Laatst bijgewerkt: 24-09-2021

De structuur in een bedrijf omvat enkele deelprocessen. Als er nieuwe producten gemaakt moeten worden, duurt het meestal langer om alle noodzakelijke processen te doorlopen. Het proces van een idee vinden, het optimaliseren en dan in productie gaan is zelden bij de eerste poging succesvol. Er zijn meestal vele nieuwe pogingen nodig tot het nieuwe product eindelijk verkoopbaar is.

Maar er wordt niets gewonnen door de productie te voltooien. Ook al is de onderneming enthousiast over de voordelen van de producten, deze boodschap moet ook aan potentiële klanten worden overgebracht. Om dit te bereiken zijn echter andere departementen verantwoordelijk. Hier komen marketing, PR en ook verkoop om de hoek kijken.
Belangrijk om te weten

 • De verkoopleider van een bedrijf is essentieel voor de omzet van een onderneming. Zijn of haar communicatieve vaardigheden moeten nieuwe en ook bestaande klanten overtuigen om te kopen.
 • De verantwoordelijkheden van een verkoopmanager kunnen veelzijdig zijn. Zowel klantendienst als buitendienst zijn aspecten van deze baan.
 • Het salaris van een sales manager hangt niet alleen af van de individuele opleiding. Ook de plaats van de onderneming kan deze parameters aanzienlijk beïnvloeden.

Definitie: Wat is een Sales Manager

Een bezoldigde “sales manager” is een essentieel onderdeel van zowat elk bedrijf dat diensten wil verkopen. De belangrijkste taak is om die goederen met succes aan te bieden aan distributeurs of eindverbruikers. Het gewenste resultaat is de meest winstgevende en langdurige handelsrelaties die mogelijk zijn. Het instapniveau is meestal de titel van Junior Sales Manager – met toenemende ervaring neemt niet alleen het salaris maar ook het individuele verantwoordelijkheidsgebied toe.

De geprojecteerde verkoopcijfers moeten kloppen – de vervulling van dit doel is de verantwoordelijkheid van de verkoopmanager. In principe is zo’n functie niet beperkt tot geselecteerde industrieën. Om hun eigen verkoopdoelen efficiënt na te streven, heeft bijna elk bedrijf inmiddels een verkoopmanager in dienst genomen. Afhankelijk van de hoeveelheid en de verscheidenheid van de producten, vertrouwen veel bedrijven met deze afspraak ook op meerdere mensen.

Een verkoopmanager staat veel in contact met dealers en potentiële klanten. (Image source: 123rf.com / Aleksandr Davydov)

Gids: Vragen over Verkoopmanager die je jezelf beslist moet stellen

Als je meer wilt weten over het beroep van Verkoopmanager, ben je hier op de juiste plaats. In het volgende hebben we ons uitvoerig beziggehouden met de vragen die in dit verband bijzonder vaak opduiken.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een verkoopmanager?

Zoals je al kon zien, moet een verkoopmanager zo veel mogelijk verkopen voor de producten en diensten van zijn bedrijf genereren. In principe zijn de toepassingsgebieden echter niet over de hele linie in steen gebeiteld. Als je in deze functie wordt tewerkgesteld, kan je verantwoordelijkheidsgebied een grote verscheidenheid aan deelgebieden omvatten

 • Buitendienst: In veel gevallen vertrouwen bedrijven erop de voordelen van hun producten persoonlijk over te brengen. In dit verband worden sales managers het veld in gestuurd om potentiële klanten in een rechtstreeks gesprek te overtuigen. Dit houdt in dat je ofwel van deur tot deur gaat bij particulieren thuis, ofwel productpresentaties houdt op bedrijfslocaties. Vaak omvat de buitendienst ook belangenbehartiging op handelsbeurzen, conferenties of seminars.
 • Klantenservice: Op dit gebied gaat het erom zowel voor toekomstige als voor bestaande klanten zo doeltreffend mogelijk te zorgen vanuit een economisch standpunt. Je moet de wensen, klachten en suggesties van je gesprekspartner zo gedetailleerd mogelijk te weten komen. Dit aspect is een belangrijke basis voor toekomstig succes op het gebied van klantenwerving.
 • Binnendienst: Als je als verkoopleider niet naar privé-huishoudens of allerlei evenementen gestuurd wordt, is er binnen je eigen bedrijfsstructuren nog veel te doen. Als je op kantoor werkt, ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het aannemen van geplaatste bestellingen. De resulterende gegevens en informatie moeten meestal in het klantenbestand worden ingevoerd. De planning en voorbereiding van eventuele velddiensten gebeurt vaak ook in dit verband.
 • Verkoopassistentie: Vooral tijdens de opleidingsfase zul je dit verantwoordelijkheidsgebied waarschijnlijk vaker toegewezen krijgen. Het samenstellen van monster- en produktencatalogi, de beschrijving van produkten en hun gebruiksaanwijzing behoren tot de klassieke activiteiten op dit gebied. Je kunt ook betrokken zijn bij kwaliteitsbeheer en de borging daarvan.
 • Telesales: Een kanaal dat nog steeds gebruikt wordt voor verkoopgesprekken is de telefoon. Je moet in staat zijn de interne producten van de onderneming te verkopen zonder direct contact met de klant. Gewoonlijk gaat het in dit verantwoordelijkheidsgebied uitsluitend om het genereren van nieuwe klantencontacten. Op dit gebied kan het echter ook gebeuren dat in plaats van een verkoopgesprek, een afspraak gemaakt wordt voor een buitendienst afspraak.

In dit verband kunnen zich ook verschillende brandpunten ontwikkelen. Bijvoorbeeld, als je account manager bent, werk je voornamelijk op kantoor. Afhankelijk van je positie worden bedrijven aan je toegewezen op basis van hun grootte en locatie. Een andere taak is het toezicht houden op het ontstaan van nieuwe marktstrategieën en verkoopconcepten. Daartoe is ook actief toezicht nodig op de tendensen in de verkoop en ook op de markten. Met toenemende ervaring in dit beroepsveld kun je ook de verantwoordelijkheid krijgen voor het creëren van nieuwe producten en diensten.

Welke opleiding heb je nodig om verkoopmanager te worden?

Als je een carrière als verkoopmanager ambieert, moet je over de juiste opleiding of belangrijke beroepsvaardigheden beschikken. Gewoonlijk effent een graad in economie de weg. Economie, bedrijfskunde, communicatiemanagement of marketing – al deze studierichtingen geven je de basis voor dit beroep. Om carrière te maken als verkoopmanager moet je echter ook zorgen voor de nodige praktische ervaring.

Inschrijving als junior sales manager of trainee is vaak gekoppeld aan beroepservaring op deze gebieden.

Tijdens of onmiddellijk na je studie moet je daarom proberen via verschillende stages de nodige voorkennis te verwerven. Hoewel een uitgebreide, theoretische achtergrond belangrijk is, legt hij bij een directe vergelijking veel minder gewicht in de schaal. Door inzicht te verwerven via afgeronde stages zul je toekomstige werkgevers er eerder van overtuigen dat je over de nodige vaardigheden beschikt, zoals verkooptalent of onderhandelingsvaardigheden.

Vooral op gebieden als verkoop, economie, marketing of toerismebeheer kun je een bijzondere vorm van opleiding volgen. Via een zogenaamd duaal studieprogramma ben je verzekerd van praktijkervaring door speciaal geïntegreerde onderwijseenheden als onderdeel van het leerplan. Het bachelordiploma dat aan het eind van de opleiding wordt behaald, wordt gewoonlijk internationaal erkend. Zowel bachelor- als masteropleidingen zijn beschikbaar op vele gebieden die je de weg kunnen banen om verkoopmanager te worden. Je moet er echter wel rekening mee houden dat de kosten meestal aanzienlijk hoger zijn dan voor een gewone graadopleiding.

Welke salarissen en verdienmogelijkheden kunnen Sales Managers verwachten?

Als je als verkoopmanager in dienst bent, is er beslist kans op een bijzonder winstgevende carrière. Hoeveel je uiteindelijk werkelijk kunt verwachten te verdienen wordt echter door veel factoren bepaald. De grote verschillen kunnen ook verklaard worden door het feit dat dit beroep vaak met commissies gepaard gaat. Afhankelijk van de bedrijfstak en de mate van succes zijn toeslagen van 20 tot 30 procent van het jaarsalaris gebruikelijk.

Als je je opleiding met succes hebt afgerond, begin je als junior sales manager met een relatief royaal gemiddeld salaris.

In dit verband is echter ook je opleidingsniveau van doorslaggevend belang. Als je alleen een Bachelor’s graad hebt en geen Master’s graad, moet je meestal op een beduidend lager salaris rekenen.

Behalve je individuele factoren kun je je salaris als verkoopmanager ook te weten komen op basis van externe invloeden. De respectieve industrie, bijvoorbeeld, is hier bijzonder belangrijk. Zoals je in het begin leerde, zijn er in bijna elke bedrijfstak gekwalificeerde verkoopmanagers nodig. Je moet weten dat de overeenkomstige marktwaarde ook direct verband houdt met je salarismogelijkheden. Het volgende overzicht biedt je een handige gids

 • Sectoren met hoge verdienmogelijkheden: Chemie, elektrotechniek, farmaceutica en IT – deze en soortgelijke sectoren bieden je de beste verdienmogelijkheden als sales manager.
 • Industrieënmet gemiddelde verdienmogelijkheden: Groothandel en kleinhandel zijn minder lucratief, maar zorgen toch voor een aantrekkelijk loon.
 • Sectorenmet lagere verdienmogelijkheden: Sectoren als marketing, reclame of PR komen er bij een directe vergelijking het slechtst vanaf. Maar als deze gebieden je interesseren, kun je hier ook een veilig bestaan verdienen.

Bovendien kunnen de specificaties van je bedrijf ook van invloed zijn op je jaarinkomen. Als je voor een grotere onderneming werkt, kan het verschil in directe vergelijking aanzienlijk zijn.

In sommige industrieën valt er veel geld te verdienen als verkoopmanager. (Image source: pixabay.com / nattanan23)

Als deze tekens niet tot de door jou gewenste ontwikkelingen leiden, kun je jezelf tijdens je loopbaan helpen. Vooral in de huidige snelle maatschappij is bijscholing niet alleen wenselijk, maar soms ook noodzakelijk. Met bijkomend verworven certificaten verzeker je jezelf niet alleen van nog een troef voor salarisonderhandelingen – hogere werkaanbiedingen en dus nieuwe uitdagingen komen meestal ook met deze stappen.

Welke zachte vaardigheden moet een verkoopmanager in elk geval bezitten?

Behalve de beroepskwalificaties moet je als succesvolle verkoopmanager ook op persoonlijk vlak overtuigend zijn. Zonder voldoende zachte vaardigheden zul je je praktische kennis slechts met beperkt succes kunnen toepassen. Om in je beroep te slagen, moet je dus ook op die aspecten zo nodig een inhaalslag maken

 • Strategie en organisatievermogen: Om een succesvolle verkoopstrategie op te zetten, moeten verschillende deelgebieden met zorg en geduld in de gaten gehouden worden. Als je na een paar stappen nog niet weet waar de bovenkant en de onderkant zijn, zal de uitvoering vertraging oplopen en het resultaat hoogstwaarschijnlijk niet bevredigend zijn. Daarom is het vooral belangrijk om de afzonderlijke taken op een gestructureerde manier te voltooien. Mocht je wat meer tijd nodig hebben, dan is de aldus verkregen ijver zeker te verkiezen boven een snelle doorsnee oplossing.
 • Engelse vaardigheden: Vooral in combinatie met internationale cliënten moet je taalvaardigheid verder gaan dan het beheersen van je moedertaal. Engels is nog steeds de belangrijkste internationale taal en is ook erg in trek voor verkoopgesprekken. Tot de basisuitrusting van een succesvolle verkoopmanager moet daarom een uitgebreide en zelfverzekerde woordenschat behoren. Idealiter kun je je flexibiliteit afronden met extra, wijd gesproken talen als Spaans of Frans.
 • Communicatieve vaardigheden: Je moet de taalvaardigheden die ik net noemde in je voordeel kunnen gebruiken. Uitgebreide communicatieve vaardigheden gaan hand in hand met de overtuigingskracht die het je veel gemakkelijker maakt om verkopen te sluiten. Anderzijds is dit criterium ook essentieel binnen de bedrijfsstructuren. Als het overleg met je collega’s nogal onnauwkeurig is, zullen veel processen veel langzamer en minder efficiënt verlopen.

Welke toekomstvoorspellingen zijn mogelijk over de taakomschrijving van een verkoopmanager?

De taakomschrijving van een sales manager is de afgelopen jaren vele malen veranderd – en deze trend zet zich door, zeker nu. Het verdwijnen van de klassieke waardeketen in bedrijven zal ook de uitdagingen en perspectieven van de verkoopmanager beïnvloeden. Door de verandering in de digitalisering horen er bijvoorbeeld extra gebieden bij de dagelijkse taken. Werken aan vernieuwende projecten en samenwerken met technici en marketingmanagers kenmerken de nieuwe veelzijdigheid van dit beroep.

De verkoopmanager van morgen is dus een multitasker. Taakroulatie zal toenemen, waardoor die werknemers veel flexibeler worden. In verband met het digitale tijdperk zijn er echter ook enkele uitdagingen die moeten worden overwonnen. Aanzienlijk grotere hoeveelheden gegevens moeten beheerd worden, evenals de taak om nieuwe manieren van internationalisering te vinden. De voorspelde groei van de sociale media en de daaruit voortvloeiende behoefte aan beheersing zal in dit verband slechts één van deze deelgebieden zijn.

Conclusie

Verkoopmanagers zijn een essentieel onderdeel van elke bedrijfsstructuur. Zelfs het beste product kan zelden verkocht worden zonder de hulp van de overtuigingskracht die het biedt. Om in dit beroep te slagen, moeten persoonlijke vaardigheden hand in hand gaan met vakkennis. Alleen met deze combinatie is het mogelijk het langdurige succes van de eigen producten en het eigen merk te garanderen.

Beeldbron: 123rf.com / Antonio Diaz

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies