Laatst bijgewerkt: 27-09-2021

De technische kwaliteit van een website is een van de aspecten die het gebruikersgedrag van bezoekers mede bepalen. Google heeft het Ligthouse analyse-instrument ontwikkeld om precies deze kwaliteit te controleren. Met dit hulpmiddel worden audits uitgevoerd op verschillende gebieden en de resultaten laten zien welke aspecten geoptimaliseerd moeten worden.

In dit artikel leggen we uit wat Google Lighthouse is en welke gebieden op je website geanalyseerd kunnen worden. Verder laten we je zien waarom het hulpmiddel nuttig is en hoe het uiteindelijk gebruikt kan worden. Zo bereiden we je met behulp van diverse informatie voor op het gebruik van het analyse-instrument.
Belangrijk om te weten

 • Google Lighthouse is een open-source hulpmiddel om websites te analyseren. Vijf verschillende gebieden (prestaties, beste praktijken, toegankelijkheid, SEO en progressieve web apps) kunnen gecontroleerd worden op verbeteringsmogelijkheden.
 • De resultaten van Lighthouse laten zien welke aspecten al goed of niet goed geïmplementeerd zijn. Google Lighthouse geeft ook concrete suggesties om de kwaliteit van de website te verbeteren.
 • Het analyse-instrument kan direct via de Google Chrome browser gebruikt worden. Hiervoor kan Lighthouse opgeroepen worden via de functietoets F12 of via het menu onder Andere hulpmiddelen als Ontwikkelgereedschap.

Achtergrondinformatie: Wat is Lighthouse?

Voordat je kunt besluiten Lighthouse te gebruiken, moet je eerst meer over het hulpmiddel te weten komen. Met behulp van de volgende vragen willen we je een overzicht geven van de functies en hoe je ze kunt gebruiken.

Wat is Google Lighthouse?

Google Lighthouse is een analyse-instrument om audits van verschillende websites uit te voeren. Het hulpmiddel is direct in de Google Chrome browser geïntegreerd, zodat het gemakkelijk en ongecompliceerd te gebruiken is. Met behulp van Lighthouse kunnen audits worden uitgevoerd om de kwaliteit en de prestaties van de eigen website te meten. Als het open-source hulpmiddel fouten ontdekt, kunnen die gebruikt worden als aanwijzing voor verbeteringen.

Welke audits kan Lighthouse uitvoeren?

Lighthouse heeft veel verschillende audits die worden uitgevoerd op basis van de URL van de respectieve website. De audits blijven beperkt tot deze vijf gebieden: Prestaties, Beste Praktijken, Toegankelijkheid, SEO en Progressive Web Apps.

Het Lighthouse analyse-instrument kan direct en gemakkelijk in de Google Chrome browser gebruikt worden. (Image source: Deepanker Verma / Pexels)

We zullen hieronder nader omschrijven en verklaren welke aspecten in de afzonderlijke gebieden gecontroleerd worden.

Hoe wordt de prestatie gecontroleerd?

Op het gebied van prestaties ligt de nadruk vooral op technische aspecten. Het is weer onderverdeeld in de drie gebieden van metriek, kansen en diagnostiek, zodat de prestaties uiteindelijk 22 analyses omvatten. In de volgende tabel staan de zes categorieën die in het hoofdstuk Metriek geanalyseerd worden. (1)

Category Description
First Contentful Paint Deze categorie specificeert de hoeveelheid tijd vanaf het moment dat het domein is ingediend totdat de afbeelding of tekst is getekend.
First Meaningful Paint Dit specificeert het aantal seconden totdat de website de belangrijkste inhoud heeft geladen.
Speed Index De Speed Index beschrijft de hoeveelheid tijd totdat de inhoud zichtbaar is.
First CPU Idle Dit geeft het aantal seconden aan wanneer gebruikersinvoer voor het eerst op de pagina kan worden verwerkt.
Time to Interactive Time to Interactive verwijst naar de volledige interactiviteit van de website.
Estimated Input Latency Dit is een schatting van hoe lang een website erover doet om te reageren op gebruikersinvoer.

De rubriek Metriek heeft dus vooral betrekking op informatie over laadsnelheden. Hoe sneller het laden, hoe hoger de website in de Google rangschikking neigt te staan. (2, 3)

Binnen de reikwijdte van de prestatie-analyse worden aanbevelingen voor actie om de paginasnelheid te verbeteren gegeven in het onderdeel Opportunites. Daartoe behoren bijvoorbeeld het verwijderen van ongebruikte CSS elementen of het gebruik van geschikte beeldformaten. Het onderdeel Diagnostiek geeft verdere aanbevelingen voor actie met betrekking tot je eigen prestaties. Het kan bijvoorbeeld aangeven dat de JavaScript uitvoeringstijd verkort moet worden of dat te grote DOM afmetingen vermeden moeten worden.

Wat zijn de beste praktijken?

Best Practices omvat in totaal 16 verschillende tests. Er is hier echter geen weging van de resultaten. In plaats daarvan is het gewoon een kwestie van slagen of zakken. De vragen in de sectie Beste Praktijken gaan bijvoorbeeld over de vraag of HTTPS gebruikt wordt en of gebruikte links onveilig zijn.

Wat zegt de toegankelijkheid van Lighthouse?

Een ander aspect dat geanalyseerd moet worden is de toegankelijkheid. Vertaald betekent dit vrijheid van barrières. Toegankelijkheid meet de mate waarin mensen met een handicap de website kunnen gebruiken. Vaak zijn er problemen verbonden aan het gebruik ervan.

Volgens een EU-richtlijn zijn overheidsinstanties verplicht drempelloze toegang tot websites en mobiele toepassingen te bieden (4).

Op het gebied van toegankelijkheid bij Google Lighthouse zijn er ook slaag- of zaktests. In tegenstelling tot Beste Praktijken worden bij Toegankelijkheid de resultaten gewogen en wordt het gemiddelde berekend. Afhankelijk van hoe goed of slecht deze gemiddelde score is, zal Google Lighthouse meer of minder suggesties doen om de toegankelijkheid van de website te verbeteren.

Welke audits worden er aangeboden op het gebied van SEO?

Op het gebied van SEO, d.w.z. zoekmachine optimalisatie, worden 11 verschillende audits aangeboden. Dit zijn de belangrijkste SEO functies die elke website of app zou moeten integreren. De te beoordelen audits zijn: (5)

 • Document heeft een <title> element
 • Document heeft een meta-beschrijving
 • Links hebben beschrijvende teksten
 • Document heeft een geldige hreflang
 • De pagina heeft een geldige rel=canoncial
 • De pagina heeft een geldige HTTP statuscode
 • robots.txt is geldig
 • Document gebruikt plugins
 • Aanwezigheid van een <meta name=”viewport”> tag met width of initial-scale
 • Document gebruikt leesbare lettergroottes
 • Tap targets hebben de juiste afmetingen

De audit kijkt bijvoorbeeld of tags of plug-ins correct gebruikt worden. Als uit de audits blijkt dat de website tekortkomingen vertoont ten aanzien van de SEO kenmerken, moeten die zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.

Wat zijn Progressive Web Apps?

Progressive Web Apps, kortweg PWA’s, zijn een nieuw soort website. Ze gedragen zich veel meer als apps, waarbij PWA’s onafhankelijk zijn van app stores. Dit betekent dat PWA’s ook offline gebruikt kunnen worden als de smartphone op de juiste manier aan de URL gekoppeld is. Updates worden automatisch uitgevoerd met een bestaande internetverbinding. Bovendien laden PWA’s met behulp van JavaScript. Als het laden niet snel genoeg gaat, is de kans groter dat de gebruiker weigert het te gebruiken. (6)

Om deze reden onderzoekt Google Lighthouse ook PWA’s. Verschillende aspecten van PWA’s worden onderzocht, zoals of er een HTTPS verbinding bestaat en of de laadsnelheid snel genoeg is voor mobiele netwerken.

Welke uitspraken kun je doen met Google Lighthouse?

Eerst en vooral helpt Google Lighthouse om de eigen website op basis van de URL te analyseren en fouten of aspecten die verbetering behoeven aan het licht te brengen. Daarbij worden belangrijke kerncijfers over de gebruikerservaring gegeven op de vijf afzonderlijke analysegebieden. Op deze manier reconstrueert het hulpmiddel de gebruikerservaring.

De score van 100 vertegenwoordigt de maximale waarde, voor zover een gemiddelde waarde berekend wordt. Bovendien worden de resultaten gemarkeerd met kleurschalen (rood, oranje en groen). Zo kun je snel zien waar er nog ruimte voor verbetering is – vooral in het rode gebied. Kleine optimalisaties moeten worden aangebracht in de oranje zone. Bovendien doet Lighthouse op sommige gebieden concrete suggesties voor verbetering.

Waar is Lighthouse nuttig voor?

Google Lighthouse is handig om de kwaliteit van je eigen of concurrerende websites te controleren. Het is aan de gebruiker om te beslissen wat hij met de resultaten van de vijf analysegebieden wil doen.

Lighthouse kan ook gebruikt worden om de concurrentie te analyseren voor vergelijkingsdoeleinden.

Maar om de kwaliteit en de prestaties van je eigen website te verbeteren, is het de moeite waard om de bevindingen in praktijk te brengen. Dit wordt gemakkelijker gemaakt als Lighthouse zelfs concrete suggesties voor verbetering geeft.

Hoe gebruik ik Google Lighthouse?

Google Lighthouse kan op verschillende manieren gebruikt worden. De gemakkelijkste manier is echter om Lighthouse op het eindtoestel te gebruiken met de Chrome browser. Je moet ervoor zorgen dat je browser up-to-date is. Lighthouse kan dan in de browser benaderd worden via de z.g. DevTools. Je kunt deze openen met de F12 functietoets en dan eenvoudig Lighthouse kiezen in het tabblad “Audits”. (7)

Tools zoals PageSpeed Insights gebruiken ook de functies van Google Lighthouse, waarbij de bijbehorende URL nodig is voor de analyse.

Anders is het gereedschap te bereiken via het menu en “more tools” gevolgd door een klik op “developer tools”. Bovendien is Google Lighthouse te downloaden uit de chrome web store en zijn de audits ook toegankelijk via het Google web.dev portaal op het internet. (8)

Conclusie

Google Lighthouse is een praktisch hulpmiddel om websites te analyseren. Door zijn gebruiksgemak kan iedereen het hulpmiddel zonder problemen gebruiken. Je moet echter weten wat de afzonderlijke resultaten betekenen om er voor jezelf en je eigen website conclusies uit te kunnen trekken.

Het is belangrijk op te merken dat de analyse alleen niet voldoende is voor verbetering. Daarom moet je na de analyse werken aan de implementatie van de resultaten. Om dit te doen kun je natuurlijk de suggesties voor verbetering van Google Lighthouse zelf opvolgen. Op sommige gebieden krijg je echter alleen te zien waar er enerzijds tekortkomingen zijn en anderzijds dus mogelijkheden voor verbetering. Het is aan jou om de juiste conclusies te trekken om de kwaliteit en de prestaties van je website te verbeteren.

(Coverfoto: Paulius Dragunas / Unsplash)

Referenties (8)

1. Searchmetrics.com: Google Lighthouse, abgerufen am 16.06.2021.
Bron

2. Onlinemarketing.de: Google Lightouse-Studie: So geht es an die Spitze der Suchergebnisse, Toni Gau, 17.05.2019, abgerufen am 16.06.2021.
Bron

3. Searchmetrics, Google Lighthouse Ranking-Faktoren, abgerufen am 16.06.202.
Bron

4. RICHTLINIE (EU) 2016/2102 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen, Art. 4.
Bron

5. Web.dev: SEO Audits, abgerufen am 16.06.2021.
Bron

6. Ionos.de: Progressive Web-Apps: Was versprechen die progressiven Apps? 30.10.2019, abgerufen am 16.06.2021.
Bron

7. Developers.google.com: Tools for Web Developers - Lighthouse, abgerufen am 16.06.2021.
Bron

8. Praxistipps.chip.de: Google Lighthouse: So funktioniert das Analyse-Tool, Felix Stoll, 27.04.2019, abgerufen am 16.06.2021.
Bron

Waarom kun je me vertrouwen?

Internetbeitrag
Searchmetrics.com: Google Lighthouse, abgerufen am 16.06.2021.
Ga naar bron
Internetbeitrag
Onlinemarketing.de: Google Lightouse-Studie: So geht es an die Spitze der Suchergebnisse, Toni Gau, 17.05.2019, abgerufen am 16.06.2021.
Ga naar bron
Searchmetrics-Studie
Searchmetrics, Google Lighthouse Ranking-Faktoren, abgerufen am 16.06.202.
Ga naar bron
EU-Richtlinie
RICHTLINIE (EU) 2016/2102 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen, Art. 4.
Ga naar bron
Internetbeitrag
Web.dev: SEO Audits, abgerufen am 16.06.2021.
Ga naar bron
Internetbeitrag
Ionos.de: Progressive Web-Apps: Was versprechen die progressiven Apps? 30.10.2019, abgerufen am 16.06.2021.
Ga naar bron
Internetbeitrag
Developers.google.com: Tools for Web Developers - Lighthouse, abgerufen am 16.06.2021.
Ga naar bron
Internetbeitrag
Praxistipps.chip.de: Google Lighthouse: So funktioniert das Analyse-Tool, Felix Stoll, 27.04.2019, abgerufen am 16.06.2021.
Ga naar bron
Recensies