voor je te winnen. Het proces kan heel verschillend zijn.

Het is niet ongewoon dat de HR manager of een afdelingshoofd het gesprek voert in plaats van de CEO. Ook de strengheid van de vragen en de verwachte antwoorden kunnen van bedrijf tot bedrijf sterk verschillen. Daarom is het een verstandige strategie voor sollicitanten om zich van tevoren zo uitgebreid mogelijk op dit scenario voor te bereiden.

Je moet je goed voorbereiden op een sollicitatiegesprek. (Image source: 123rf.com / mangostar)

Gids: Belangrijke aandachtspunten bij vragen op het sollicitatiegesprek

De juiste voorbereiding op een sollicitatiegesprek omvat gewoonlijk verschillende hoekstenen. Om je te helpen dergelijke uitdagingen in de toekomst aan te gaan, willen we je een paar waardevolle tips geven voor een succesvolle toekomst.

Hoe kunnen sollicitanten zich het beste voorbereiden op een bestaand sollicitatiegesprek?

Om het bedrijf waarvoor je wilt werken te overtuigen, moet je je van tevoren voorbereiden. In het volgende gaan we meer in detail in op de kernpunten die we bijzonder belangrijk vinden.

#1: Oefen lichaamstaal

Indrukwekkende zinnen en antwoorden bedenken vóór het sollicitatiegesprek is maar de helft van de strijd. Hier geldt hetzelfde principe als bij de eerste afspraak: vertrouwen is de sleutel tot succes. Je straalt een heel onauthentiek beeld uit als je antwoorden niet samengaan met je lichaamstaal. Je wekt eerder de indruk dat je zinnen onpersoonlijk vooraf geschreven zijn en niet het resultaat van je zelfverzekerde kalmte.

Hier is het vooral belangrijk om je eigen eigenschappen zo open en eerlijk mogelijk te analyseren. Zo kun je bijvoorbeeld onbewust negatieve signalen uitzenden. Maar je gesprekspartner begrijpt misschien niet meteen dat je geenszins verveeld of ongeïnteresseerd bent, door een gebrek aan kennis over je persoonlijkheid. Met een zelfcontrole in de spiegel of misschien zelfs op video kunnen mogelijke fouten en tekortkomingen gemakkelijker opgespoord en gladgestreken worden. Voor de zekerheid kan het vragen van een tweede opinie meer succes garanderen.

#2: Presenteer jezelf goed

Hoewel sollicitatiegesprekken in principe heel verschillend zijn, zul je in de meeste gevallen toch altijd één onderdeel vinden. Jezelf goed presenteren bij het begin van het gesprek kan je wat punten winnen bij je gesprekspartner. Allereerst is er een belangrijke basis om rekening mee te houden. Veel mensen voelen zich ongemakkelijk als ze hoog van zichzelf praten zonder de indruk van een narcistische persoonlijkheid te wekken.

Mocht je gelijksoortige opvattingen hebben, dan moet er snel een andere kijk op het onderwerp komen. Het gaat hier niet om opscheppen, maar om die eigenschappen van je persoonlijkheid die het bedrijf kunnen of moeten helpen. Als je in de loop van de tijd belangrijke kwalificaties en vaardigheden hebt verworven, kun je die met trots presenteren. Zolang je niet overdrijft en waarheidsgetrouw bent, is er geen kans op negatieve repercussies.

In dit verband is het ook belangrijk om vooraf de mogelijke inhoud te bepalen. De tijd voor een interview is beperkt – daarom is het belangrijk alleen in detail in te gaan op de meest essentiële hoekstenen. Je wilt immers niet het risico lopen dat je gesprekspartner zich verveelt of zelfs onderbroken wordt door tijdgebrek. In de meeste gevallen zal de informatie over verdere bijzonderheden uit de vragen van de interviewer komen.

Je kunt het beste een ruw plan maken van wat je tijdens het gesprek wilt zeggen. Zo kun je je concentreren op de hoofdzaken. (Image source: pixabay.com / StartupStockPhotos)

#3: Zoek uit hoe het met de toekomstige werkgever zit

Als je bij een nieuwe werkgever solliciteert, word je misschien niet alleen aangetrokken door de kerngegevens in de personeelsadvertentie. Idealiter zou je enthousiasme voor het bedrijf en zijn structuren ook tijdens het gesprek moeten overkomen. Hier kan het bijvoorbeeld bijzonder goed gaan als je met je gesprekspartner over vroegere projecten in meer detail kunt praten. Vaak is kennis over belangrijke persoonlijkheden in de bedrijfsstructuur ook een belangrijk voordeel.

Idealiter levert je eigen website de belangrijkste kerngegevens – maar je kunt ook sociale media gebruiken of artikelen uit online kranten en tijdschriften.

De mogelijkheid om de sollicitant vooraf te informeren over de medewerker die het gesprek zal voeren is niet onbelangrijk. Als dit het geval is, kun je dit ook in je voordeel gebruiken. Onderzoek zijn of haar naam of kijk naar mogelijke profielen op Facebook, LinkedIn, enz. Misschien vind je daar een hobby. Hier vind je misschien een hobby of interessegebied dat je met de gesprekspartner deelt. Je kunt deze of soortgelijke informatie gebruiken als ijsbreker of om de vaart in het gesprek terug te krijgen.

#4: Ken je eigen sollicitatie

Een motivatiebrief halfslachtig schrijven loont zelden echt. Als de sollicitatie al serieus genomen wordt, zul je ten laatste tijdens het eigenlijke gesprek de consequenties ervan vernemen. Het is bijzonder gênant als je tijdens het interview de inhoud die je geschreven hebt niet meer herkent. Om niet meteen als een niet-authentieke sollicitant ontmaskerd te worden en de dank voor je tijd in ontvangst te nemen, geldt ook hier het motto: voorbereiding is alles.

In je motivatiebrief ga je zeker in op die kwaliteiten van jou waarvan je verwacht dat ze het meeste succes zullen hebben.

Als je gesprekspartner je sollicitatie gelezen heeft, bereidt hij of zij het gesprek dienovereenkomstig voor op basis van deze kerngegevens en ontlokt hij of zij eventueel aanvullende informatie aan je. Samen met je CV kan je sollicitatiebrief gebruikt worden als een belangrijke aanwijzing. Sommige vragen die interviewers graag stellen kun je vaak van tevoren uit deze documenten afleiden.

#5: Vermijd stress

Zoals je waarschijnlijk uit de vorige punten kon afleiden, omvat de voorbereiding op het sollicitatiegesprek verschillende onderdelen. Als je er echter niet in slaagt de juiste stemming te scheppen, kan al je werk voor niets zijn geweest. Daarom raden we je aan een paar dagen voor het gesprek te beginnen om een prettige sfeer te scheppen.

Het juiste slaapritme is bijzonder belangrijk. Zelfs als je gewoonlijk een nachtbraker bent die weinig slaap nodig heeft, heeft het zin om onder deze omstandigheden of voor deze periode je gewoonten te veranderen. Er staat hier immers een koerswijziging op het spel. Als je op de dag van het gesprek niet goed slaapt, kan je gebrek aan conditie wel eens geïnterpreteerd worden als een gebrek aan belangstelling.

Zorg dat je voor het gesprek voldoende slaapt. (Image source: unsplash.com / Kinga Cichewicz)

Te weinig slaap kan ook meer stress betekenen. Omdat er hoe dan ook een zekere mate van basale nervositeit gepaard gaat met een sollicitatiegesprek, moet je je stressniveau van tevoren zo laag mogelijk houden. Dit omvat voldoende slaap krijgen, maar ook andere situaties uit het dagelijks leven. De processen die gewoonlijk spanning veroorzaken moeten eventueel op een ander tijdstip gepland worden. Als dit niet mogelijk is, is uitstel van het gesprek een goed alternatief in geval van twijfel.

Welke vragen worden het vaakst gesteld tijdens sollicitatiegesprekken?

Sollicitatiegesprekken hebben zelden precies dezelfde vragen, maar de keuzemogelijkheden zijn beperkt. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden, moet je je dus voorbereiden op de volgende onderdelen.

Vragen over de kwalificaties van de sollicitant

Normaal gesproken maakt het niet uit in welke bedrijfstak je wilt werken of bij welk bedrijf je solliciteert. Elke interviewer zal er alles aan doen om je zo veel mogelijk informatie over je kwalificaties te vragen. Dit is een van de belangrijkste pijlers om vooraf je geschiktheid voor de geadverteerde functie te bepalen. Als je geen overtuigende antwoorden hebt, kan het gesprek snel voorbij zijn. Je moet dus passende antwoorden voorbereiden op de volgende vragen

 • “Beschrijf je beroepsloopbaan?”.
 • “Welke relevante kennis en ervaring heb je tot nu toe kunnen opdoen?”
 • “Waarom ben jij, van alle mensen, de beste kandidaat voor deze baan?”
 • “Welke geschikte gebruikersvaardigheden kun je aantonen?”

Om de juiste sollicitant te vinden, zijn interviewers meestal zeer grondig. Dit geldt ook voor eventuele leemtes in je CV. Als dit voor jou het geval is, moet je je hierdoor niet laten ontmoedigen. Met het nodige zelfvertrouwen zal het geen probleem zijn om open en eerlijk met deze situatie om te gaan.

Vragen over de persoonlijkheid van de sollicitant

Als je CV indrukwekkende hoekstenen heeft, ben je in een ideale positie om aangenomen te worden. Maar voor het zover is, zijn personeelsmanagers vaak geïnteresseerd in de persoonlijke kwaliteiten van de betreffende sollicitant. Technische kennis is in dit verband eerder secundair. Met die vragen wordt het doorslaggevend of je menselijke componenten passen bij de bedrijfscultuur. Met dit in gedachten moet je nadenken over antwoorden op de volgende vragen

 • “Hoe ga je om met kritiek?”
 • “Hoe zou je zelf je persoonlijkheid omschrijven?”
 • “Hoe zou je je werkstijl omschrijven?”
 • “Welke sterke en zwakke punten kun je bij jezelf aanwijzen?”
 • “Welke verwachtingen heb je van je nieuwe werkomgeving?”

In dit verband is het ook mogelijk dat gesprekspartners iets in de toekomst willen zien. Waar je jezelf over vijf of tien jaar ziet moet daarom ook in de vorm van een overtuigend concept gepresenteerd worden.

In een sollicitatiegesprek zal je meestal gevraagd worden jezelf te karakteriseren en je belangrijkste persoonlijkheidskenmerken voor te stellen. (Bron: 123fr.com / racorn)

Vragen over de motivatie van de sollicitant

Voortbordurend op deze vraag kun je tijdens het sollicitatiegesprek met soortgelijke vragen geconfronteerd worden. Niet alleen moet de persoonlijkheid passen, maar ook de motivatie moet je gesprekspartner overtuigen. Als de baan een droombaan is, moet je niet de indruk krijgen dat je alleen maar een tijdelijke oplossing zoekt. Met de juiste antwoorden op de volgende vragen zal je dit echter niet overkomen

 • “Welke persoonlijke en professionele doelen wil je met deze baan bereiken?”
 • “Waarom heb je precies naar deze baan gesolliciteerd?”
 • “Waarom heb je je laatste baan verlaten?”

In dit verband is het heel goed mogelijk dat je gesprekspartner je nog wat verder wil peilen. De vraag naar een eventuele verhuizing komt vaker aan de orde. Als deze verhuizing hand in hand gaat met je motivatie voor de baan, moet je ze daarover vertellen.

Welke vragen worden goed ontvangen door sollicitanten in sollicitatiegesprekken?

In verband met de voorbereiding op een sollicitatiegesprek zijn niet alleen passende antwoorden op vragen doorslaggevend. Het afsluitende “Heb je nog vragen voor ons?” is een verplicht onderdeel van het sollicitatiegesprek, net als de formele begroeting. Vragen worden uitdrukkelijk aangemoedigd of bijna verondersteld. Als je deze vraag met “nee” beantwoordt, kun je je erg impopulair maken. Om punten te scoren kun je vragen stellen over twee gebieden.

Algemene vragen over het bedrijf

Als je echt geïnteresseerd bent in de bedrijfsstructuren, kun je dat hier uiten. Vragen over geselecteerde projecten, toekomstvisies of de bedrijfscultuur zijn over het algemeen zeer welkom. Om aan te geven dat je bijzonder geïnteresseerd bent in een succesvolle loopbaan, kun je ook vragen naar de bevordering van talent sterke punten.

Je hebt tijdens een gesprek ook de gelegenheid om vragen te stellen. Maak van deze gelegenheid gebruik om je belangstelling voor het bedrijf te tonen. (Image source: 123rf.com / racorn)

Specifieke vragen over het werkterrein

Om zelf een geschikt beeld te kunnen vormen, is het zinvol vragen te stellen over de eigenlijke functiebeschrijving. Een typische werkdag in deze functie kan je bijvoorbeeld heel goed voorbereiden op je komende inwerkperiode. Hoe lang dit zal duren is ook een vraag die je zonder aarzelen kunt stellen. Waarom de functie momenteel vacant is, kan de gesprekspartner ook overtuigen van je belangstelling. Zonder al te opdringerig over te komen, kun je ook informeren naar de tijd die nodig is om een beslissing over werk te nemen.

Welke vragen moet je niet stellen tijdens een sollicitatiegesprek?

De bedoeling van een sollicitatiegesprek is dat je de interviewer een zo nauwkeurig mogelijk beeld van je geeft. In dit verband moet je gesprekspartner echter ook regels in acht nemen en zo je rechten dienovereenkomstig beschermen. Om die reden zijn sommige onderwerpen absoluut taboe tijdens sollicitatiegesprekken.

In sommige aspecten van je leven zul je een bijzondere houding nastreven en misschien zelfs overeenkomstige netwerken onderhouden.

Het interesseert je gesprekspartner echter niet tot welke partij, vakbond of godsdienst je behoort.

Er zijn echter uitzonderingen op deze regel als je solliciteert naar een baan in een bedrijf dat past bij de beschrijving van de zojuist genoemde aspecten.

In verband met je sollicitatie is in de meeste gevallen een onberispelijke reputatie vereist. Sommige bedrijven vragen zelfs een overeenkomstig uittreksel uit het register, dat je bij je plaatselijke politie-autoriteit moet aanvragen. Als dit niet het geval is, zijn gedetailleerde vragen hier nog steeds ontoelaatbaar. Eerdere strafrechtelijke veroordelingen of lopende rechtszaken zijn een taboe-onderwerp voor je gesprekspartner.

Vragen over geplande of feitelijke zwangerschappen zijn ook niet toegestaan.

Bestaande zwangerschappen kunnen in dit verband zelfs geweigerd worden. Uitzonderingen worden echter mogelijk gemaakt door de omstandigheden van de baan: Als de baan werkzaamheden vereist die aanstaande moeders misschien niet veilig kunnen uitvoeren, moet dit onderwerp aan de orde komen.

Je eigen financiële omstandigheden zijn ook niet belangrijk tijdens het sollicitatiegesprek. Je hoeft geen informatie te geven over je middelen of eventuele schulden. Je mag ook zwijgen over de voorwaarden van je vroegere verdiensten.

Niet alle vragen mogen in een sollicitatiegesprek gesteld worden. Politieke opvattingen, godsdienst of de wens om kinderen te krijgen mogen niet gevraagd worden en hoeven ook niet beantwoord te worden. (Image source: 123rf.com / perig76)

Wat zijn de meest gemaakte fouten bij een sollicitatiegesprek?

Zoals je al gemerkt hebt, worden optimale omstandigheden voor het sollicitatiegesprek op vele niveaus mogelijk gemaakt. Toch gebeurt het vaak dat grote fouten de voorbereiding verpesten. Behalve de algemene omstandigheden tijdens het gesprek, moet ook al het andere kloppen.

 • Onstiptheid: Als je onstipt op de afspraak verschijnt, kunnen de voortekenen voor het gesprek heel snel veranderen. Dit wekt de indruk van een gebrek aan betrouwbaarheid. Om dit te vermijden moet je op tijd een geschikte route plannen, zodat je niet te laat bent.
 • Oneerlijkheid: In combinatie met je uiterlijk, kwalificaties en andere belangrijke gegevens, moet je altijd waarheidsgetrouw zijn. Het kan gebeuren dat HR managers je referenties al nagetrokken hebben zonder dat je het weet. Onaangename verrassingen van deze aard moeten dus vermeden worden.
 • Arrogantie: Je hebt het belang van “zelf-marketing” al opgemerkt. Je moet je er echter van bewust zijn dat er een dunne lijn is tussen zelfvertrouwen en arrogantie. Denk daarom goed na over hoe je je prestaties presenteert. Zelfs met een indrukwekkend CV kan een respectloze of arrogante eerste indruk extra kansen openen voor minder gekwalificeerde sollicitanten.

Welke kleding wordt aanbevolen voor een sollicitatiegesprek?

Kleding kan ook een belangrijke rol spelen bij het overtuigen van de interviewer. Voordat je naar je mogelijke nieuwe werkgever gaat, moet je over dit aspect beter nadenken. Maar eerst is een goede verzorging van cruciaal belang. Een onzuivere huid of een echte schreeuw om een knipbeurt moet effectief aangepakt worden voor je je aankleedt.

Bij de keuze van kleding hangt het allereerst af van de bedrijfstak en ook van de soort werk.

In de zakenwereld zijn bijvoorbeeld overhemden of pakken met stropdassen of blouses met een pak of blazer bijna verplicht. In principe moet je de neiging hebben zonder je vrijetijdskleding te doen, maar in sommige gevallen zijn de eisen wat soepeler.

Deze richtlijn moet je volgen, vooral voor een stage of een deeltijdbaan. Het dragen van “business suits” kan zelfs averechts werken en je pretentieus doen lijken. Als je van tevoren op de website kijkt, kun je je nog gemakkelijker aanpassen aan de dresscode van het bedrijf.

Conclusie

De facetten van een sollicitatiegesprek zijn zeer gevarieerd. Om echt op alle aspecten voorbereid te zijn, is voorbereiding gedurende een middag meestal niet genoeg. Veel vragen hebben zinvolle antwoorden nodig, zodat je je staande kunt houden in de concurrerende wereld van het werk van vandaag. Zelfs als je al veel te laten zien hebt, moet je deze stap niet lichtvaardig nemen. Een te nonchalante houding kan die geloofsbrieven sneller onbelangrijk maken dan je waarschijnlijk zou willen.

Beeldbron: 123rf.com / piksel

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies