Laatst bijgewerkt: 27-09-2021

Zonder een succesvol marketingconcept wordt het voor bedrijven steeds moeilijker om tegen de concurrentie te zegevieren. Vooral de snelle ontwikkeling van Web 2.0 en de daarmee gepaard gaande digitalisering van de markt openen voor ondernemingen talrijke mogelijkheden om de aandacht van bestaande of potentiële klanten op hun producten of diensten te vestigen en hen tot kopen aan te zetten. Om dit te bereiken is een goed doordachte en zorgvuldig gecoördineerde marketingstrategie nodig.

Deze taak wordt op zich genomen door een marketing manager die het hele proces van produktontwikkeling tot merklancering coördineert, organiseert en begeleidt. Maar wat moet ik kunnen om echt aan de slag te kunnen als marketing manager? Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden en welke taken kan ik in mijn dagelijks werk verwachten? We zullen deze en andere vragen in dit artikel in detail beantwoorden.

Belangrijk om te weten

 • Marketing managers zijn verantwoordelijk voor het plannen, creëren, uitvoeren en controleren van een marketingstrategie en nemen vooral taken op zich op het gebied van projectbeheer en leiding geven aan het personeel.
 • Een marketing manager moet over enkele zachte vaardigheden beschikken, zoals organisatietalent en het vermogen om in een team te werken, en ook over beroepskwalificaties om professioneel succesvol te zijn.
 • Het beroep van marketing manager is een carrièreswitch, waarvoor je bijvoorbeeld een graad in economie of geesteswetenschappen nodig hebt, of een commerciële stage met passende bijscholing.

Definitie: Wat is een marketing manager?

Zoals de naam al zegt, is een marketing manager verantwoordelijk voor de planning, totstandkoming en controle van de marketingmaatregelen van een bedrijf en neemt hij een belangrijke sleutelpositie in. Bij het marketingproces zijn verschillende teams en actoren betrokken, die allemaal door hun know-how op een winstgevende manier bijdragen tot het totaalconcept.

Een marketing manager heeft onder andere als sleutelfunctie alle taken te verdelen en ze aan de juiste afdelingen toe te wijzen. We zullen je echter in een later deel meer in detail laten zien wat nog meer tot het dagelijkse werk van een marketing manager behoort.

Een marketing manager is verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoeren van de hele marketingstrategie van een bedrijf. (Image source: 123rf.com / Roman Samborskyi)

In principe kunnen marketingmanagers echter gezien worden als de beroepsgroep die de wensen en behoeften van de klanten herkent en op basis daarvan de producten of diensten van de onderneming op de markt of aan het publiek voorstelt.

Bij al zijn activiteiten gaat het er praktisch om dat deze producten of diensten in de eerste plaats door de klanten gevonden en aangesproken worden. Daarom heeft hij ook de hand in het hele produktontwikkelingsproces, waarbij ook rekening gehouden wordt met de wensen en behoeften van de doelgroep.

Achtergrond: Wat je moet weten over marketing managers

Als je geïnteresseerd bent om marketing manager te worden, is er nog veel meer informatie die we je graag willen geven.

In de volgende delen kom je dus onder andere te weten wat er van het profiel van een marketing manager verlangd wordt en, zoals aangekondigd, met welke taken ze in hun dagelijkse werkleven te maken hebben.

Wat zijn de taken van een marketing manager?

We hebben hierboven al globaal uitgelegd waar een marketing manager in principe verantwoordelijk voor is. In dit hoofdstuk willen we echter meer in detail ingaan op de taken in hun dagelijks werk, om je een zo breed mogelijk overzicht te geven.

In de eerste plaats neemt een marketing manager de volgende hoofdtaken binnen marketing op zich

 • Ontwikkeling van marketingconcepten
 • Analyse van markt en doelgroep
 • Plannen en uitvoeren van marketingstrategieën
 • Bepalen van marketinginstrumenten
 • Ontwerp van producten en prijzen
 • Creatie van distributiestrategieën
 • Bedrijfscommunicatie
 • Beheer en controle van het marketingproces
 • Evaluatie en rapportage van marketingactiviteiten
 • Personeelsbeheer en projectmanagement

Zoals je ziet, nemen ze alle taken op zich, beginnend met het bedenken en plannen, via het toezicht op het marketingproces, tot de uitvoering en controle van een marketingcampagne.

Marketing managers zijn, zoals reeds beschreven, het raakvlak tussen produktontwikkeling, produktie, inkoop en verkoop , en werken samen met praktisch alle afdelingen die bij de produktontwikkeling en de verkoop betrokken zijn.

Vooral de markt- en doelgroepanalyse en het waarnemen van trends en marktontwikkelingen maken een groot deel uit van het dagelijkse werk van een marketing manager.

De marketingstrategie moet immers steeds aan de doelgroep aangepast worden, rekening houden met ontwikkelingen en als gevolg daarvan veranderingen in het concept mogelijk maken.

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf waarvoor je als marketing manager werkt, zul je natuurlijk meer of minder van deze taken hebben. Dit hangt ook af van je ervaring. Tenslotte kunnen ook de volgende deeltaken tot je werkterrein behoren

 • Inhoudelijke marketing
 • Sociale media marketing
 • Directe marketing
 • Zoekmachine optimalisatie
 • E-mail en Nieuwsbrief Marketing
 • PR en Public Relations

Een marketing manager houdt zich vaak niet alleen bezig met offline activiteiten, maar is ook betrokken bij online en sociale media campagnes.

Tegenwoordig hebben grote bedrijven echter al hun eigen deskundigen in dienst die zich specifiek bezighouden met online marketing of sociale media marketing.

Als marketing manager heb je in je dagelijkse werk vooral te maken met andere teams en afdelingen en delegeer je de verschillende activiteiten. (Image source: 123rf.com / everythingpossible)

In het algemeen kun je zeggen dat marketingmanagers vooral bezig zijn met het bedenken en plannen van de marketingstrategie en met het coördineren ervan, en dat ze daarom vaak in besprekingen of vergaderingen zijn met afdelingen of de directie.

Welke vaardigheden en kwaliteiten heeft een marketing manager nodig?

Als je marketing manager wilt worden, moet je natuurlijk over bepaalde vaardigheden beschikken. Dit slaat niet alleen op je beroepskwalificaties, maar ook op je persoonlijke kwaliteiten.

In principe moet je altijd een zekere affiniteit hebben met verschillende soorten media of Web 2.0 platforms en ook in je vrije tijd de nieuwste trends en onderwerpen bijhouden of er belangstelling voor hebben.

Zachte vaardigheden

Omdat je vaak met andere teams of afdelingen te maken zult hebben, is het van essentieel belang dat je sociale vaardigheden hebt. Daartoe behoren communicatieve vaardigheden en het vermogen om in een team te werken. Zonder deze zachte vaardigheden zul je je niet kunnen bewijzen als marketing manager. Bovendien is een zekere mate van creativiteit natuurlijk het toppunt van marketing management.

Zoals we je in de bovenstaande hoofdstukken al uitgelegd hebben, ben je vooral betrokken bij projectmanagement en moet je taken coördineren en processen optimaal ontwerpen en begeleiden.

Maar je zult dit niet erg goed kunnen zonder organisatorische vaardigheden of vaardigheden in het managen van mensen. Het mag nooit chaotisch zijn binnen de marketingstrategie, want dat zou het resultaat beslist negatief beïnvloeden.

Bovendien zijn veerkracht, assertiviteit, flexibiliteit en een grote mate van inzet essentieel als je echt professioneel succesvol wilt zijn. Bovenal geeft het je een idee van wat je in je dagelijkse werk kunt verwachten.

Wat meer stress, langere werkdagen of zelfs afwijkende werktijden zijn niet ongewoon in marketing management, zeker niet in zo’n verantwoordelijke baan.

Harde vaardigheden

Naast de zachte vaardigheden, die in het dagelijkse arbeidsleven toch al steeds belangrijker worden, zijn natuurlijk ook bepaalde harde vaardigheden nodig voor de baan als marketing manager. Analytisch en strategisch denken, samen met ervaring in marketing of marktonderzoek, zijn de basisvereisten zonder welke je geen marketingstrategie kunt ontwikkelen.

Analytische vaardigheden en basiskennis van marktonderzoek zijn essentieel voor je werk als marketing manager. (Image source: 123rf.com / rawpixel)

Inzicht in economische contexten moet je ook in het bloed zitten, zodat je je marketingcampagnes op de markt kunt indelen en uitvoeren.

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het werkterrein heb je misschien ook extra kennis nodig in direct marketing, content en social media marketing. Uiteindelijk zal je in de personeelsadvertentie, op zijn laatst, duidelijk worden welke taken je in de toekomst op je zult nemen.

Hoe word ik een marketing manager?

Het beroep van marketing manager is een typische carrièrewisselaar, omdat er nog geen specifieke opleiding voor bestaat. Daarom zoeken bedrijven meestal carrièrestarters met een graad in een soortgelijk vakgebied, die al economische kennis hebben kunnen overbrengen.

Daartoe behoren bijvoorbeeld diploma’s in bedrijfskunde, economie of marketing, maar ook afgestudeerden in de geesteswetenschappen of economie hebben goede kansen op succes als marketingmanager.

Als je een commerciële stage hebt gevolgd, kun je via bijscholing ook in aanmerking komen voor de functie van marketing manager. Deze bijscholingscursussen worden door verschillende instituten aangeboden en kunnen in deeltijd, online of ter plaatse gevolgd worden.

Als je aan het eind slaagt voor het eindexamen, krijg je de titel van Marketing Specialist en ben je eindelijk gekwalificeerd voor werk op instapniveau in het marketing management.

Leerlingen kunnen natuurlijk ook gebruik maken van dergelijke programma’s voor permanente vorming, maar ze zouden meer gebruik moeten maken van stages of Stages om naast de theoretische inhoud ook praktische ervaring op te doen. Leren door te doen is hier het motto, zogezegd, wat je beslist dichter bij je droombaan als marketing manager zal brengen.

Bovendien bieden dergelijke mogelijkheden ook de kans om de stage als springplank in het bedrijf te gebruiken en je er tijdens de praktijkfase te vestigen.

Het is ook mogelijk om aan veel afstandsonderwijsuniversiteiten marketing te studeren en tegelijk werkervaring in een bedrijf op te doen.

Wat zijn de loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden als marketing manager?

De markt voor marketingmanagers ontwikkelt zich snel – er komen steeds meer specialisaties en functiebenamingen bij, zodat je in deze baan zeer veelzijdige mogelijkheden krijgt.

Als marketing manager kun je je opwerken van junior marketing manager tot hoofd marketing, of je kunt je verschillende specialisaties eigen maken om je professioneel en persoonlijk te ontwikkelen.

Speciale gebieden, waarvan sommige pas de laatste jaren met de digitalisering zijn ontstaan, zijn bijvoorbeeld

 • Manager sociale media
 • Manager inhoudelijke marketing
 • Manager online marketing
 • Product Manager
 • PR Manager
 • E-commerce Manager
 • Merk Manager

Vooral in online marketing heb je veel kansen op succes, want vooral in Web 2.0 hebben bedrijven talloze mogelijkheden voor hun marketing – vooral de trends, onderwerpen of eisen van de afzonderlijke platforms veranderen snel, wat natuurlijk een voortdurende frisse wind en uitdagingen oplevert, vooral in je dagelijkse beroepsleven.

In welke sectoren kan ik als marketing manager werken?

Als marketing manager kun je bij wijze van spreken in bijna elke bedrijfstak werken, want alle bedrijven doen ergens aan marketing. Deskundigen die de hele marketing verzorgen en het bedrijf optimaal op de markt zetten zijn hiervoor bijzonder belangrijk.

Als marketing manager kun je werken in alle industrieën en bedrijven die aan een of andere vorm van marketing doen. (Image source: 123rf.com / gpointstudio)

Vooral in veranderende tijden is deze deskundigheid van een vakman steeds meer gevraagd, omdat de verschillende eisen van de markten en ook van de consumenten bijzonder snel gaan.

Vooral de ontwikkeling van Web 2.0 brengt nieuwe werkterreinen aan het licht, die uiteindelijk opgevuld moeten worden. Maar om je een concreter voorbeeld te geven, sommen we kort een paar gebieden en industrieën op die altijd op zoek zijn naar marketing managers

 • Marktonderzoeksinstituten
 • Reclame- of PR-bureaus
 • Farmaceutische industrie
 • Detailhandel
 • Automobielindustrie
 • IT-bedrijven
 • Verzekeringsmaatschappijen

Dit zijn natuurlijk niet alle industrieën waarin je je kennis als marketing manager kunt gebruiken, want ze opnoemen zou beslist buiten het bestek van dit artikel vallen.

Als je in een heel specifieke bedrijfstak wilt solliciteren en al specifieke kennis hebt van de trends en onderwerpen daar, kun je natuurlijk bijzonder goed scoren bij de bedrijven.

Wat verdient een marketing manager?

Het salaris van een marketing manager hangt van verschillende factoren af. Enerzijds is je beroepservaring of je graad doorslaggevend, anderzijds hangt het bedrag dat je verdient vooral van andere factoren af.

Dat zijn bijvoorbeeld de grootte van het bedrijf, de federale staat, de bedrijfstak en het gebied waarin je zou willen werken.

In principe kun je zeggen dat afgestudeerden met een Master diploma een hoger beginsalaris hebben dan degenen met een Bachelor of een beroepsopleiding.

Als manager klassieke marketing is het verschil in salaris ongeveer vijf procent, terwijl het in direct marketing kan oplopen tot 17 procent. Als je bijvoorbeeld in de deelstaat Hessen woont, heb je de beste kansen om geld te verdienen, terwijl Saksen de achterhoede vormt.

Ook al heeft het bedrijf meer werknemers en bestaat het al vele jaren, je startsalaris zal natuurlijk iets hoger zijn dan dat van een marketing manager in een start-up. Je kunt ook goede verdienmogelijkheden verwachten in de farmaceutische industrie, op de voet gevolgd door de automobielindustrie.

Zoals je ziet zijn je verdienmogelijkheden als marketing manager vrij goed als je een zekere mate van ervaring en deskundigheid verwerft en bereid bent je leven lang te leren, jezelf voortdurend te ontwikkelen en met de trends mee te groeien.

Conclusie

Marketing managers zijn erg in trek bij bedrijven, want sinds de digitalisering veranderen markten en behoeften van klanten immers steeds sneller. Trends en onderwerpen uit andere landen slaan snel over naar Duitsland, terwijl berichten en marketingcampagnes in een oogwenk gedeeld kunnen worden en zich over de hele wereld verspreiden. Dit opent voor bedrijven geheel nieuwe manieren van communiceren en vereist nogal wat deskundigheid.

Als marketing manager moet je breed gepositioneerd zijn en een schat aan kennis bezitten om professioneel echt succesvol te zijn. Behalve de relevante zachte vaardigheden moet je ook in de gaten houden wat er op de markt gebeurt en geïnteresseerd zijn in verandering. Het komt zelden voor dat marketing managers het kantoor verlaten en er een punt achter zetten. In hun vrije tijd zijn ze immers nauw met hun werk verbonden en zijn ze altijd op zoek naar trends en onderwerpen. Maar juist dit maakt de baan des te afwisselender en bijzonder aantrekkelijk voor jonge sollicitanten.

Beeldbron: 123rf.com / ammentorp

Waarom kun je ons vertrouwen?

Recensies