Laatst bijgewerkt: 01-10-2021

De online sector groeit. De beroepen van software ontwikkelaar, marketing manager, sales en SEO manager worden beschouwd als de best betaalde beroepen in de industrie. Online marketing managers kunnen een jaarinkomen tot €41.000 verwachten. Deze beroepsgroep wordt alleen overtroffen door software-ontwikkelaars. (1)

Daarom rijst bij velen de vraag naar online marketing training. Dit artikel wil de belangrijkste vragen en antwoorden bundelen. Op die manier wordt alle relevante informatie verstrekt.
Belangrijk om te weten

 • Het gebied van online marketing wint aan relevantie en belang door de voortgaande digitalisering van alle gebieden. Daarom wordt verwacht dat het vakgebied zal groeien in termen van beschikbare banen en vereiste vakmensen.
 • Bijscholing op het gebied van online marketing wordt op veel verschillende manieren aangeboden. Hier moet aandacht besteed worden aan een erkende en gevestigde certificering.
 • Google Future Workshops zijn een goede plaats om te beginnen, gratis, om uit te vinden of het vakgebied van online marketing aan je verwachtingen voldoet. Bovendien kan een studie op dit gebied academische toegang verzekeren en ook verdere loopbaanmogelijkheden openen.

Online marketing training: Wat je moet weten

Omdat het onderwerp bij- en nascholing in online marketing erg breed is, rijzen er enkele vragen. De belangrijkste vragen worden in het volgende hoofdstuk beantwoord. Dit wordt gevolgd door twee alternatieven die het onderwerp online marketing op dezelfde manier behandelen.

Wat is permanente educatie in online marketing?

Eerst en vooral moet de term nascholing uitgelegd worden. Want in dit verband zijn er studiecursussen, vervolgopleidingen en ook bijscholingen. Welke vorm van kwalificatie in online marketing voor jou geschikt is moet individueel geanalyseerd worden. In principe is het verschil tussen een bijscholingscursus en een nascholingscursus het daaropvolgende doel.

In het geval van een specifieke beroepsuitdaging die verband houdt met de huidige baan, hebben we het over bijscholing. Dit betekent dat als de huidige activiteit het begeleiden van sociale media activiteiten is, de juiste formulering training is in de context van online marketing.

Het verschil met bijscholing is dat men daarna een nieuw beroepsveld moet ontsluiten.

In dit geval is het mogelijk dat een positie in de personeelswerving in de toekomst de employer branding strategieën in de sociale netwerken uitbreidt. In dit geval wordt de bijscholing gezien als een uitbreiding van de gebruikelijke beroepsactiviteit. In beide gevallen kan met de werkgever gedeeltelijke of volledige kostendekking overeengekomen worden. (2)

De inhoud van online marketing training varieert naargelang de gekozen aanbieder. De volgende aspecten zijn voorbeelden van wat tijdens de opleiding aan bod moet komen

 • Video Marketing
 • App Projectbeheer
 • Affiliate marketing
 • Handelaarsportalen
 • Google Advertenties Adverteren
 • Op pagina en buiten pagina optimalisatie
 • Sociale media voor marketing (3)

Deze inhouden zijn niet volledig opgesomd en zijn slechts voorbeelden van de mogelijke cursussen. Afhankelijk van de intensiteit, de focus en de duur van de cursus zijn afwijkingen mogelijk.

Waar kan ik een online marketing nascholingscursus doen?

In het volgende gedeelte wordt onderscheid gemaakt tussen twee mogelijkheden voor nascholing. De ene is IHK nascholing en de andere is afstandsonderwijs. De verschillen en respectieve voordelen zijn samengevat.

IHK Weiterbildung

De IHK is een vereniging van 79 kamers van nijverheid en ambachten (IHK). Het IHK heeft zich tot taak gesteld de regionale kennis door te geven aan de economie. Verder treedt het IHK op als adviseur voor ondernemingen in zaken van startende ondernemingen, recht en belastingen. (4)

Als het om nascholing gaat, kan de IHK zowel advies geven als aanbiedingen indienen. Bovendien zijn, volgens eigen informatie, de examens van de IHK voor nascholing vergelijkbaar met academische graden. Eerder verworven kennis wordt getoetst in een openbaar examen. (5) De volgende online marketing cursussen zijn momenteel beschikbaar:

Titel Plaats Speciaal kenmerk
Online Marketing Manager Locatie-onafhankelijk Aan technische eisen voor webinar moet worden voldaan, online live lezingen en modules
Online Marketing Manager Locatie-onafhankelijk Aan technische eisen voor e-learning moet worden voldaan
Online Marketing Berlijn Face-to-face lezingen (6)

Zoals uit de tabel blijkt, biedt de IHK een breed scala aan cursussen. Vooral in de huidige tijd is een digitaal aanbod nuttig. Op deze manier kan aan de leerstof gewerkt worden vanuit het comfort van je eigen huis. In dit geval maakt de IHK zelfs onderscheid tussen webinars en e-learning. Dit betekent dat rekening gehouden wordt met de individuele sterke en zwakke punten van de deelnemers.

Het derde aanbod is representatief voor alle face-to-face evenementen. Hier worden een paar dagen per week of per maand bij de organisator doorgebracht. Daar wordt de leerstof live in levende lijve onderwezen. Voor meer gedetailleerde informatie kun je het dichtstbijzijnde adviescentrum vinden op de IHK homepage. Een geschikt seminar kan gekozen worden naar gelang de gewenste inhoud en wensen.

Afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs wordt synoniem gebruikt met de term permanente educatie. Daarom wordt in deze context een voorbeeldige cursus afstandsonderwijs voorgesteld om een gecertificeerd online marketing manager te worden. In dit geval worden thematische zwaartepunten vanaf het begin specifiek vastgelegd. Dit is anders dan de bij- en nascholingscursussen van de IHK, die vaak breder van opzet zijn. De cursus kan echter op elk moment begonnen worden en er moeten in totaal 12 maanden gepland worden.

De wekelijkse cursusbelasting is 8 uur. Als er capaciteiten vrijkomen, is het mogelijk cursussen en modules naar voren te halen. In dit geval kan dienovereenkomstig eerder naar afstuderen worden gestreefd. Naast de technische vereisten wordt er ook vakgebonden lesmateriaal verstrekt. Er worden ook softwareprogramma’s voor de uitvoering van de modules aangeboden. Als meer informatie nodig is, geeft de ILS advies. (7)

Wanneer heeft online marketing training zin?

De vraag of bijscholing zin heeft hangt in de eerste plaats van jezelf af. Het gebied van online marketing wordt momenteel gekenmerkt door grote belangstelling, veel vernieuwingen en trends. Het is niet gemakkelijk om alles bij te houden. In dit geval kan een nascholingsprogramma alle wetenswaardige informatie en ontwikkelingen in de modules behandelen. Bovendien wordt de omgang met bepaalde marketinginstrumenten op dezelfde manier uitgeprobeerd.

Nascholing geeft een diep inzicht in de inhoud en brengt kennis op een praktische manier bij.

Bijscholing in online marketing is dus een goed begin om praktische ervaring op te doen en nieuwe kennis te leren. Maar eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat bijscholing alleen zin heeft als je je vervolgens heroriënteert op online marketing. Het verkrijgen van de graad of het certificaat gaat gepaard met tijd en kosten. Bijscholing moet altijd als een investering gezien worden.

Daarom is het belangrijk dat het rendement van de investering gegarandeerd is door een nieuwe baan of een hogere positie. Bijscholing in online marketing is zinvol als je je toekomst op lange termijn in dit vakgebied ziet. Als intrede in een nieuw beroepsveld of als je oude beroepsveld verschuift naar online marketing.

Als je geïnteresseerd bent in online marketing, maar ook in andere gebieden van bedrijfskunde, is bijscholing niet de beste oplossing. Evenzo, als je werkgever je de tijd en het geld voor bijscholing niet gunt, zijn de kosten inbegrepen in je eigen bijdrage. In dit geval zijn de kosten betrekkelijk hoog. (8)

Hoe lang duurt een online marketing training?

Omdat voor bij- en nascholingscursussen geen door de staat erkende uniforme regels gelden, varieert het aanbod van cursussen. Bijgevolg zijn zowel weekendcursussen als cursussen van weken of maanden mogelijk. In het algemeen moet je voor een gerenommeerde en gevestigde leverancier een paar maanden uittrekken. Vooral als de cursus in deeltijd gevolgd wordt, dan is het meestal maar een paar uur ‘s avonds waarin de opleiding plaatsvindt. Daarom kan de duur van de cursus zich over enkele maanden uitstrekken. (8)

Voor wie is online marketing training geschikt?

Voor bij- en nascholing is niet per se een beroepsopleiding of beroepservaring nodig, dus bij- en nascholing is in principe geschikt voor iedereen. Verder is online marketing training interessant voor iedereen die beroepsmatig op dit of een verwant gebied werkt. Bijscholing is ook zinvol als je van industrie wilt veranderen.

Welke carrièremogelijkheden zijn er mogelijk na het volgen van een online marketing opleiding?

Het veld van online marketing groeit. Voorspellingen voorspellen dat in 2024 tot 524,17 miljard US dollar aan online reclame besteed zal worden. Dit cijfer is opnieuw beduidend hoger dan de werkelijke uitgaven in 2019. Dit jaar bedroegen de uitgaven aan online reclame ongeveer 325,02 miljard US dollar. Over het algemeen is te zien dat de uitgaven sinds 2013 aanzienlijk zijn gestegen.

Dit wijst op een toenemende relevantie van het onderwerp online reclame (9).

Een ander belangrijk gegeven is het aantal vacatures. Hier blijkt uit een studie uit 2018 dat zowel marketing als specifiek online marketing banen tussen 2013 en 2017 sterk zijn toegenomen. Hier is de vergelijking als volgt:

Job 2013 2017
Online marketing 1512 banen 5676 banen
Marketing algemeen 34275 banen 40014 banen (10)

Op grond van deze vergelijking kunnen de kansen op een baan in het voortgezet onderwijs als positief en veelbelovend beoordeeld worden. Zowel de vraag naar als de relevantie van het vakgebied nemen toe. Dit gaat gepaard met de groeiende belangstelling van bedrijven voor een specialist in online marketing. Bovendien is het veld van online marketing divers, dus hebben we hieronder een korte lijst van mogelijke functietitels samengevat

 • Manager online marketing
 • Manager sociale media
 • Media Planner

En daarmee zijn de volgende bedrijfsafdelingen en bedrijfstakken mogelijk

 • Afdeling Marketing
 • PR, Communicatie en Public Relations
 • Verkoop
 • Reclamebureaus
 • Management adviesbureaus (11)

Al met al kan gezegd worden dat het vakgebied van online marketing interessant zal blijven voor zowel werkzoekenden als bedrijven. De trends en ontwikkelingen wijzen op een toenemende vraag naar vakmensen op dit gebied. Op grond van de huidige situatie en de beschikbare statistieken kunnen dan ook goede loopbaanmogelijkheden worden uitgesproken voor afgestudeerden in de voortgezette opleiding.

Hoeveel verdient een online marketing manager?

Omdat het vakgebied van online marketing divers en breed is, lopen de salarissen ook uiteen. Bijgevolg zijn salarisverwachtingen van gemiddeld 2600 tot 3900 € vrij realistisch. Daarbij komen nog de verschillende functies en management verantwoordelijkheden. In het algemeen kan een gemiddeld loon van 3200 € verwacht worden. Verder wordt een onderscheid gemaakt tussen academische graden en vervolgonderwijs.

Een populaire functie na een vervolgopleiding is die van online marketing manager. Deze beroepsgroep heeft een gemiddeld brutoloon van 3200 €. Hier kunnen eerdere ervaring of verdere certificaten en opleidingen een positief effect hebben bij onderhandelingen. (Image source: Carlos Muza / Unsplash)

Hoe hoger de graad, hoe hoger het gevraagde loon. Daarnaast zijn de aspecten bedrijfsgrootte, functieomschrijving, bedrijfstak en plaats van doorslaggevend belang. Dit betekent dat een baan in Hamburg of Berlijn met het jaarsalaris van een online marketing manager hoger beloond kan worden dan op het platteland. Anderzijds zijn de kosten van levensonderhoud in de grootstedelijke gebieden veel duurder.

Het vervolgsalaris hangt af van de gewenste functie, de grootte van het bedrijf en de plaats.

Daarnaast speelt ook de kloof in lonen tussen West en Oost een rol. De hoogste salarissen vind je in Hessen. Anderzijds worden de laagste salarissen genoteerd in Saksen en Saksen-Anhalt. Bovendien spelen eerdere werkervaring en de ervaring die je opdoet op het gebied dat met de baan te maken heeft een relevante rol. (12)

Met welke kosten moet rekening gehouden worden bij een online marketing opleiding?

Behalve met de geldelijke kosten moet ook rekening worden gehouden met de tijd die nodig is. Dit heeft betrekking op het leren en voorbereiden van de volgende modules en examens. In dit verband kan het nodig zijn tijd na het werk door te brengen. Afhankelijk van de cursus zijn modules in het weekend niet ongebruikelijk. Daarom moet rekening gehouden worden met aftrek in vrije tijd over een bepaalde periode.

Voor de monetaire kosten hebben de aanbieders vaak referenties op hun pagina’s staan die gebruikt kunnen worden om de kosten te schatten. Afhankelijk van de aanbieder kan de cursus les- en leermateriaal omvatten. Het kan echter zijn dat voor bepaalde modules extra boeken of schriften moeten worden aangeschaft.

Welke alternatieven zijn er mogelijk in plaats van een voortgezette online marketing opleiding?

Naast de klassieke bij- en nascholingsmogelijkheden zijn gratis cursussen op het gebied van online marketing net zo goed mogelijk als studeren in het vakgebied. Mogelijke voorbeelden zijn de Google Future Workshop en de Online Marketing cursus. Beide aspecten worden hieronder in detail besproken.

Google Future Workshop

De Google Future Workshops zijn een door Google aangeboden dienst voor bedrijven of belangstellenden om hun opleiding te bevorderen. Er worden zowel webinars als consulten en online trainingen aangeboden. Op het gebied van online marketing wordt de volgende inhoud aangeboden:

Aanwijzing Modules Uren Certificering
Grondbeginselen van online marketing 26 modules 40 uur Ja
Een online bedrijf opbouwen 7 modules 3 uur Nee
Optimaliseren en beschermen van online campagnes 12 modules 7 uur Nee

Daarnaast zijn ook andere aanbiedingen en themablokken op het gebied van online marketing geschikt. Als een gebied of onderwerp gekozen moet worden, kunnen de cursussen geopend worden. Het onderwerp wordt uitgelegd met behulp van verklarende video’s, oefeningen en voorbeelden.

De Google Future Workshops zijn gratis en daar is een reden voor. En dat is alle belangstellenden toegang geven tot de kennis die zij nodig hebben om van het internet en de digitalisering gebruik te maken en er profijt van te trekken. (12)

Studie Online Marketing

De studie Online Marketing is een academische graad en kan dus niet vergeleken worden met het gewone vervolgonderwijs. Enerzijds duurt een Bachelor’s degree meestal 3 jaar om in de standaard studieperiode te voltooien. Anderzijds leer je niet alleen online marketing inhoud, maar ook de grondbeginselen van bedrijfskunde, kosten- en prestatieboekhouding, recht en bedrijfsinformatica.

Ook het onderwerp online marketing kan diepgaand behandeld worden. Zo zijn de aspecten van zoekmachine-optimalisatie, affiliate marketing en inhoudsmarketing zelfstandige modules en niet slechts één aspect van het onderwerp. Dit betekent dat de toename in kennis beduidend groter is dan bij nascholingscursussen. Aan hogescholen en universiteiten in de staat moeten het semestergeld en extra lesmateriaal als kostenpost worden opgenomen. Privé hogescholen en universiteiten zijn veel duurder.

Conclusie

Verdere opleiding in online marketing? Ja, het is de moeite waard! Niet alleen zijn de voorspellingen en ontwikkelingen op dit gebied vrij positief, maar ook het aantal banen in de online marketing neemt toe. Verdere scholing op dit gebied kan nuttig zijn bij het veranderen van baan of functie. Het grote voordeel van bijscholing is dat de vroegere beroepsactiviteit slechts een ondergeschikte rol speelt.

Bij de keuze van de soort nascholing verdienen gecertificeerde en erkende cursussen de voorkeur. Om met het onderwerp online marketing aan de slag te gaan, is een cursus bij de Google Future Workshops aan te bevelen. De kosten zijn nog steeds beheersbaar. Een studie op dit gebied opent nieuwe loopbaanmogelijkheden, maar gaat gepaard met aanzienlijk meer kosten en tijd.

Bron: Unsplash & 123rf

Referenties (12)

1. Statista: Die Gehälter der Onlinebranche. Frauke Suhr. 2017.
Bron

2. refa.de: Fort- oder Weiterbildung? Torsten Klanitz.
Bron

3. Online Marketing Manager: Weiterbildung Online Marketing Manager/-In (IHK).
Bron

4. IHK: Wir über uns.
Bron

5. IHK: Weiterbildung.
Bron

6. WIS: Seminarsuche.
Bron

7. ILS: Geprüfte/r Online-Marketing-Manager/in (ILS).
Bron

8. Avantgarde Experts: Fort- und Weiterbildungsmöglichen im Online Marketing.
Bron

9. Statista: Ausgaben für Online-Werbung weltweit in den Jahren 2013 bis 2019 sowie eine Prognose bis 2024. eMarketer. 2020.
Bron

10. Statista: Anzahl der offenen Stellen im Marketingsektor in der Schweiz von 2013 bis 2017. Marketing.ch; jobchannel. 2018.
Bron

11. Marketing-studieren: Berufswelt Marketing.
Bron

12. Absolventa: Gehalt im Bereich Online Marketing.
Bron

Waarom kun je me vertrouwen?

Statistik
Statista: Die Gehälter der Onlinebranche. Frauke Suhr. 2017.
Ga naar bron
Internetartikel
refa.de: Fort- oder Weiterbildung? Torsten Klanitz.
Ga naar bron
Internetartikel
Online Marketing Manager: Weiterbildung Online Marketing Manager/-In (IHK).
Ga naar bron
Homepage IHK
IHK: Wir über uns.
Ga naar bron
Homepage IHK
IHK: Weiterbildung.
Ga naar bron
Homepage WIS
WIS: Seminarsuche.
Ga naar bron
ILS Homepage
ILS: Geprüfte/r Online-Marketing-Manager/in (ILS).
Ga naar bron
Internetartikel
Avantgarde Experts: Fort- und Weiterbildungsmöglichen im Online Marketing.
Ga naar bron
Statistik
Statista: Ausgaben für Online-Werbung weltweit in den Jahren 2013 bis 2019 sowie eine Prognose bis 2024. eMarketer. 2020.
Ga naar bron
Statistik
Statista: Anzahl der offenen Stellen im Marketingsektor in der Schweiz von 2013 bis 2017. Marketing.ch; jobchannel. 2018.
Ga naar bron
Internetartikel
Marketing-studieren: Berufswelt Marketing.
Ga naar bron
Internetartikel
Absolventa: Gehalt im Bereich Online Marketing.
Ga naar bron
Recensies