Laatst bijgewerkt: 01-10-2021

Wil je als bedrijf meer aandacht of hogere inkomsten bereiken? Prestatiemarketing kan je helpen om je digitale marketing maatregelen te optimaliseren. Dit gebied van online marketing wordt gebruikt om het gedrag van gebruikers te laten zien aan de hand van cijfers en gegevens. Op die manier kunnen lopende processen over hun hele duur geanalyseerd en geoptimaliseerd worden.

Dit artikel geeft je alle informatie die je nodig hebt over het onderwerp prestatiemarketing. In de volgende regels leer je wat bedoeld wordt met prestatiemarketing en op welke dingen je moet letten als je het gebruikt.
Belangrijk om te weten

 • Met prestatiemarketing kunnen de resultaten van een reclamecampagne over de hele duur ervan gemeten worden en dus voortdurend geoptimaliseerd worden.
 • Bij prestatiemarketing is het bijzonder belangrijk om concrete doelen te stellen. Met behulp van bepaalde kengetallen kun je dan nagaan in hoeverre een doel bereikt is.
 • Er zijn verschillende marketingkanalen die gebruikt kunnen worden voor een succesvolle performance marketing campagne. In de meeste gevallen wordt een mix van verschillende maatregelen aanbevolen.

Woordenlijstvermelding: De term prestatiemarketing in detail uitgelegd

Je bent de term “prestatiemarketing” misschien wel eens tegengekomen bij je beroepsuitoefening of gewoon uit interesse. Maar wat betekent deze term eigenlijk?

Opdat je op de hoogte bent en goed geïnformeerd, hebben we alle relevante vragen over het onderwerp prestatiemarketing voor je gebundeld. Daarna weet je wat belangrijk is en ben je goed geïnformeerd op dit gebied.

Wat is prestatiemarketing?

Prestatiemarketing is een deelgebied van online marketing. Eenvoudig gezegd gaat het erom het effect van on-linereclame te meten en zo nodig bij te sturen om het doeltreffender te maken.
Wegens

de directe meetbaarheid en optimaliseerbaarheid kan prestatiemarketing tot de directe marketing gerekend worden.

De doelstelling van deze strategische aanpak is klanten winnen en klantenbinding tot stand brengen. De uitgevoerde marketingmaatregelen moeten leiden tot reacties of transacties die voor de onderneming meetbaar zijn.

De term zelf komt uit de Engelse taal, waarbij het woord “performance” in dit verband “prestatie” betekent. Omdat het een prestatiegerichte strategie is, is ze in hoge mate controleerbaar en meetbaar. Vaak wordt de term “prestatiegerichte reclame” als synoniem gebruikt.

Voorbeeld: Een bedrijf besluit een online marketing campagne te voeren voor zijn online winkel. Het gebruik van prestatiemarketing is bedoeld om de bekendheid, het verkeer en de verkoop te verhogen. De beschikbare gegevens over de winkel en elke functie worden gecontroleerd en zo nodig geoptimaliseerd. Op deze manier kan de onderneming het hele proces onder controle houden en haar doelen op lange termijn bereiken.

Welke gebieden horen bij Prestatiemarketing?

In principe horen 4 essentiële gebieden bij Prestatiemarketing. Je moet aan alle gebieden evenveel aandacht besteden, zodat je campagne succesvol kan zijn.

1. Doelstellingen

Het eerste wat je moet doen is de doelstellingen bepalen die je met je marketingstrategie wilt bereiken. Alleen met behulp van deze doelen kunnen de prestaties van een campagne gemeten worden.

Doelen kunnen zijn: meer verkoop, websitebezoek of klantgerelateerde doelen.

Voorbeelden van vaak geformuleerde doelstellingen voor prestatiemarketing

 • Bedrijfsdoelen
 • Doelstellingen van de campagne
 • Marketing doelstellingen
 • Klantgerelateerde doelen

2. Marketing initiatieven

Om de eigen doelstellingen te kunnen bereiken, zijn bepaalde maatregelen nodig. Deze kunnen sterk variëren, afhankelijk van het bedrijf en het project. Het is echter belangrijk dat ze passen bij de eigen doelstellingen.

 • SEA: De afkorting staat voor zoekmachine reclame. Dit verwijst naar betaalde advertenties die vooral op Google en andere resultatenpagina’s geplaatst worden. Op deze manier kun je bieden voor een betere positie binnen de zoekresultaten.
 • SEO: SEO is de afkorting voor Search Engine Optimisation. Deze discipline omvat alle methoden die erop gericht zijn een website zo hoog mogelijk in de zoekresultaten te plaatsen zonder ervoor te betalen.
 • Nieuwsbrief en e-mailmarketing: Je kunt deze 2 online marketing kanalen gebruiken om je website verkeer te verhogen en om de klantenbinding te vergroten. Een nieuwsbrief is meestal gericht op meerdere gebruikers, terwijl e-mailmarketing ook geschikt is voor individuen.
 • Affiliate marketing: Hierbij gaat het om uitwisselingen met derden. Als sitebeheerder kun je bijvoorbeeld een link van een andere website plaatsen. Op deze manier stelt de exploitant zijn bereik en gratis advertentieruimte ter beschikking. Als de geklikte link tot een aankoop of contact leidt, moet de adverteerder ervoor betalen.
 • Social media marketing: Adverteren op sociale netwerken wordt steeds populairder. Voor de meeste bedrijven is reclame op platforms als Facebook, LinkedIn en Instagram een integraal deel van hun marketingstrategie. Een studie toont de positieve invloed aan van reclame in de sociale media op het koopgedrag.
 • Display reclame: Als adverteerder gaat het hier om het plaatsen van advertenties op advertentieruimte van derden op een website. De advertenties zijn meestal grafisch vormgegeven. Visuele inhoud geniet de laatste tijd meer aandacht omdat het, volgens studies, de leercurve verhoogt.
 • Guerrillamarketing: Deze marketingstrategie wordt gebruikt om het eigen merk of product bekender of zichtbaarder te maken. De bedoeling is zoveel mogelijk aandacht te trekken, maar niet te opdringerig te zijn.
 • Couponing: Verzamelde coupons voor aankopen of kortingsacties bieden bedrijven een goede mogelijkheid voor marketing. Er zijn al online platforms die je helpen geld te besparen en die ondernemers de kans geven hun merk te promoten. Volgens een studie besparen consumenten niet alleen graag tijd, maar ook op de prijs.

3. Controlling

Door prestatiemarketing te gebruiken, kan het effect van reclame optimaal gemeten worden. De vraag rijst echter hoe en wat eigenlijk gemeten moet worden? Zoals vaak het geval is, hangt dit af van de individuele doelen die je voor jezelf gesteld hebt. Het is echter belangrijk de doelen niet pas te meten nadat de campagne afgelopen is, maar de gegevens ook tijdens de campagne te volgen.

Voor de analyse kun je verschillende programma’s gebruiken, zoals Google Analytics of Google Ads. Met deze hulpmiddelen kun je zien hoeveel gebruikers op je advertentie geklikt hebben en welk deel van hen vervolgens een bestelling geplaatst heeft.

4. Optimalisatie

De procedures voor prestatiemarketing kunnen op elk moment gecontroleerd en geobserveerd worden. Dit voortdurende proces geeft je de gelegenheid om de respectieve reclame-initiatieven bij te stellen en te verbeteren voordat de campagne afloopt.

Wat zijn de voor- en nadelen van prestatiemarketing?

Het gebruik van een prestatiemarketingstrategie is geschikt voor elk bedrijf. Het voordeel is dat de gebruikte middelen en het reclamebudget over de hele looptijd gecontroleerd en geoptimaliseerd kunnen worden. Maar dat niet alleen! Het biedt zich aan als een goede aanvulling op de klassieke marketingmaatregelen. De voordelen zijn onder meer:

Meetbaarheid

Een van de belangrijkste aspecten van prestatiemarketing is meetbaarheid. In tegenstelling tot klassieke reclame kunnen de reacties op prestatiereclame binnen korte tijd geregistreerd en geëvalueerd worden. Er zijn hiervoor een aantal tracking tools of programma’s beschikbaar, zoals Google Analytics.

Hiermee kun je precies nagaan of, bijvoorbeeld, een nieuwe gebruiker zich net geregistreerd heeft of dat op een van je reclamebanners geklikt is.

Flexibiliteit

Door het modulaire systeem dat campagnes bij prestatiemarketing hebben, is het relatief gemakkelijk om het budget permanent aan te passen. Elke afzonderlijke module kan onafhankelijk geanalyseerd worden. Zo kun je precies zien welk deel succes heeft en waar je misschien veranderingen moet aanbrengen.

Optimalisatie

Omdat je prestatiemarketing zo goed kunt meten, is het mogelijk om op elk moment verschillende parameters te optimaliseren. Het maakt niet uit of het om een enkele advertentie gaat of om de hele campagne.

Je moet je gegevens echter uitvoerig evalueren. Zo wordt duidelijk hoe effectief een reclamemedium is en wat ermee bereikt kan worden. Zo kun je tijdens de looptijd van de campagne optimalisaties en bijstellingen aanbrengen.

Netwerken

Prestatiemarketing kan gecombineerd worden met klassieke marketinginitiatieven en er ook in geïntegreerd worden. Bovendien is de strategie gekoppeld aan een hele reeks andere marketingmaatregelen. Als je het zelf toepast, word je je bewust van de verbindingen tussen de overeenkomstige gebieden.

Het juiste marketingconcept dient als basis om je klanten te bereiken en ze aan je bedrijf te binden. Prestatiemarketing kan daarbij een beslissende factor zijn. (Image source: Austin Distel / unsplash)

Een van de bestaande voordelen van een campagne voor prestatiemarketing is, omgekeerd, ook een nadeel. Omdat de nadruk op expliciete reacties ligt, wordt het grote geheel vaak verwaarloosd. Omdat reclame een veelomvattend proces is en het effect ervan niet altijd door een precieze reactie kan worden geïnterpreteerd.

Hierdoor wordt de invloed van offline reclame vaak onderschat. Omdat offline gedrag niet gemakkelijk in gegevenssystemen kan worden geïntegreerd. Daarom is het mogelijk dat er vaker verkeerde conclusies getrokken worden.

Samengevat zijn er de volgende voor- en nadelen:

Voordelen

 • Meetbare resultaten
 • Optimaliseerbaarheid
 • Gericht kostenbeheer

Nadelen

 • Regelmatige evaluatie van de campagne
 • Doorlopende gegevensanalyse
 • Grote inspanning

Hoe wordt er in prestatiemarketing gefactureerd?

Facturering bij prestatiemarketing vindt plaats na het succes van een advertentie. Dit betekent dat je pas hoeft te betalen als een bepaald doel bereikt is. Bijvoorbeeld, wanneer een gebruiker op een reclamebanner geklikt heeft en het aangeboden product gekocht heeft.

Dit betekent dat de aandacht niet uitgaat naar het grotere bereik, maar naar het specifieke gedrag van de gebruiker.

Deze methoden zijn, naast andere, geschikt om te factureren

 • Cost per Action (CPA)
  Bij deze methode moet je betalen zodra een gebruiker een actie uitvoert op basis van een bepaalde advertentie. Dit kan bijvoorbeeld een klik op een link zijn.
 • Kosten perklik (CPC):
  Bij dit model moet een vooraf bepaald bedrag betaald worden voor elke klik op de geplaatste advertentie.
 • Kosten perLead (CPL):
  Bij dit model hoef je alleen te betalen als een gebruiker je zijn contactgegevens stuurt. Bijvoorbeeld, wanneer een gebruiker zich inschrijft voor je nieuwsbrief.
 • Kosten perverkoop (CPS):
  Je hoeft alleen te betalen als er met succes een contract wordt gesloten of een verkoop via reclame tot stand komt.

Waar is prestatiemarketing geschikt voor?

Met prestatiemarketing kun je bijna alle deelgebieden van online marketing effectief beheren. Dit omvat, bijvoorbeeld, SEO, SEA en affiliate marketing. Daarom is deze marketingmethode geschikt voor alle reclamecampagnes die met meetbare kengetallen werken. Dit maakt prestatiemarketing tot een essentieel onderdeel om nieuwe klanten te winnen en klanten te behouden.

Prestatie-reclame is ook geschikt om te werven. Je kunt je marketingmaatregelen op de juiste platforms en gebruikers richten. De personeelsadvertentie kan gedurende het hele proces gemeten, geanalyseerd en geoptimaliseerd worden met behulp van prestatiemarketing.

Met prestatiemarketing kunnen marketingmaatregelen in de online sector meetbaar en controleerbaar gemaakt worden.

In dit opzicht is prestatie-reclame geschikt voor bedrijven en personen die hun output en de reacties daarop willen meten. Om deze redenen is prestatiegerichte marketing vooral populair in e-commerce (online winkels of verkoop van diensten). De zinvolle meetgegevens laten je precies zien wat er bereikt is en wat er nog gedaan moet worden om het doel te bereiken.

Conclusie

Samenvattend kun je met een prestatiemarketing tool de hele periode van je reclamecampagne bijhouden. Alle ontwikkelingen kunnen worden geobserveerd en verder geoptimaliseerd. Uitgebreide evaluatie en analyse van de verzamelde gegevens is nodig om er zeker van te zijn dat de doelen werkelijk bereikt kunnen worden.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden en kanalen waarmee je succesvolle prestatiegerichte reclame kunt voeren. Het is belangrijk dat je je doelen voor het gekozen kanaal bepaalt, het budget bepaalt en dat het overeenkomt met de juiste doelgroep.

Beeldbron: pixabay / geralt

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies