Laatst bijgewerkt: 30-09-2021

Het uitoefenen van een beroepsactiviteit kan vele doelen dienen. Er is de mogelijkheid om privé en professioneel te netwerken, om een doel in het leven te scheppen of om van een hobby een beroep te maken. Als vooral aan het laatste aspect voldaan is, kan een royaal salaris het professionele dagelijkse leven perfect afronden.

Daartoe worden gewoonlijk regelmatige overschrijvingen met maandelijkse tussenpozen als vergoeding vastgesteld. Er zijn echter ook andere vormen van betaling, zoals wekelijkse betalingen of betalingen op basis van de produktie. Een waarde die niet verwaarloosd mag worden is het uurloon – het kan gebruikt worden als basis voor verschillende aspecten die niet alleen voor werkgevers interessant zijn.
Belangrijk om te weten

  • Het uurloon is een belangrijke parameter in verband met de arbeidsprestatie. Het geeft de waarde van de werkgelegenheid per uur weer.
  • Het uurloon wordt berekend aan de hand van verschillende factoren. Behalve een wettelijke minimumwaarde is ook de marktwaarde van de industrie een sturende factor.

Definitie: Wat is het uurloon?

De term uurloon kan in principe twee verschillende betekenissen hebben. Normaal is het een richtwaarde. Het komt overeen met de som die het uurloon weergeeft op basis van de maandsalarissen. Full-time en part-time salarissen kunnen in aanmerking genomen worden.

Het bedrag van het uurloon kan door vele factoren bepaald worden. Bovenal zijn de respectieve industrie en de marktwaarde ervan doorslaggevend. Maar ook individuele parameters zijn belangrijk. Hoe lang men al werkt, de mate van eigen bereidheid om risico’s te nemen, maar ook ondernemerstrouw kunnen hiertoe bijdragen.

Het uurloon hangt af van verschillende factoren, bv. de bedrijfstak of de beroepservaring. (Image source: pixabay.com / jackmac34)

Gids: Vragen over het onderwerp uurloon die je beslist moet behandelen

In verband met uurloon staan sommige vragen vaak open of zijn ze moeilijk te beantwoorden. Onze informatie moet je echter een uitgebreide basiskennis over dit onderwerp verschaffen.

Hoe kan het uurloon berekend worden?

Er zijn verschillende manieren om je uurloon te berekenen. De eenvoudigste berekening is gebaseerd op het aantal gewerkte uren per maand. Om een doorslaggevende waarde te krijgen moet eerst je wekelijkse input als basis dienen. Vermenigvuldig dit getal dan met 4,33. Dit komt overeen met het aantal weken per maand. De daaropvolgende deling van je brutoloon door deze waarde bepaalt het bedrag van het uurloon.

Het uurloon kan met behulp van een vrij eenvoudige berekening berekend worden. (Image source: pixabay.com / Bru-nO)

In directe vergelijking met andere methoden is deze aanpak echter wat onnauwkeurig. Om een gemiddelde waarde over een langere periode te bepalen, moet je verschillende betalingen in je berekeningen opnemen. Het bedrag van het uurloon wordt dus bepaald aan de hand van de volgende beoordelingsgrondslagen

  • Drie maandsalarissen (totaal)
  • Aantal weken (13 over 3 maanden)
  • Wekelijkse arbeidstijd (in uren)

Om een gemiddelde waarde te krijgen, moet de som van de salarissen gedeeld worden door het aantal weken en het aantal werkuren. Deze berekening kan ook gedaan worden met behulp van de totale jaarinkomens. Om een redelijke waarde te krijgen moet je echter het aantal maandsalarissen als delingsfactor toevoegen. Als er speciale betalingen uitstaan, moet het aantal verhoogd worden tot 13 of 14.

Wat kan men zeggen over het uurloon in alle sectoren?

Zoals reeds gezegd hangt je uurloon ook sterk af van de huidige positionering van je bedrijfstak. Om je een overeenkomstig inzicht te verschaffen, willen we graag een aantal geselecteerde sectoren nader bekijken.

Land- en tuinbouw

Volgens de verkregen metingen presteren de beroepsbeoefenaren in deze sectoren het slechtst in termen van uurloon. Het gemiddelde loon was slechts € 11,02, met beroepen als bloemist en tuinbouwassistent nog lager. De beste prestaties leverden geschoolde jagers en natuur- en landschapswerkers met respectievelijk € 15 en € 17,24. Het mediane maandloon voor een 40-urige werkweek bedroeg € 1.910.

Op het gebied van de landbouw kun je een uurloon van ongeveer 11-17 € verwachten. (Image source: pixabay.com / wurliburli)

Vervoer, beveiliging en schoonmaak

Het uurloon in deze beroepsgroepen ligt maar iets hoger. Onder het gemiddelde van 13,69 € liggen beroepen als schoonmaker van gebouwen of textiel, beroepschauffeur of lijfwacht. Twee beroepsprofielen op het gebied van logistiek en vervoer doen het het best. Scheepvaartbedienden en luchtverkeersbedienden staan bovenaan met een gemiddelde van respectievelijk 20,03 € en 22,57 €. Het mediane maandloon is € 2.370.

Media, kunst en cultuur

In het winstgevende middenveld vind je vakmensen uit die takken. Reclamemensen, produktieontwerpers of mensen met uitvoerende beroepen krijgen gemiddeld 18,32 € betaald. Maar ook hier zijn er banen die deze waarde naar beneden drukken. Terwijl de kloof minder klein is voor bijvoorbeeld pianobouwers of ambachtslieden, zijn beeld- of geluidstechnici of binnenhuisarchitecten veel slechter af. De koplopers zijn redactionele en journalistieke specialisten en cameratechnici in de orde van grootte van ongeveer 25 €. Geëxtrapoleerd naar 40 uur zijn de gemiddelde verdiensten ongeveer 3.180 euro per maand.

Als cameratechnicus verdien je ongeveer 25 € per uur. (Image source: pixabay.com / StockSnap)

Natuurwetenschappen en informatica

Dit zijn de absolute koplopers in termen van uurloon. Met een gemiddelde waarde van 22,64 € zijn de verdiensten in sommige gevallen meer dan twee keer zo hoog als in veel beroepen in de landbouw. In dit verband zijn er nauwelijks beroepen die minder dan 15 € per uur verdienen. Behalve software-ontwikkelaars, IT-coördinatoren en gebruikersadviseurs, doen vooral natuurkundigen en scheikundigen het goed. Uurlonen in de buurt van € 30 zijn in al deze beroepen absoluut gebruikelijk. Met een maandsalaris van iets minder dan 4.000 euro staan deze sectoren ook in dit opzicht aan de top.

Wat is de wereldwijde ontwikkeling van de uurlonen?

In een internationale vergelijking staat de Bondsrepubliek Duitsland echter in de goede middenmoot. Terwijl de Oostenrijkse buurman iets gunstiger voorwaarden heeft, zijn de Zwitsers veel beter af. Een gemiddeld uurloon van meer dan 30 € ligt binnen het normale bereik.

Op Europees niveau kan de situatie op het gebied van het uurloon waarschijnlijk als bevredigend worden bestempeld. Samen met de koplopers Monaco en Liechtenstein staan in totaal 14 landen uit Europa in de top 20. Het meest lucratieve land buiten Europa is Bermuda op de derde plaats, gevolgd door de Speciale Administratieve Regio van Macau en de Verenigde Staten.

In Europa is het uurloon verhoudingsgewijs hoog. (Image source: pixabay.com / klimkin)

Daarentegen is de situatie in Afrika en het Midden-Oosten minder bemoedigend. In landen als Nigeria of Pakistan wordt uurloon betaald voor respectievelijk nauwelijks 80 cent en 65 cent. De achterhoede in Europa wordt gevormd door Oekraïne, waar het gemiddelde iets meer dan een euro bedraagt.

Conclusie

Met sommige parameters moet echter rekening gehouden worden als belangrijke fluctuatiekenmerken. Bovenal moet rekening gehouden worden met de bedrijfstak en de kwalificatie van de respectieve personen. Maar ook zonder met deze aspecten rekening te houden, zien de toekomstverwachtingen er veelbelovend uit. Zowel het wettelijk minimumloon als de vrijgevigheid van de werkgevers zullen naar verwachting toenemen, volgens eerdere trends.

Beeldbron: pixabay / janeb13

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies