Laatst bijgewerkt: 28-09-2021

Het aangename klimaat, de prachtige landschappen en de lage kosten van levensonderhoud verleiden steeds meer buitenlanders om naar Turkije te verhuizen. Het land heeft de laatste jaren een economische bloei doorgemaakt en wordt steeds aantrekkelijker voor emigranten.

In dit artikel leggen we de belangrijkste vragen uit die je jezelf moet stellen voor je in Turkije gaat werken. Zo kom je te weten of je in Turkije zou willen werken. Als je je besluit al genomen hebt, vind je in dit artikel ook belangrijke informatie over visum, werk zoeken en leven in Turkije.
Belangrijk om te weten

 • Het is het gemakkelijkst als je al een vaste baan in Turkije hebt voor je aankomt. Het is moeilijker om er werk te vinden en het is ook gemakkelijker om vanuit je thuisland de nodige vergunningen aan te vragen.
 • Over het algemeen vergroot je je kansen op een baan als je Turks spreekt. Zowel tijdelijke deeltijdbanen als langdurige voltijdsbanen zullen baat hebben bij je talenkennis.
 • De sectoren waarin je als buitenlander de beste kansen hebt om een baan te vinden zijn toerisme, onderwijs, kinderopvang en internationale organisaties. Er zijn echter ook banen die je alleen kunt doen als je de Turkse nationaliteit hebt.

Achtergrondinformatie: Wat je moet weten over werken in Turkije

Hieronder hebben we een overzicht samengesteld van alle belangrijke vragen over werken in Turkije.

Wat heb ik nodig om in Turkije te werken?

Een geldig paspoort is vereist voor een verblijf in Turkije van welke aard dan ook. Je moet ook rekening houden met de geldigheidsduur van je paspoort. Bovendien heb je ook verschillende vergunningen nodig

 • Visa
 • Werkvergunning
 • Verblijfsvergunning

Om in Turkije te werken heb je naast een visum ook een werk- en verblijfsvergunning nodig. Je wilt er immers niet alleen je vakantie doorbrengen, je wilt er een leven opbouwen voor een bepaalde tijd. Je kunt een werkvergunning krijgen van het Turkse Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid. Je moet deze werkvergunning tegelijk met je aanvraag voor je werkvisum aanvragen.

Als je al in Turkije bent en een verblijfsvergunning hebt, kun je daarna ook een werkvergunning aanvragen. Dit is echter niet mogelijk als je Turkije als toerist bent binnengekomen.

Om een werkvergunning aan te vragen heb je een arbeidscontract nodig of tenminste een aanvaarding voor de baan die je wilt aannemen. Jij en je werkgever moeten allebei de nodige documenten bij het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid indienen. De werkvergunning is gekoppeld aan de baan en is beperkt tot ten minste één jaar.

Het immigratieproces duurt lang. (Image source: unsplash / Mar Cerdeira)

Het is belangrijk dat je voor je vertrek voldoende tijd uittrekt voor het immigratieproces. Het kan enkele maanden duren om aanvragen voor visa en andere vergunningen te verwerken.

Afgezien van deze bureaucratische procedures moet je ook de Turkse taal beheersen om in Turkije te kunnen werken. Kennis van het Turks is vaak een vereiste voor veel banen.

Hoe vind ik een baan in Turkije?

Als buitenlander heb je helaas een beperkte keuze aan banen in Turkije. Banen in de beveiligingsindustrie, bij de douane en in alle medische en juridische sectoren zijn alleen toegankelijk voor Turkse staatsburgers. De banen die voor buitenlanders openstaan zijn soms moeilijk te vinden en helaas vaak nogal slecht betaald.

Hier vind je een overzicht van de beroepen die je als buitenlander niet mag uitoefenen en van beroepen die vooral bij buitenlandse werknemers in trek zijn

 • Beveiligings-, douane-, medisch en juridisch personeel: Turkse staatsburgers
 • Toerisme, horeca, kinderopvang, onderwijs: Turks en buitenlands personeel

Bovendien maakt een quotasysteem op de Turkse arbeidsmarkt het moeilijk voor buitenlandse werknemers om werk te vinden. Voor elke buitenlandse werknemer moeten er vijf Turkse werknemers in de onderneming werkzaam zijn.

Als je geen Turks spreekt, zijn je kansen klein.

Een heel belangrijk criterium bij het zoeken naar een baan in Turkije is je talenkennis. In het algemeen vergroten een goede kennis van de Turkse taal en een goede opleiding je kansen op het vinden van een baan.

Een andere moeilijkheid bij het vinden van werk is dat veel banen niet officieel geadverteerd worden. Om je kansen op een baan te vergroten heb je goede connecties en veel initiatief nodig. Als je al iemand in het bedrijf kent, kan die je aan de werkgever aanbevelen. Ook sociale netwerken kunnen je bij je zoektocht helpen.

Het is veel gemakkelijker als je al een baan hebt voor je naar Turkije komt. Ter plaatse een baan zoeken is moeilijk en bemoeilijkt het proces om verschillende vergunningen en visa te krijgen.

Hoe ziet een Turkse sollicitatie eruit?

Het hangt van de baan af hoe formeel je je sollicitatie moet maken. Voor banen in de horeca is een sollicitatiegesprek vaak voldoende. Voor veel andere banen moet je een formele sollicitatie doen.

Als je wilt solliciteren naar een baan in een restaurant of bar, heb je waarschijnlijk geen CV of sollicitatiebrief nodig. Hier heb je een goede kans als je de interviewer kunt overtuigen met een goede kennis van het Turks.

Als je geïnteresseerd bent in een baan waarvoor je formeel moet solliciteren, gelden dezelfde eisen als in andere landen: Je moet een persoonlijke sollicitatiebrief en een CV inzenden.

Het CV moet zo mogelijk niet langer zijn dan één pagina. Het moet je contactgegevens, je werkervaring en je opleiding bevatten. Houd de begeleidende brief zo kort mogelijk. Beperk je tot drie of vier zinvolle alinea’s. Het is zeer waarschijnlijk dat de Turkse werkgever je gegevens zal controleren. Overdrijf dus niet en blijf bij de waarheid.

Taal speelt ook een belangrijke rol in de schriftelijke sollicitatie.

Als je bij een Turkse werkgever solliciteert, moet je de documenten ook in het Turks verstrekken. Als je solliciteert naar de Turkse vestiging van een westerse firma, is het een ander verhaal. Je kunt in het Engels solliciteren.

Hoeveel verdien je in Turkije?

De lonen en basiskosten in Turkije hangen sterk af van de streek. Om je een idee te geven van de inkomsten en uitgaven in Turkije, hebben we hier een klein overzicht samengesteld. Zuid-Anatolië dient als voorbeeld van een landelijke streek. We hebben Istanbul als leidraad genomen voor de kosten in steden. We willen de twee uitersten zoveel mogelijk afdekken.

 • Plattelandsgebieden: 430 euro per maand
 • Steden: 860 euro per maand

Het minimumloon in Turkije is sinds 2016 het equivalent van ongeveer 380 euro. Hoeveel kosten dit geld kan dekken hangt af van de regio. De kosten van levensonderhoud zijn het duurst in de metropool Istanboel.

Gemiddeld verdienen Turken zo’n 800 euro per maand. Het inkomen varieert echter sterk per streek. Op het platteland van Zuid-Anatolië hebben gezinnen gemiddeld zo’n 5100 euro per jaar tot hun beschikking. In het economisch sterke Istanbul is dit cijfer ongeveer twee keer zo hoog. 10400 euro is het gemiddelde inkomen van een gezin in Istanbul.

Istanbul heeft zowel het hoogste gemiddelde inkomen als de hoogste kosten van levensonderhoud. (Image source: unsplash / Emre)

Het gebeurt dat de lage kosten niet gedekt worden door de even lage lonen. Het is echter vaak zo dat de werkgever voordelen als maaltijden en werkkleding financiert en ook een bijdrage in de huur betaalt.

Welke belastingen en verzekeringen moet ik in Turkije betalen?

Hoewel Turkije in feite een landelijke en openbare ziekte- en werkloosheidsverzekering biedt, werkt dit systeem in de praktijk niet echt. Het is dus moeilijk om aanspraak te maken op een pensioen-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Als buitenlandse werknemer heb je recht op werkloosheidsuitkeringen als je legaal in Turkije werkt, meerderjarig bent en binnen 3 jaar 600 dagen gewerkt hebt. 1% van je brutoloon gaat naar de werkloosheidsverzekering.

Veel buitenlandse werknemers hebben een particuliere ziektekostenverzekering.

Dit biedt een betere kwaliteit van zorg dan de openbare verzekering. Het personeel in privé-ziekenhuizen is meestal beter opgeleid en kan in verschillende talen communiceren.

Je wordt belastingplichtig na 6 maanden verblijf in Turkije. Het doet er niet toe of je in Turkije gewerkt hebt of niet. Je moet belasting betalen over je inkomen. Het bedrag van de inkomstenbelasting hangt af van je salaris. Het ligt tussen 15 en 35%.

Heb ik een visum nodig om in Turkije te werken?

Als je in Turkije wilt werken, heb je een visum nodig. Er zijn visa die single entry of multiple entry toelaten. In deze twee categorieën worden de visa gedifferentieerd naar de reden van het verblijf.

Met een werkvisum kun je Turkije meestal meerdere keren binnen. Om een visum aan te vragen moet je

 • een geldig paspoort (ten minste 90 dagen geldig na de duur van het gevraagde visum)
 • een aanvraagformulier, dat je bij het ministerie van Buitenlandse Zaken kunt krijgen
 • twee pasfoto’s
 • bewijs van ziektekostenverzekering
 • ofwel een retourticket of een bevestiging dat je genoeg geld hebt om het land weer te verlaten
 • de betaling van de kosten voor de visumaanvraag

Als je het land weer wilt verlaten terwijl je in Turkije werkt, moet je ervoor zorgen dat je een visum aanvraagt met toestemming om opnieuw binnen te komen. Anders krijg je na je vertrek uit het land misschien geen toestemming meer om Turkije opnieuw binnen te komen.

Je moet twee maanden voor je vertrek een werkvisum aanvragen.

Behalve je aanvraag moet je werkgever ook de vereiste documenten indienen bij het Turkse Bureau voor Arbeid en Sociale Zekerheid. Zodra zowel jij als je werkgever de vereiste documenten hebben ingediend, begint de aanvraagprocedure voor je werkvisum en werkvergunning.

De werkvergunning is aanvankelijk beperkt tot één jaar. Het kan echter uitgebreid worden. Als je 8 jaar onafgebroken in Turkije gewerkt hebt, kun je een onbeperkte werkvergunning aanvragen.

Zodra de aanvraag voor je werkvergunning bevestigd is, moet je de verschuldigde leges betalen. Als je eindelijk in Turkije aankomt, moet je je bij de politie laten registreren. Daar krijg je je verblijfsvergunning. Als je alle nodige vergunningen hebt gekregen, kun je in Turkije gaan werken.

Hoe is de werkethiek in Turkije?

De Turkse werkethiek is anders dan die waaraan je in Europa waarschijnlijk gewend bent. Uit cijfers van de Europese Instantie voor Statistiek blijkt dat een zeer groot deel van de inzetbare Turken geen baan heeft en ook niet als werkloos geregistreerd staat. Het aandeel van vrouwen die geen werk hebben is veel groter dan dat van mannen. Dit verschil is waarschijnlijk te wijten aan het hoge geboortecijfer en het nogal conservatieve gezinsbeeld.

In Turkije is een normale werkweek 45 uur. Dit is echter sterk afhankelijk van de specifieke bedrijfstak en baan. Als je een deeltijdbaan in de horeca neemt, kun je verwachten dat je erg lange uren werkt. In het hoogseizoen kun je tot 7 dagen per week in de toeristenindustrie werken.

Een groot deel van de Turkse bevolking heeft geen werk en staat ook niet als werkloos geregistreerd. (Image source: unsplash / Marten Bjork)

Als buitenlandse werknemer heb je nauwelijks recht op vakantie. Als je deeltijds werkt, kun je meestal geen aanspraak maken op de gebruikelijke twee weken vakantie. Bovendien worden westerse feestdagen waarschijnlijk niet door je Turkse werkgever erkend.

Dingen die je moet weten over verhuizen naar Turkije

Hoewel huisvesting in Turkije relatief goedkoop is, moet je voorzichtig zijn met de staat van je huis. Turkije heeft andere veiligheidsnormen. Ook de perceptie van “gemeubileerde” flats is anders dan je je kunt voorstellen. In ongemeubileerde flats zul je waarschijnlijk niet eens een toiletpot aantreffen.

Appartementen in Turkije zijn vaak erg goedkoop.

Omdat je je salaris zult ontvangen terwijl je in Turkije werkt, zul je waarschijnlijk een bankrekening willen openen. Om een bankrekening in Turkije te openen heb je een fiscaal nummer nodig, dat je eerst moet aanvragen. Je zult waarschijnlijk ook je verblijfsvergunning moeten laten zien.

Als je meer over de Turkse taal wilt leren voordat je naar Turkije verhuist, moet je je ervan bewust zijn dat niet alle Turks hetzelfde is. Het Turks dat in Istanbul gesproken wordt, wordt beschouwd als de standaardvorm. Maar binnen het Turks zijn er vele dialecten. Om goed Turks te leren moet je naar een talenschool gaan, een privé-leraar inhuren of op een andere manier regelmatig met de taal in contact komen.

Als je naar Turkije wilt verhuizen, moet je de Turkse taal intensief bestuderen. De beste manier om dit te doen is door een taalcursus te volgen. (Image source: unsplash / Alexis Brown)

Voordat je naar Turkije vertrekt, zorg je ervoor dat je alle nodige stappen hebt ondernomen om te verhuizen. Zorg ervoor dat je alle nodige verzekeringen hebt afgesloten en contracten die je niet meer nodig hebt opgezegd.

Werken in Turkije: naar deze banen en werkgebieden is veel vraag

Omdat er bepaalde beroepen zijn die alleen Turkse staatsburgers mogen doen, is de keuze aan banen voor buitenlanders beperkt. In de volgende vier sectoren heb je echter goede vooruitzichten om een baan te vinden, zelfs als buitenlander.

Toerisme

Meertaligheid wordt ook in de toeristische industrie op prijs gesteld. Hoe meer talen je spreekt, hoe waardevoller je bent als werknemer in de toeristische sector. Deeltijdbanen voor buitenlanders zijn gemakkelijk te vinden. Je kunt zo’n baan het beste zoeken vóór het vakantieseizoen in mei begint. Je kunt deze deeltijdbanen online of ter plaatse vinden. Het loont de moeite om bars, restaurants, cafés en clubs direct om een vacature te vragen.

Het loon van een buitenlandse tijdelijke werknemer is voldoende om in de eerste levensbehoeften te voorzien.

In restaurants en bars worden buitenlanders gewaardeerd als arbeiders, maar niet erg goed betaald. Het is mogelijk zulke banen te krijgen zonder werkvisum. Bedenk echter dat dit betekent dat je illegaal werkt en dat je niet beschermd bent tegen uitbuiting door je werkgevers. Hotels en resorts betalen hun personeel meer, maar deze banen zijn zeldzaam en moeilijk te krijgen.

Onderwijs

Onderwijs is een van de gemakkelijkste sectoren voor buitenlanders om in Turkije een baan te vinden. De nadruk ligt op vreemde talen, en vooral op Engels.

Leraren vreemde talen worden matig betaald. Het salaris is echter ruim voldoende om je leven in Turkije te financieren.

Om een baan als leraar in Turkije te vinden, kun je het beste rechtstreeks contact opnemen met openbare en openbare scholen en taalscholen. Als je vloeiend Engels spreekt, kun je ook een baan zoeken op online portaalsites zoals TEFL.

Veel buitenlandse werknemers vinden werk als leraar vreemde talen. (Image source: unsplash / Neonbrand)

Niet voor alle banen in het onderwijs is een lesbevoegdheid nodig. In sommige gevallen is het voldoende als je een universitair diploma hebt. Als je het Engels heel goed beheerst, kun je leerlingen helpen zich voor te bereiden op een examen voor een taalcertificaat. Dit is een heel populaire manier om in Turkije aan werk te komen.

Kinderopvang

Buitenlandse kinderopvang is in Turkije in trek. Ook hier speelt meertaligheid een belangrijke rol. Veel ouders willen hun kinderen zo vroeg mogelijk met Engels in aanraking brengen.

Kinderoppassers worden vaak niet slecht betaald en kost en inwoning worden vaak door het gezin betaald. Maar het loon en de eisen van de baan hangen af van het gezin.

Als je als kinderoppas of au pair wilt solliciteren kun je het beste op online portaalsites zoals Online-Nanny kijken.

Internationale organisaties

Veel buitenlanders die in Turkije komen werken werken voor internationale bedrijven, ambassades of niet-gouvernementele organisaties (NGO’s). Ook hier heb je betere kansen als je meerdere talen spreekt.

Wie voor internationale organisaties werkt, heeft meestal al een zekere baan voor hij naar Turkije komt. De kans om vanuit Turkije een baan te vinden is erg klein.

Conclusie

Turkije trekt aan met zijn aangenaam klimaat, indrukwekkend landschap en groeiende economie. Helaas is het voor buitenlanders niet zo gemakkelijk om werk te vinden. Als je voor langere tijd in Turkije wilt werken, moet je je baan bevestigd hebben voor je het land binnenkomt.

Tijdelijke deeltijdbanen in de toeristenindustrie zijn gemakkelijk te vinden, maar betalen niet veel. De meeste andere werkterreinen die voor buitenlanders openstaan beloven een hoger loon, maar banen zijn zeldzamer.

Beeldbron: unsplash / Anna

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies