Laatst bijgewerkt: 28-09-2021

Monitoring is een methode om gegevens en informatie te verkrijgen die op allerlei terreinen en gebieden gebruikt wordt. In informatietechnologie, geneeskunde, statistiek en vooral in SEO en online marketing.

In dit artikel, Monitoring 2022, willen we de term monitoring nader uitleggen en ingaan op aspecten als toepassing, voordelen en nadelen op het gebied van online marketing, zodat je goed geïnformeerd bent. Het maakt niet uit of je monitoring wilt toepassen of gewoon je kennis wilt uitbreiden.

Belangrijk om te weten

  • Monitoring is een overkoepelende term voor een reeks processen die er zijn om procedures te documenteren, kennis en gegevens te verzamelen en drempelwaarden te controleren.
  • Monitoring is essentieel voor online marketing en gebeurt meestal handmatig of automatisch via waarnemingen en programma’s en software. Programma’s en software voor monitoring omvatten een breed scala aan programma’s van allerlei aard, zoals ahrefs, de Google Search Console, Sistrix en Screaming Frog.
  • Hoewel monitoring immense mogelijkheden en voordelen heeft voor gebieden als online marketing ontwikkeling en procesoptimalisatie, brengt het ook risico’s met zich mee voor de gegevensbeschermingswetgeving en de privacy rechten van klanten en werknemers.

Woordenlijst item: De term monitoring in detail uitgelegd

Nu we een ruw overzicht hebben van het onderwerp monitoring, laten we de afzonderlijke aspecten eens nader bekijken. Dit gedeelte is bedoeld om je een beter inzicht te geven in het toezicht op het gebied van online marketing.

Wat is de definitie van bewaking?

Monitoring beschrijft het volgen van allerlei processen en is een algemene term voor vele andere soorten registratie en logging. De belangrijkste taak van bewaking is het verloop van bepaalde waarden te observeren en na te gaan of grenswaarden worden nageleefd, zodat men op de juiste manier kan reageren.

Monitoring wordt gebruikt op allerlei gebieden en voor verschillende doeleinden. Monitoring wordt het meest gebruikt op het gebied van geneeskunde, natuurwetenschap, SEO en online marketing, en in de informatietechnologie.

Monitoring is essentieel op het gebied van online marketing om het succes van een project of een pagina waar te nemen. (Image source: Luke Chesser / Unsplash)

Monitoring wordt ook gebruikt op gebieden als logistiek, milieubescherming, instellingen, geluidstechniek en nog veel meer. Zoals eerder opgemerkt, is monitoring vooral bedoeld om inzicht te krijgen in verschijnselen, gegevens en kennis. Dit betekent dat overal waar gegevens verzameld worden, toezicht plaatsvindt.

Monitoring kan ook gebruikt worden om mensen te volgen en te analyseren. Illegale spyware gebruikt monitoring om het gedrag van gebruikers uit te buiten voor eigen voordeel en om meer gevoelige gegevens te weten te komen. Monitoring kan ook gebruikt worden voor bewaking in kleinere gebieden. Bijvoorbeeld wanneer ouders het gedrag van hun kinderen op het internet in de gaten houden.

In dit artikel kijken we echter naar monitoring op het gebied van online marketing.

Welke soorten bewaking zijn er?

Zoals reeds gezegd zijn er veel verschillende toepassingen van monitoring in micro-, meso- en macro-sferen. Op alle gebieden gaat het er echter om de kennis uit te breiden en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden voor actie bij overschrijding van drempelwaarden te vergroten.

Op het gebied van online marketing kan onderscheid gemaakt worden tussen klantenmonitoring, marktmonitoring en bedrijfsmonitoring.

Klantbewaking houdt zich bezig met de wensen en zorgen van je klanten. Gegevens die belangrijk zijn voor het volgen van klanten zijn meningen van klanten, recensies, berichten en berichten over het product.

Marktbewaking is misschien wel de belangrijkste. Dit houdt in dat je kijkt naar nieuwe concurrenten, vraag en aanbod en je eigen verkoop. Het is belangrijk om regelmatig controles uit te voeren om te zorgen dat je altijd up-to-date bent.

Het is ook belangrijk om bedrijfsmonitoring uit te voeren. Hierbij wordt geanalyseerd hoe goed de productpagina of de bedrijfswebsite presteert. Hier is het belangrijk om de bounce rate, de verblijfsduur en het pad van de klant naar de site te volgen.

Hoe werkt monitoring?

Monitoring kan op veel verschillende manieren gebruikt worden. In principe verzamelt en logt monitoring gegevens. Hoe dit gedaan wordt varieert.

Bepaalde programma’s kunnen gebruikt worden op alle gebieden van online marketing monitoring. Zo zijn er programma’s die tegelijk de mening van de klant, de prestaties van de website en vraag en aanbod analyseren.

In de meeste gevallen kunnen al deze taken echter niet grondig door één programma afgehandeld worden. Daarom zijn er andere wegen en middelen.

Afhankelijk van het gebied waarop het toegepast wordt, zijn verschillende hulpmiddelen of methodologieën nodig

.
Een manier is om gewoon te observeren. Hoeveel volgers heb ik op sociale media, hoe wanneer en waar wordt mijn product genoemd? Een blik op de analytics pagina’s van Instagram en co kan veel vertellen over de doelgroep.

Het bijwonen van beurzen, conferenties, lezingen en nog veel meer kan ook een beter overzicht geven van de markt en het bedrijfsimago.

Wat bedrijfsbewaking en toezicht op websites betreft, zijn er vele middelen. Zoals eerder gezegd, zijn er programma’s die backlinks, bestede tijd, bounce rate en trefwoorden analyseren.

Al deze programma’s produceren een heleboel gegevens. Om deze gegevens te kunnen analyseren is echter geschoold personeel nodig.

Welk wettelijk kader moet ik in acht nemen bij de controle?

Zoals we nu vastgesteld hebben, is toezicht een groot goed en veel hulpmiddelen kunnen je helpen om je bedrijf of je product effectief te stimuleren. Maar wat zijn de juridische randvoorwaarden?

De bescherming van de GDPR is bijzonder belangrijk. Als dit recht op gegevensbescherming tijdens het toezicht geschonden wordt, kun je een boete van maximaal 1.000.000 euro tegemoet zien. Deze uitspraak werd bijvoorbeeld gedaan in een zaak betreffende de onwettige opslag van gegevens voor marketingdoeleinden.

Ook hier is de juiste omgang met cookies en nieuwsbrieven van cruciaal belang, want de juridische situatie rond cookies wordt steeds strenger. Over het algemeen is het aan te raden niet te overdrijven met koekjes.

De bescherming van klantgegevens is dus absoluut onontbeerlijk in de hedendaagse online marketing. Het is echter even belangrijk aandacht te besteden aan de bescherming van privacy en gegevens binnen de eigen gelederen.

Want ook in bedrijven kan toezicht schadelijk zijn. Het kan gebruikt worden om telefoongesprekken, browsergeschiedenis en nog veel meer van werknemers te controleren, met de rechtvaardiging dat het goed werk en prestaties bevordert. Het tegendeel is echter eerder het geval.

Een goed voorbeeld van goed toezicht op de klanten en slechte relaties met de werknemers zijn call centers. De klant wordt op een GDPR-conforme manier gevraagd of het gesprek voor marketing- en analysedoeleinden mag worden opgenomen, maar de medewerker hoeft niet geïnformeerd te worden.

Helaas vertoont de bestaande wetgeving op deze gebieden nog veel leemten. Dit legt echter een enorme psychologische last op de werknemers en creëert wantrouwen en een laag moreel in de onderneming.

Als je geïnteresseerd bent in bewaking en je activiteiten strekken zich uit tot andere mensen, zoals in een bedrijf, dan moet je je meer inlezen, vooral omdat de juridische situatie zo moeilijk is.

Wat zijn de voor- en nadelen van monitoring?

Monitoring is ontzettend belangrijk en goed voor online marketing. Zonder deze methode konden bedrijven zich niet optimaliseren, kon de verkoop niet gemaximaliseerd worden en zou de online aanwezigheid meer aan het toeval overgelaten worden.

Het is dus belangrijk dat het toezicht doorgaat, maar het is even belangrijk dat daarbij niemands rechten worden geschonden. Vooral de persoonlijke rechten van klanten moeten worden gerespecteerd.

Dienovereenkomstig moet de kwestie met voorzichtigheid benaderd worden zolang er andere mensen bij betrokken zijn

.
Een ander probleem is in de val te lopen van jezelf dood te analyseren. Gegevens over websiteprestaties, bedrijfsimago en verkoopcijfers zijn belangrijk, maar men moet zich niet verliezen in de cijfers.

Als je bij het ontwerpen van een website alleen let op hoeveel trefwoorden een tekst bevat, wordt hij snel onleesbaar en afstotend voor bezoekers.

Als je alleen op vraag en aanbod afgaat, verlies je al gauw de waarden van je bedrijf uit het oog en verander je in iets dat beter ontvangen wordt, maar tegen de principes van het bedrijf ingaat.

Wat is het verschil tussen monitoren en rapporteren / volgen / loggen en controleren?

Zoals in het begin kort opgemerkt, is monitoren een overkoepelende term voor allerlei processen om gegevens waar te nemen, te meten, te loggen en te evalueren.

  • Rapportage: Rapportage beschrijft het samenstellen, verzamelen, opslaan en verder verwerken van gegevens in een mesosfeer, d.w.z. in bedrijven en ondernemingen. Deze informatie wordt verzameld in zogenaamde rapporten en dient om de prestaties te verhogen en de processen binnen de mesosfeer te verbeteren. De verslagen worden ook gebruikt in procedures zoals insolventieprocedures. Rapportage is bedoeld om het management te ondersteunen bij zijn organisatie. De informatie in deze rapporten kan onder meer betrekking hebben op prestatiemetingen van werknemers, inkomsten en uitgaven, voorraadniveaus, energieverbruik en nog veel meer.
  • Volgen: Volgen beschrijft het retrospectief en dynamisch volgen van bewegende voorwerpen en het vinden van specifieke locaties. De beste voorbeelden om dit proces te illustreren zijn het volgen van een besteld pakket, geo tracking en het opsporen van een misdadiger op basis van achtergelaten aanwijzingen. Traceren meet plaats, positie, snelheid en versnelling.
  • Loggen: Loggen is een proces in de computerwetenschap. In dit proces worden logboeken van softwareprocessen gemaakt om fouttoestanden begrijpelijker te maken. Een voorbeeld van een loggereedschap is het debug controle paneel. De inhoud van de gelogde gegevens is onderworpen aan strenge wettelijke voorschriften en mag dus geen vertrouwelijke informatie bevatten.
  • Controlling: Controlling is een verzamelnaam uit het managementgebied van ondernemingen en omvat planning, coördinatie en controle van de onderneming. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen operationele en strategische controle. Operationele controlling houdt zich bezig met budgetbeheer en wil ervoor zorgen dat de onderneming economisch succesvol is, terwijl strategische controlling zich bezighoudt met marktanalyse. Zo is het mogelijk op de vraag van de koper te reageren en het succes van een product te meten. Controleren en rapporteren gaan hand in hand als het gaat om het informeren van het management.

Samenvattend kan gezegd worden dat er verschillende soorten bewaking zijn voor verschillende gebieden of gewenste doelen. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat alle soorten logging informatie verzamelen om erop te kunnen reageren.

Conclusie

Monitoring is een van die onderwerpen die ongelooflijk belangrijk zijn voor online marketing en seo. Het hele principe van optimalisatie berust op het volgen van de voortgang en het reageren op drempels. Veel sites en bedrijven zouden vandaag de dag niet zo succesvol zijn als er geen controle op online marketing was geweest. Het is echter niet allemaal utopisch.

Er ontstaan problemen als mensen zonder hun toestemming in de gaten worden gehouden. Helaas zijn er nog te veel mazen in de wet die dit in bepaalde situaties mogelijk maken en we moeten eraan werken om alle soorten toezicht strenger, gereglementeerder en mensvriendelijker te maken.

Beeldbron: Jonathan Francisca / unsplash

Waarom kun je ons vertrouwen?

Recensies