Laatst bijgewerkt: 29-09-2021

Sociale media zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden voor bedrijven. Meer dan 3 miljard mensen zijn dagelijks onderweg in sociale netwerken – en dus ook potentiële klanten. Met slechts één bericht kun je een brede massa aanspreken en zo verschillende zakelijke doelen nastreven. Of het nu is om de bekendheid te vergroten, verkeer te genereren of zelfs klassiek om de verkoop te verhogen – via sociale media kunnen met betrekkelijk weinig inzet grote successen worden geboekt als je het geheel op de juiste manier aanpakt.

In dit artikel willen we je eerst uitleggen wat sociale media marketing eigenlijk is en welke doelen bedrijven met hun strategie kunnen bereiken. Bovendien laten we je verschillende stappen zien voor succesvolle sociale media marketing en geven we je belangrijke tips voor beginners als je de sociale netwerken nog niet volledig voor je doeleinden hebt benut.

Belangrijk om te weten

 • Sociale media marketing is een deelgebied van online marketing en is gespecialiseerd in sociale media met verschillende strategieën en tactieken.
 • Sociale media marketing kan op heel verschillende platforms plaatsvinden, maar niet elk ervan is even geschikt om marketingdoelen te bereiken.
 • Een succesvolle sociale media marketing strategie houdt altijd de doelgroep voor ogen en creëert de juiste inhoud.

Definitie: Wat is sociale media marketing?

Sociale media marketing is een vorm van online marketing. Het verwijst naar alle strategische en tactische maatregelen die specifiek betrekking hebben op sociale media zoals Facebook, Twitter of Instagram.

Miljarden gebruikers cavrotteren elke dag in de sociale netwerken – die allemaal ook potentiële klanten zijn voor bedrijven. (Image source: 123rf.com / 53124182)

In de sociale media marketing worden zulke kanalen gebruikt om met gebruikers te communiceren, zowel berichten als inhoud te versturen en zo de omzet of de verkoop te verhogen. Er zijn echter veel doelen die met SMM bereikt kunnen worden, zoals social media marketing bijvoorbeeld afgekort wordt

 • Beeldteelt
 • Vergroten van het bewustzijnsniveau
 • Uitwisseling van informatie
 • Steun
 • Versterking van de klantenrelaties
 • Werven van nieuwe klanten
 • Verkeer genereren voor de bedrijfswebsite of blog
 • Verzamelen van meningen over een bepaald onderwerp

Social media marketing is, net als online marketing zelf, een heel nieuw vakgebied dat de laatste jaren alleen maar een steeds grotere groei heeft doorgemaakt.

Door het toenemende aantal gebruikers op sociale platforms en de digitalisering zijn dergelijke media een perfecte optie om veel mensen tegelijk te bereiken – en tegen een verhoudingsgewijs lage prijs.

SMM is ook van groot belang voor zoekmachine-optimalisatie, want inhoud die via sociale media gedeeld of geliked wordt, wordt door zoekmachines als waardevoller beoordeeld.

Wat is het verschil met sociale media reclame?

Sociale media reclame is ook een term uit het vakgebied marketing, maar het betekent iets anders dan sociale media marketing. Bij SMM wordt inhoud speciaal voor sociale media gemaakt en via die media verspreid.

Maar anders dan bij sociale media reclame (SMA) wordt voor het posten niet betaald. SMA gaat over het plaatsen van advertenties op sociale platforms, die natuurlijk ook geld kosten.

Deze advertenties worden uiteindelijk aan gebruikers gepresenteerd in hun nieuwsfeed – dit kunnen zowel foto- als video-advertenties zijn.

Hoe en waar zulke advertenties geplaatst kunnen worden verschilt van platform tot platform en wordt ook tegen verschillende prijzen berekend.

Achtergrond: Wat je moet weten over sociale media marketing

Sociale media marketing wordt door bedrijven steeds meer in hun marketingstrategie geïntegreerd en is zelfs een vakgebied op zich geworden. Maar waarom is marketing op deze manier zo belangrijk en wat zijn de voordelen voor bedrijven?

We zullen dit in de volgende paragrafen nader toelichten. We laten je ook zien welke hulpmiddelen voor sociale media marketing gebruikt kunnen worden en welke kengetallen gebruikt kunnen worden om het succes van de strategieën te meten.

Waarom is social media marketing zo belangrijk?

Zoals we in het begin al uitlegden, zijn er dagelijks enkele miljarden gebruikers op sociale netwerken. Dat zijn niet alleen die uit Duitsland, maar uit de hele wereld.

Dit betekent op zijn beurt ook dat de sociale mediakanalen de gebruikers de gelegenheid bieden om wereldwijd te netwerken en binnen zeer korte tijd berichten uit te wisselen en te delen.

Binnen de sociale media platforms kunnen gebruikers netwerken en berichten delen met de hele wereld in een handomdraai. (Image source: 123rf.com / 125405076)

Voor bedrijven zijn deze platforms dus een extreme kans om de aandacht op zich te vestigen en theoretisch met één post heel verschillende bedrijfsdoelen te kunnen bereiken.

Het bereik van zulke marketing strategieën is beslist het grootst in de sociale netwerken en ook een ideaal middel om nieuwe klanten te werven.

Verder helpt sociale media marketing bedrijven ook om hun eigen gemeenschap van klanten en belangstellenden op te bouwen en uiteindelijk ook om informatie met hen uit te wisselen. Dit versterkt niet alleen de band, maar dient ook de klantenondersteuning en informatie.

Wat zijn de voordelen van sociale media marketing voor bedrijven?

Er zijn veel voordelen aan het gebruik van sociale media die suggereren dat bedrijven op de kar moeten springen en SMM als marketing strategie moeten gebruiken.

Hierboven hebben we je al verschillende redenen getoond waarom bedrijven sociale media marketing zouden moeten gebruiken. Toch willen we die hier nog eens kort opsommen en ze nader verklaren.

Vergroten van de merkbekendheid

Alleen al in Duitsland worden sociale netwerken door 38 miljoen mensen gebruikt. Potentiële klanten informeren met inhoud over de eigen producten of over het bedrijf zelf is dus een optimale manier om de naamsbekendheid te vergroten.

Door interactie zoals likes, commentaar, shares of reposts, kan het bereik verder vergroot worden en kunnen veel gebruikers tegelijk aangesproken worden met weinig moeite.

Lead generatie

Natuurlijk kan het sociale kanaal van de onderneming ook gebruikt worden om hun producten te promoten en te delen. Natuurlijk zijn er al volgelingen die belangstelling hebben voor het bedrijf en zijn producten.

Toch is het mogelijk om via sociale media op heel andere manieren nog meer potentiële klanten te winnen, bijvoorbeeld met de volgende acties en strategieën

 • Organiseren van wedstrijden Plaatsen van een link naar aanbiedingen direct in het profiel
 • Live video’s om te informeren over of aan te kondigen van nieuwe producten
 • Directe verkoop van producten via sociale platforms, bijvoorbeeld Facebook Shop of Instagram Shopping

Bouwen aan hechte relaties met klanten

Door de mogelijkheid van interactie bouwen bedrijven natuurlijk ook een duurzame en hechte relatie op met hun volgers en dus ook klanten.

Maar bovenal kunnen bedrijven hier ook adviezen of suggesties inwinnen en zo de klanten bij het hele produktproces betrekken. Dit versterkt ook de loyaliteit en het vertrouwen van de volgelingen in het bedrijf en het merk.

Concurrentenanalyse

Natuurlijk hangt de concurrentie waarschijnlijk ook rond op verschillende sociale media platforms, die ook vrij gemakkelijk geanalyseerd kunnen worden.

Hoe zien hun strategieën en interacties eruit? Welke acties heeft de concurrentie al ondernomen? Welke producten promoten ze via sociale netwerken? Dit alles kan heel goed geobserveerd worden en eventueel kunnen fouten in de eigen strategie gecorrigeerd worden.

Welke andere voordelen succesvolle sociale media marketing voor bedrijven kan hebben wordt in meer detail uitgelegd in deze video:

Welke sociale media kanalen zijn er eigenlijk?

Er zijn nu talloze platforms die bedrijven kunnen gebruiken voor hun online marketing strategieën. Idealiter ben je niet alleen zichtbaar op één platform, maar opereer je in verschillende netwerken. Je hebt bijvoorbeeld de keuze tussen

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
 • Vimeo
 • TikTok
 • Snapchat
 • LinkedIn
 • XING

Er zijn natuurlijk nog veel meer sociale media platforms, maar we hebben alleen de populairste uitgekozen. Zoals je ziet zijn er veel verschillende soorten sociale netwerken die bedrijven voor hun marketingstrategie kunnen gebruiken.

Maar niet alle netwerken zijn even geschikt voor elk bedrijf of elk marketingdoel. We zullen hier later meer over uitleggen.

Welke strategieën worden gebruikt om de doelen van sociale media marketing te bereiken?

Net als bij traditionele marketing zijn de strategieën bij sociale media marketing bijzonder uiteenlopend. Er is niet één strategie die tot succes leidt – vaak leiden benaderingen ook tot een doodlopende weg of brengen ze niet het gewenste succes. Dit is echter een natuurlijk proces dat elk bedrijf steeds weer doorloopt.

Zulke strategieën worden echter in principe volgens een bepaalde volgorde gemaakt en zijn gericht op centrale vragen die absoluut beantwoord moeten worden

 • Wat is mijn beginsituatie?
 • Met welke doelen wil ik mijn beginsituatie veranderen?
 • Wie is mijn doelgroep en hoe ziet die eruit?
 • Welke strategieën volgen mijn concurrenten in de sociale netwerken?
 • Welke sociale netwerken zijn geschikt om mijn doelen te bereiken?
 • Welke inhoud is nodig om mijn doelen te bereiken?
 • Welke maatstaven kan ik gebruiken om het succes van mijn strategie te meten?

Helemaal aan het begin van een succesvolle sociale media strategie staat altijd het scheppen van een doel, waaruit alle verdere maatregelen uiteindelijk voortkomen.

Het doel moet steeds voor ogen gehouden worden en de strategieën moeten zowel daarop als op de doelgroep afgestemd zijn. Dit is de enige manier om ze met succes in te voeren.

Welke hulpmiddelen zijn er bij social media marketing?

Social media managers kunnen binnen hun social media marketing strategie verschillende hulpmiddelen gebruiken, net als bij online marketing.

Deze hulpmiddelen zijn echter speciaal ontworpen voor gebruik in sociale netwerken en vereenvoudigen het maken en delen van inhoud. Zulke hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld

 • HubSpot
 • Hootsuite
 • Sprout Sociaal
 • Buffer
 • Sendible

Welke maatstaven kan ik gebruiken om het succes van sociale media marketing te meten?

Natuurlijk moeten binnen de sociale media activiteiten ook de successen gemeten worden, om zo nodig verbeteringen aan te brengen of de strategie bij te stellen. Je kunt meten of je inspanningen uiteindelijk vruchten hebben afgeworpen aan de hand van verschillende kengetallen.

Je kunt de invloed van je berichten op de doelgroep nader bekijken en gegevens registreren over de intensiteit van de interactie, vind-ik-leuks, volgers en shares.

In sociale netwerken kunnen dit kerncijfers zijn zoals het aantal volgers, het bereik, het conversiepercentage, de groeisnelheid of het aantal klikken op de profiellink. Op platforms als YouTube, bijvoorbeeld, wordt het aantal views, shares en likes gemeten.

In principe kunnen echter de volgende kengetallen gebruikt worden om succes op alle sociale platforms te meten

 • Interacties zoals klikken, vind-ik-leuks, commentaar of antwoorden
 • Aantal volgers
 • Video- of profielweergaven
 • Reposts en delen
 • Vermeldingen en tags
 • Bereik
 • Indrukken

Deze indicatoren kunnen verzameld en gecontroleerd worden met zogenaamde analytische hulpmiddelen – voor de populairste sociale mediakanalen zijn dat Twitter Analytics, Facebook Analytics en Instagram Insights.

Sociale media marketing: Beginnerstips voor bedrijven

Als sociale media marketing in een bedrijf opgezet moet worden, zijn er verschillende tips die beslist gevolgd moeten worden. Deze houden praktisch verband met de ontwikkeling van een sociale media marketing strategie, die we hierboven al kort aangestipt hebben. Toch willen we deze punten hier nader toelichten.

Doelgroep vinden

Voordat alle andere strategieën en tactieken worden bepaald, moet de doelgroep duidelijk worden vastgesteld. In marketing wordt dit bepaald met behulp van zogenaamde persona’s.

Om inhoud te maken die de doelgroep aanspreekt, moet je weten wat voor hen bijzonder belangrijk is en wie de doelgroep eigenlijk is. Tot welke groep zou je je willen richten? Om zulke persona’s te definiëren, moet je de volgende informatie bepalen

 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Inkomen
 • Interesses
 • Problemen
 • Woonsituatie

Alleen als je deze informatie in je achterhoofd hebt en je doelgroep precies kent, kun je ook specifieke inhoud maken die de gewenste reactie bij de gebruikers teweegbrengt.

Kies sociale netwerken

Zoals reeds geschreven zijn niet alle netwerken even geschikt om het doel te bereiken. Natuurlijk speelt ook de doelgroep een belangrijke rol, want die is in verschillende mate vertegenwoordigd in de sociale netwerken en gebruikt ze niet altijd op dezelfde manier.

Bij de analyse van de doelgroep is het dus ook belangrijk na te gaan welke platforms ze het meest waarschijnlijk gebruiken.

Millennials, bijvoorbeeld, zijn het sterkst vertegenwoordigd op Instagram, terwijl Generatie Z op Snapchat rondhangt. Iets oudere Millennials en Baby Boomers gebruiken Pinterest het vaakst.

Ontwikkel een strategie

Nu is het ook belangrijk om een specifieke inhoudsstrategie te bepalen. Hoe vaak moeten de berichten geplaatst worden? Op welk uur van de dag en op welke dagen zijn de meeste gebruikers van mijn doelgroep op de sociale netwerken?

Bovenal moet een mix van verschillende inhoudsvormen gekozen worden om de feed afwisselend en boeiend te maken. Ook de formaten van de berichten moeten precies op de doelgroep en hun behoeften zijn afgestemd.

Bij social media marketing moet je altijd een mix van afbeeldingen, video’s of animaties zoeken en voor afwisseling zorgen. (Image source: 123rf.com / 103061965)

Speciaal voor inhoudsplanning zijn er diverse apps en programma’s die zelfs kunnen zorgen voor het plaatsen op een bepaalde tijd en je kunt alle bijschriften en de passende beelden of video’s van tevoren bepalen.

Conclusie

In de wereld van vandaag wordt sociale media marketing steeds belangrijker voor het succes van een bedrijf. Omdat er miljarden potentiële klanten op de sociale netwerken zijn, is het afstemmen en creëren van inhoud ook voor dit online gebied onmisbaar om snel en met betrekkelijk weinig middelen groot succes te boeken.

Het is echter belangrijk om ondanks het grote aantal gebruikers de doelgroep steeds voor ogen te houden en de inhoud er specifiek op af te stemmen. Sociale media marketing betekent niet dat je alle mensen gelijkelijk aanspreekt met de inhoud, maar wel een brede massa van de doelgroep.

Beeldbron: unsplash.com / NordWood Themes

Waarom kun je ons vertrouwen?

Recensies