Laatst bijgewerkt: 29-03-2023

Wil een bedrijf succesvol zijn, dan is de soepele werking van vele deelgebieden belangrijk. Er is niet alleen het juiste personeel nodig met de juiste kwalificaties en vaardigheden – spannende producten zijn ook een dwingende eis. Zonder aan deze beide aspecten te voldoen, kan het moeilijk zijn om op korte of lange termijn succes te boeken op de gewenste doelmarkten.

Zelfs als deze factoren in de operationele structuur een hoge kwaliteit genieten, is economisch succes verre van gegarandeerd. Zonder een overeenkomstige boodschap, die met behulp van de juiste kanalen vervoerd wordt, zal ook het succes beperkt zijn. Voor dit doel zijn er echter een grote verscheidenheid aan marketingmiddelen, die doelgericht kunnen worden ingezet om aan de eigen randvoorwaarden van de onderneming te voldoen.

De belangrijkste feiten in het kort

 • Marketingmiddelen kunnen potentiële klanten op verschillende manieren aanspreken. De boodschap van eigen producten kan verspreid worden via het internet of via klassieke kanalen.
 • Marketinginstrumenten omvatten niet alleen hulpmiddelen voor de uitvoering. Analyses en strategische ontwerpen moeten ook gebruikt worden in combinatie met gecreëerde campagnes.
 • Marketinginstrumenten met een online basis zullen in de toekomst steeds belangrijker worden. Dit komt ook doordat op deelgebieden regelmatig nieuwe methoden of bedrijven opduiken.

Definitie: Wat zijn marketingmiddelen?

De term marketinginstrumenten dekt gewoonlijk verschillende gebieden. Dit zijn de opties die gebruikt worden om product- of verkoopstrategieën uit te voeren, om zo het maximale potentieel voor succes te bereiken. In de regel omvat dit ook deelgebieden die ook vóór de eigenlijke verkoop van belang zijn.

Maar door de vormende invloed van het digitale tijdperk is de betekenis van deze term steeds meer veranderd. Was het enige tijd geleden nog een hanteerbaar geheel van hulpmiddelen, tegenwoordig neemt het aantal gestaag toe. TV, gedrukte media en reclameborden worden aangevuld met onlinemaatregelen zoals sociale media, programmatische reclame en zoekmachinereclame. In de toekomst zal het belang van deze aspecten ook vooral vorm geven aan de term marketingmiddelen.

Marketingmiddelen kunnen op veel verschillende gebieden van een bedrijf gebruikt worden. (Image source: pexels.com / Kaboompics.com)

Gids: Wat je echt moet weten over marketingmiddelen

Hoewel je er nu misschien een globaal begrip van hebt, heeft de term marketingmiddelen nog veel meer facetten. Om je een meer omvattende kennis te laten verwerven, leggen we deze deelgebieden hieronder meer in detail uit.

Welke marketingmiddelen worden over het algemeen gebruikt voor een betere uitvoering?

Zoals reeds gezegd kun je marketingmiddelen zowel offline als online gebruiken. Ongeacht waar je aandachtspunten liggen, kun je echter in elk geval bepaalde marketingmiddelen voor je strategie gebruiken. We hebben voor jou samengevat welke bijzonder de moeite van het vermelden waard zijn.

Portfolio-analyse / BCG matrix

Marktgroei en relatief marktaandeel zijn belangrijke componenten die in de planning van je marketingstrategie moeten worden opgenomen. Met behulp van deze twee assen kun je bepalen welk effect je respectieve producten op de doelmarkten kunnen bereiken. Er zijn in principe vier verschillende soorten

 • Vraagteken: Deze producten maken een sterke marktgroei door, maar hebben nog steeds een betrekkelijk klein marktaandeel. Dit zijn meestal diensten die nog lang niet voor de massa beschikbaar zijn.
 • Sterren: Deze producten zijn absolute winnaars door een sterke marktgroei en een hoog relatief marktaandeel. Gewoonlijk gaan ze echter gepaard met hoge financiële uitgaven. Daarom is het zinvol de kosten/baten verhouding van tevoren af te wegen.
 • Melkkoeien: Diensten van dit type groeien niet meer op de markt, maar hebben nog steeds een hoog relatief marktaandeel. Zolang de vestiging op de respectieve markt winstgevend is, moet je zeker van dit effect profiteren.
 • Arme honden: Als er noch voldoende marktgroei, noch voldoende marktaandeel is, spreekt men van zogenaamde “arme honden”. Als je deze parameters in een van je aanbiedingen aantreft, moet je je middelen in andere gebieden investeren.

Brand Funnel

Met dit hulpmiddel kun je een veel beter idee krijgen van de impact van je product in combinatie met je doelgroep. De vijf stadia van de zogenaamde “merk trechter” analyseren of simuleren grotendeels de kijk van de klant op je bedrijf. In dit verband moeten antwoorden op deze vragen en deelgebieden gevonden worden

 • Bekendheid: Weet je doelgroep van het bestaan van je aanbod af? Hoe hoog is het ondersteunde bewustzijnsniveau?
 • Bekendheid: Hebben klanten een positief beeld van je merk? Welke aspecten worden goed ontvangen, welke minder? Worden je bedrijfswaarden in detail overgebracht?
 • Relevantie: Hoe kan ik me staande houden tegenover de concurrentie? Welk specifiek voordeel kan ik bieden om potentiële klanten in kopers te veranderen?

Als je deze drie hindernissen met succes hebt overwonnen, is er meestal reden tot feestvieren. Er is een koop gesloten, een belangstellende heeft je aanbod aanvaard. Dit is echter nog lang niet het einde van het verhaal. De laatste stap van de “merk trechter” heeft te maken met de kwestie van loyaliteit. Ongeacht of je klant veel of weinig gekocht heeft, je wilt zeker gebruik maken van het bestaande potentieel. Daarom moet je jezelf in dit geval ook belangrijke vragen stellen. De regelmaat en de specifieke aanbiedingen die je hier adverteert moeten alleen gebaseerd zijn op grondige overwegingen. Het voordeel hier is ook dat de kosten van ondersteuning meestal aanzienlijk lager zijn dan die van klantenwerving.

ZAMUK methode

Om een succesvol marketingbeheer van je producten mogelijk te maken, is de zogenaamde “ZAMUK methode” een bijzonder nuttig hulpmiddel. De naam is afgeleid van de vijf deelgebieden die dankzij dit hulpmiddel nader onderzocht worden. Deze zijn als volgt:

 • Doelen: Hier moet je zo precies mogelijk bepalen welke resultaten bereikt moeten worden in termen van verkoop, omzet, budget en marketing. Dit laatste aspect is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het genereren van verkoop en omzet.
 • Analyse: Terwijl je je marketingactiviteiten uitvoert, moet je voortdurend het effect en de kans op succes ervan nagaan. Dit kan gaan over je eigen producten, maar ook over de doelgroepen waar je je op richt. Hier kunnen resultaten als te hoge prijzen, ontbrekende productkenmerken of soortgelijke tekortkomingen worden opgespoord.
 • Maatregelen: Op basis van de vorige stap mogen de geïdentificeerde oorzaken niet ongemoeid gelaten worden. Hier moeten nu de essentiële hefbomen ingesteld worden om je eerder vastgestelde problemen zoveel mogelijk te compenseren. Zowel op korte als op lange termijn moet je je dienovereenkomstig voorbereiden.
 • Implementatie: Als al die planningsstappen achter de rug zijn, kun je nu je maatregelen in de praktijk brengen. Je moet echter eerst zorgen voor de realisatie van de operatieve marketing.
 • Controle: Ook als je fouten goed herkend hebt en passende tegenmaatregelen genomen hebt, moet je aan het eind van het project altijd een gedetailleerde controle uitvoeren. Bij een gedetailleerde analyse van alle deelgebieden kun je misschien extra voordelen behalen die je met het blote oog waarschijnlijk niet zou hebben opgemerkt.

Welke marketingmiddelen kunnen zonder hulp van het Internet gebruikt worden?

Hoewel de tekenen van digitalisering betekenen dat dergelijke kanalen nog steeds populair zijn, hoeft een effectieve marketingcampagne niet uitsluitend met die middelen uitgevoerd te worden. Met behulp van de volgende benaderingen kun je ook in deze tijd belangstellenden en bestaande klanten inspireren voor je merk en je assortiment.

Gebruik evenementen in je voordeel

Nabijheid bij de doelgroep is nog steeds een veelbelovend middel om zelf marketing te bedrijven. Zo is het bijvoorbeeld heel zinvol om een thematisch passende gebeurtenis te inspireren met een toespraak. Maar voor je deze beslissing neemt, moet je eerst een aantal basisoverwegingen maken. Als je niet zeker genoeg van jezelf bent, moet waarschijnlijk iemand anders de belangen van het bedrijf behartigen. De belangrijkste factor hier is immers niet persoonlijke erkenning, maar een doelgerichte vertegenwoordiging van de onderneming.

Onder deze omstandigheden kunnen echter ook je eigen gebeurtenissen het gewenste resultaat opleveren. In plaats van een saaie productpresentatie kun je bijvoorbeeld met een workshop een veel klantvriendelijker aanpak in je voordeel gebruiken. Dit maakt het mogelijk de doelgroep en het assortiment interactief met elkaar in verband te brengen – de perfecte voorwaarde om je klantenbestand uit te breiden.

Gebeurtenissen kunnen voor marketingdoeleinden gebruikt worden. (Image source: 123rf.com / sonjachnyj)

Je moet de mogelijkheden van liefdadigheidsevenementen niet negeren. Als sponsor van zulke evenementen kun je je merk een extra niveau van vertrouwen geven – zolang je maar een zo authentiek mogelijke aanpak kiest. Er kan bijvoorbeeld gericht gewerkt worden aan onderwerpen die jou of een personeelslid persoonlijk aanspreken. Anders kan het gevoel van een gebrek aan authenticiteit snel averechts werken.

Promoot de producten in de beschikbare kanalen

Hoewel veel van de snelle wereld van vandaag zich op het Internet afspeelt, kun je nog steeds veel klanten bereiken via de klassieke media. Terwijl dit enige tijd geleden nog een luxeproduct was, kun je nu bijvoorbeeld een TV-spot laten maken tegen veel lagere prijzen. In dit verband kun je je verzekeren van een dubbel voordeel: Je kunt de reclamevideo in identieke of licht gewijzigde vorm gebruiken voor Internet reclame.

Ook al richten veel media zich steeds meer op online edities, toch worden kranten nog steeds in hun traditionele vorm gelezen.

Een strategisch geplaatste advertentie kan nog steeds het gewenste effect bereiken tegen aanzienlijk lagere kosten. Vooral in plaatselijke kranten is de aandacht in dit opzicht nog betrekkelijk groot.

Onder deze algemene voorwaarden mag het gebruik van bijvoorbeeld buitenreclame niet worden veronachtzaamd. Het gebruik van reclameborden is nog steeds een doelgericht middel – hoeveel digitalisering er ook is, vroeg of laat zullen de mensen toch hun huis moeten verlaten. In dit verband moet je je zo mogelijk richten op herkenningswaarden – als een voorbijganger stopt of pas daarna tot nadenken geprikkeld wordt, heb je al meer bereikt dan je je kunt voorstellen.

Contact maken met klanten

Ongeacht de details en doelstellingen van je marketingstrategie, is interactiviteit de sleutel tot succes. Die marketingmiddelen die de klant actief betrekken zijn nog steeds erg populair, ook zonder digitale basis. Dit effect is vooral waar als je klant zich een winnaar voelt – daarom zijn prijsvragen een strategie die je zeker moet overwegen. Vakantiereizen, consumentenelektronica of een jaarvoorraad van je producten – zulke en soortgelijke prijzen kunnen de verkoop van je assortiment duurzaam verhogen.

Je kunt een extra effect genereren door plaatselijke aanwezigheid te combineren, zoals rad van fortuin in winkelcentra.

Een andere aanpak die altijd belangstelling wekt bij nieuwe en bestaande klanten zijn kortingsacties. Vooral mensen die nog twijfelen kunnen je productassortiment beter leren kennen. Dankzij zulke promoties houd je ook de mensen die je al voor je gewonnen hebt tevreden en herinner je hen eraan dat klant worden bij jou in elk geval loont.

Met kortingscampagnes kun je nieuwe klanten winnen en vaste klanten behouden. (Image source: pexels.com / Artem Beliaikin)

Aan welke marketingmiddelen moet bij een online campagne speciale aandacht worden besteed?

Zoals we hier en in andere berichten uitvoerig besproken hebben, neemt de invloed van de digitalisering nu toe op zowat elk gebied van het dagelijks leven. Als je vandaag een reclamecampagne wilt opzetten, kun je niet zonder online-specifieke marketinginstrumenten. In het volgende gaan we in op de aspecten die je niet over het hoofd mag zien.

Zoekmachine reclame

Om snel op het Internet gevonden te worden, is een uitvoerige campagne op zoekmachines een heel verstandige optie. Met zoekmachine reclame kun je allerlei methoden gebruiken om je doelgroepen te bereiken op “Google”, “Bing” en andere dergelijke sites

 • Zoek netwerk advertenties: Behalve met organische resultaten kunnen overeenkomstige zoektermen ook met betaalde links verrijkt worden. Als je aanbod voor het trefwoord voldoende is, is de weergave van je advertentie dus steeds gegarandeerd. In dit verband moet je echter niet willekeurig te werk gaan. De zoekterm moet strategisch gekozen worden en de beschrijving van je advertentie moet ook een zo aansprekend mogelijke boodschap bevatten.
 • Advertenties uit het weergavenetwerk: In sommige gevallen kunnen visuele elementen veel meer lonen dan geschreven tekst. Daarom moet je ook het vertoningsaanbod van “Google” en soortgelijke operatoren overwegen. Het netwerk omvat een groot aantal andere websites die je kunt gebruiken voor plaatsingen. Ook hier moet je niet beslissen over het gebruikte formaat (banner, GIF, enz.) naast de inhoud zonder grondig, strategisch beraad.
 • Winkeladvertenties: Vooral een samenwerking met “Google” kan de verkoop van je producten versnellen, dankzij een speciale aanbieding. In het prijsvergelijkingsportaal “Google Shopping” kun je je producten tegen relatief gunstige voorwaarden laten verschijnen bij overeenkomende zoektermen. Je kunt ook je productenassortiment laten zien met inspirerende afbeeldingen. Merk echter op dat je naast je “Google Ads” account ook een zgn. “Merchant Account” nodig hebt.

Sociale media

Behalve zoekmachines bieden ook “Facebook”, “Twitter” en co. boeiende benaderingen voor je eigen marketing. Vooral het grootste van alle netwerken biedt een verscheidenheid aan methoden om doelgroepen te bereiken. Behalve advertenties in de “Facebook” feed die volgens meer oppervlakkige criteria geplaatst worden, is bijvoorbeeld”retargeting” hier een niet te onderschatten optie. Als een geïnteresseerde je website verlaten heeft zonder een aankoop te doen, kun je hem automatisch bereiken via het sociale netwerk. Door een cookie op je subpagina te gebruiken, kun je een hoger klantenpotentieel verwachten door gepersonaliseerde oproepen.

YouTube is hier ook een uiterst veelbelovende methode. Vooral op mobiele toestellen zijn video-advertenties nog sterk aanwezig vóór, tijdens of na het geconsumeerde formaat. Omdat smartphones en tablets niet meer weg te denken zijn uit het dagelijkse leven van vandaag of onderweg, kunnen je product en de voordelen ervan op vrijwel elk moment van de dag waargenomen worden.

Sociale media kunnen heel nuttig zijn in je marketingmix. (Image source: unsplash.com / Yura Fresh)

Vooral in verband met de sociale media moet ook een bijzonder interessante trend vermeld worden. Om influencers met succes als marketingmiddel te gebruiken, is “Instagram” waarschijnlijk perfect voor je strategie. Hier kun je spannende foto’s of korte video’s plaatsen die een interactie met je product weergeven. Omdat bekende internet persoonlijkheden in veel gevallen bijna een aankoop garanderen, is het raadzaam te analyseren of deze stap harmonieert met je aanbod.

Analyse software

Zoals je al gezien hebt, is een goede marketing campagne altijd gebaseerd op een vooraf uitgevoerde analyse. Daarom is het absoluut nuttig je maatregelen voortdurend te controleren, om achteraf, maar ook tijdens de campagne, verstandige bijstellingen te kunnen doen.

Het belangrijkste en bekendste hulpmiddel in dit verband is waarschijnlijkGoogle Analytics.

Kliks op de website, bounce rates en de gemiddelde verblijfsduur zijn parameters die je zeker belangrijke, strategische inzichten kunnen verschaffen. In combinatie moet ook rekening gehouden worden met de zogenaamde “Search Console”. Hier krijg je extra informatie die organische kliks en impressies van subpagina’s van je website documenteert. In combinatie kun je zo het gedrag van je site bezoekers zo goed mogelijk bekijken en je strategie op de juiste manier bijstellen.

Zijn marketinghulpmiddelen gratis te gebruiken?

Als het om het gebruik van marketingmiddelen gaat, is de vraag naar de kosten vaak een belangrijke factor. Hoewel het de bedoeling is om verkoop te genereren, vergt dit in de meeste gevallen een eigen investering.

Vooral in verband met offline maatregelen zul je je aan die algemene voorwaarden moeten aanpassen. Hoewel het bedrag van de uitgaven gedaald is, moeten budgetten voor TV spots, krantenadvertenties of zelfs evenementen gepland worden. Zelfs voor kleinere inspanningen zoals coupons, moet je rekening houden met uitgaven voor drukwerk.

In verband met marketingmiddelen die online gebruikt worden, is geen eenduidig antwoord mogelijk. Gratis programma’s worden meestal gebruikt voor analyse en planning – “analytics” en dergelijke brengen meestal geen forfaitaire gebruikskosten met zich mee. In combinatie met reclamemaatregelen worden gewoonlijk verschillende modellen gebruikt. Opvallende voorbeelden hiervan zijn:

 • CPM (Cost Per Mille): Als je advertenties wilt uitspelen, rekenen sommige aanbieders via de zogenaamde “duizend-contactprijs”. Dit komt overeen met het bedrag dat je per duizend speelbeurten moet betalen.
 • CPC (Cost Per Click): Een meer gebruikte vorm is facturering naar het aantal kliks. Dit betekent dat je alleen een vast bedrag hoeft te betalen voor elke klik op je opgegeven link. De hoogte van de prijs is naar eigen inzicht, rekening houdend met biedingen van concurrenten.
 • CPA (Cost Per Action): Uiteindelijk bepaal je welke actie de potentiële klant moet uitvoeren – maar er worden alleen kosten gemaakt als deze stap ook werkelijk wordt uitgevoerd. Als het om een aankoop gaat, moet de prijs per actie altijd lager zijn dan de productprijs.

Welke marketingmiddelen zijn relevant, vooral met het oog op de toekomst?

De veranderingen in de digitalisering zullen ook het landschap van de toepasbare marketingmiddelen blijvend veranderen. Terwijl offline maatregelen waarschijnlijk een dalend marktaandeel zullen blijven ondervinden, zal online marketing in de toekomst nog belangrijker worden. Vooral op het gebied van de sociale media zal er veel veranderen. Het aantal reclamevormen neemt toe, evenals het aantal concurrenten. “Parler”, “Telegram” of “TikTok” zullen niet alleen nieuwe gebruikers inspireren – ze zullen zich ook steeds meer vestigen in de vorm van marketingmiddelen.

Je moet ook de eerder genoemde”influencer marketing” in de gaten houden. Nu al verklaren veel gebruikers dat ze nieuwe producten hebben gekocht uitsluitend of vooral dankzij de aanbeveling van een beïnvloeder. Omdat dit vakgebied bijna dagelijks nieuwe persoonlijkheden blijft voortbrengen, is aandacht en onderzoek op dit gebied in trek.

Conclusie

De ruime keuze aan marketingmiddelen biedt een ongekende mogelijkheid tot individualiteit. Terwijl je enige tijd geleden uitsluitend op hen moest rekenen, speel je nu alleen nog maar reclame op TV, in de krant of andere analoge kanalen wanneer dat in je strategie past. Ondanks de nu lagere kosten van deze benaderingen, sta je in de online sector op de lange duur waarschijnlijk toch aan de veiliger kant. Dit is niet alleen te danken aan de betere kostenbeheersing – de mogelijkheden voor playout naar de gewenste doelgroepen zijn ook veel flexibeler.

Beeldbron: pexels.com / Lukas

Waarom kun je ons vertrouwen?

Recensies