Laatst bijgewerkt: 27-09-2021

Tegenwoordig hoor je de hele tijd termen als Millennial of Generatie X. Hoewel ze verwijzen naar verschillende generaties en leeftijdsgroepen, is het niet altijd duidelijk wie tot deze groepen behoort. In feite zijn deze generationele bijnamen (voor het grootste deel) onofficiële sociale constructen.

Maar gezien het voortdurende gebruik ervan in het nieuws en op de sociale media, lijkt het belangrijker dan ooit om te weten wat deze termen werkelijk betekenen.
We leggen uit wie tot de groep van Millennials behoort en wat hen drijft.

Belangrijk om te weten

  • Millennials, of Generatie Y, zijn mensen die geboren zijn tussen 1982 en 2000. Zij zijn de eerste generatie die opgroeit met technologie en internet en dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben
  • In één opzicht wordt deze generatie vaak negatief bekeken, maar de Millennial generatie kan ook gezien worden als een van de meest aanpasbare en creatieve generaties, vooral in hun loopbaan.
  • Millennials zijn erg aanpasbaar, maar niet bang om zich in te zetten voor dingen waar ze gepassioneerd over zijn. Ze zijn toleranter tegenover verschillende levensstijlen. Dit omvat kinderen, huwelijk, politieke interesses en religieuze oriëntatie.

Woordenlijst item: De term Millennials in detail uitgelegd

Je bent de term Millennials waarschijnlijk al tegengekomen, maar weet niet precies wat het betekent of wie er tot de Millennials behoren. Deze generatie wordt steeds meer besproken in de media en daarom hebben we de belangrijkste vragen over Millennials voor je behandeld in de volgende paragrafen. Zo ben je altijd op de hoogte en weet je precies waar het over gaat.

Wat zijn Millennials?

Iedereen die tussen 1982 en 1998 geboren is, dat zijn nu 83,1 miljoen mensen, wordt tot de Millennials gerekend. In grote lijnen zijn Millennials mensen die nu in de 20 en 30 zijn. Niet de tieners van vandaag, en zeker niet iemand die jonger is dan een babyboomer.

Deze generatie heeft het begin van technologische groei en ontwikkeling meegemaakt, en kan zichzelf misschien juist daarom als vooruitstrevender, creatiever en vooruitziender omschrijven dan vorige generaties. Veel Millennials kunnen zich er ook mee vereenzelvigen dat ze meer bezig zijn met innerlijke en morele waarden dan met uiterlijke en materiële ideologieën.

Wat maakt Millennials bijzonder?

Een eigenschap van Millennials is dat ze erg zelfverzekerd, ambitieus en prestatiegericht zijn. Ze hebben ook hoge verwachtingen van hun werkgevers, zijn geneigd nieuwe uitdagingen op het werk te zoeken, en zijn niet bang om gezag in twijfel te trekken.

Millennials zijn de eerste generatie die opgroeit met technologie. Dit betekent dat ze buitengewoon goed zijn met het internet en andere technologieën, maar ook dat ze op deze dingen vertrouwen.

Een ander kenmerk dat Millenials bijzonder maakt is dat mijlpalen als kinderen en trouwen uitgesteld worden, omdat velen eerst hun carrière en financiën willen opbouwen. De prioriteiten van vrouwen in de maatschappij zijn ook drastisch veranderd, nu meer vrouwen hun vervulling zoeken in het werk in plaats van in de traditionele rol van huisvrouw.

Een ander kenmerk van de Millennial groep is hun preoccupatie met gezondheid en welzijn. Ze zijn zich er meer van bewust meer te bewegen en slimmer te eten dan de vorige generatie. Ze volgen graag de nieuwste “gezondheid en fitness” trends en blijven op de hoogte.

Welke kansen hebben Millennials op de arbeidsmarkt?

Generatie Y is opgegroeid met technologie, en ze zijn ervan afhankelijk om hun werk beter te doen. Uitgerust met smartphones, laptops en andere gadgets is deze generatie klaar om de klok rond te werken. Ze communiceren graag via e-mail, sms en alle nieuwe sociale media platforms (bv. Twitter, Instagram) die vrienden en collega’s gebruiken. Voor Millennials is het moeilijk zich een wereld voor te stellen zonder internet of mobiele telefoons.

Millennials hebben goede kansen op de arbeidsmarkt omdat ze vertrouwd zijn met de nodige technologie en niet bang zijn om risico’s te nemen. (Image source: unsplash/ Helena Lopes)

Een potentieel nadeel van Generatie Y werkers is dat ze altijd op zoek zijn naar iets nieuws en beters. Het is niet ongewoon dat een Millennial slechts twee of drie jaar bij een bedrijf blijft voor hij een andere functie zoekt. De CV’s van millennials zijn gevarieerder, ze proberen veel banen en verschillende functies uit.

De fout die sommige werkgevers maken is dat ze dit als iets negatiefs zien. Ze denken dat Millennials niet sedentair kunnen zijn en zo snel als ze kunnen van baan naar baan springen. Dit is echter geen nadeel. Millennials kunnen op veel gebieden inzicht verwerven en hebben meestal meer ervaring dan iemand die al 10 jaar in dezelfde functie werkt.

Millennials zijn ook graag zelfstandig en doen graag waar ze een passie voor ontwikkeld hebben. Dit is de reden waarom zoveel startende bedrijven door Generatie Y worden opgericht. Omdat Millennials ook met technologie zijn opgegroeid, is het voor hen niet moeilijk om een baan in deze industrie te vinden.

Wat zijn de kenmerken van Millennials?

Deze generatie wordt gekenmerkt door een toenemend gebruik van en een toenemende vertrouwdheid met media en technologie. Ze zijn opgegroeid in een meer liberale politieke en economische wereld dan vroeger, wat geleid heeft tot meer gelijkheid, zelfexpressie en een gevoel voor optimisme en humor.

Behalve dat ze de eerste generatie zijn die de komst van technologieën als het internet, virtuele realiteit en kunstmatige intelligentie echt meemaakt, zijn er ook allerlei kenmerken die Generatie Y mensen kunnen hebben

  • Open en aanpasbaar aan veranderingen: Millennials worden niet alleen beschreven als aanpasbaar aan verandering, velen omarmen ze ook. Vaak heeft deze generatie de verandering in het bedrijfsleven, de technologie en de maatschappij geleid. Het aanpassingsvermogen aan de steeds veranderende atmosfeer waarin ze leven stelt deze generatie ook in staat zich te ontwikkelen en allerlei rollen op zich te nemen.
  • Vrij en creatief denken: Het kan te maken hebben met de ruime beschikbaarheid van elektronische media of met het feit dat Millennials zijn opgegroeid in een adaptieve tijd. Door deze vernieuwing hebben Millennials de neiging fantasierijker te zijn in hun denken. Als zich op de werkplek problemen voordoen, hebben ze meestal het vermogen om creatieve oplossingen te vinden.
  • Relatie met leidinggevenden is belangrijk: Millennials hebben steeds vaker laten zien dat ze in hun loopbaan de voorkeur geven aan een leidinggevende of manager met wie ze zich als mentor kunnen verbinden. Deze generatie heeft er een gewoonte van gemaakt om met hun supervisors samen te werken en hen om raad en hulp te vragen bij hun professionele ontwikkeling.
  • Zinvolle motivatie: Millennials hechten waarde aan zinvolle motivatie. Ze kunnen gekarakteriseerd worden als gemotiveerd door creatief werk, het delen van hun gaven en het maken van een impact op anderen en in hun gemeenschap. Vaak zijn deze intrinsieke motivatoren te zien in de manier waarop een Millennial zijn loopbaan benadert.

Wat voor koopgedrag vertonen Millennials?

Niet alleen hun opvattingen zijn in de loop der jaren veranderd, maar ook hun koopgedrag is anders. Meer dan vorige generaties kopers nemen Millennials hun koopgedrag en verwachtingen mee in hun besluitvorming. Aanwezigheid op het internet, online recensies, zelfstudie, zelfbediening, persoonlijke netwerkaanbevelingen, enz. beïnvloeden de koopbeslissing van de Millennial shopper.

Millennials vertrouwen sterk op online recensies van andere verkopers voor ze een aankoopbeslissing nemen.

Slechts 23 procent van de winkelende klanten beschouwt verkopers als een uitstekende bron om problemen op te lossen. Millennials maken tijdens het koopproces eerder gebruik van praktische en externe hulpmiddelen, terwijl niet-Millennial kopers eerder gebruik maken van hulpmiddelen die door verkopers ter beschikking worden gesteld.

Verkopers moeten tegenwoordig voorrang geven aan IQ boven EQ. Verkopers moeten de intelligentie en inzichten bieden die Millennial kopers verwachten. Gebruik maken van technologie, informatie snel verwerken en doeltreffender communiceren zijn manieren om IQ te gebruiken om de verkoper-koper kloof met Millennials te dichten.

Hoe denken Millennials over kinderen en huwelijk?

Over het algemeen stichten Millennials later een gezin dan hun leeftijdsgenoten in de vorige generaties. Vroeger lag de gemiddelde leeftijd waarop mensen trouwden tussen 21 en 24 jaar voor vrouwen en tussen 23 en 25 jaar voor mannen. Tegenwoordig zijn deze aantallen gestegen tot 28 voor vrouwen en 30 voor mannen.

Maar het gaat niet alleen om een uitgesteld huwelijk. Het aandeel volwassenen dat nooit getrouwd is, neemt met elke opeenvolgende generatie toe. Als het huidige patroon doorzet, zal naar schatting een op de vier jonge volwassenen van nu tegen hun midden-40ste of begin 50ste nooit getrouwd zijn.

Millennial vrouwen wachten ook langer dan vorige generaties om ouders te worden. Het wordt steeds gebruikelijker om kinderen te krijgen als je 30 bent in plaats van als je begin 20 bent.

Welke generatie komt na de Millennials?

De generatie die na de Millennials komt, wordt Generatie Z genoemd. Er is heel weinig overeenstemming over wanneer deze generatie begint en wanneer ze eindigt (als ze al geëindigd is). Meestal wordt als uitgangspunt de brede tijdspanne van midden jaren negentig tot midden jaren 2000 gekozen, waarbij de periode van 1997 tot heden het meest aanvaard wordt.

Generatie Z zijn meestal de kinderen van Generatie X, maar sommigen kunnen ouders hebben die oudere Millennials zijn. Omdat de opvoedingsstijlen veranderd zijn (en de beweging tegen ‘helikopter ouderschap’) geven ze meer ruimte, ze zijn vaak onafhankelijker dan Millennials. Moderne gezinnen zijn er ook in alle soorten en maten. Lang gekoesterde opvattingen over kerngezinnen, ras, geslachtsnormen en partnerschappen tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn door de cultuur op de proef gesteld, waardoor ze beter aan veranderingen kunnen worden aangepast.

Generatie Z staat meer open voor andere culturen, onderwijs, partnerschap en vooruitzichten op een baan. Het is niet langer een vereiste dat je voor de rest van je leven een baan hebt. Het wordt steeds gebruikelijker om veel banen uit te proberen en na zo’n 5 tot 10 jaar van baan te veranderen. Omdat ze opgegroeid zijn met digitale media, kan de onmiddellijke toegang tot informatie en het snellere internet ook betekenen dat hun aandachtsspanne veel korter is.

Conclusie

Millennials is dus een term voor een nieuwe generatie die is opgegroeid met technologie en internet. Vergeleken met vorige generaties stellen Millennials – die in 2018 tussen 22 en 37 jaar oud zijn – het huwelijk uit of zien ervan af en vormen ze iets langzamer een eigen huishouden. Ook is de kans groter dat ze langer thuis bij hun ouders blijven wonen.

In feite is er vaak een enorm verschil tussen het wereldbeeld van oudere en jongere Millennials. Omdat het leeftijdsverschil tussen Millennials wel 10 jaar kan zijn, zijn hun opvattingen en interesses niet altijd dezelfde. Met zo weinig gemeen kan het ook moeilijk zijn om een definitieve “Millennial stem” te vinden die iedereen in deze generatie aanspreekt.

Beeldbron: Brooke Cagle / unsplash

Waarom kun je ons vertrouwen?

Recensies