Laatst bijgewerkt: 28-09-2021

Als student heb je veel mogelijkheden om bij te verdienen. Je hebt waarschijnlijk al gehoord van de term “werkstudent”. Maar wat is een werkstudent eigenlijk? Wat doen werkstudenten en waar kan ik als werkstudent een baan vinden? We zullen deze en andere vragen beantwoorden in het volgende artikel.

In de volgende paragrafen leggen we je alles uit wat je moet weten over werkende studenten. We laten je zien welke wettelijke randvoorwaarden in acht genomen moeten worden en wat de verschillen zijn tussen een werkstudent en een gewone stagiair. Daarna ben je op de hoogte en kun je zo nodig meteen met je werkstudentencarrière beginnen.
Belangrijk om te weten

 • Werkstudenten zijn studenten die naast hun universitaire studie werken. Dit werk houdt stevig verband met hun studiegebied.
 • Als werkstudent profiteer je van verschillende voordelen. Je hoeft bijvoorbeeld niet te betalen voor een werkloosheids- en verpleegzorgverzekering.
 • Met een baan als werkstudent heb je de kans om je theoretische kennis al vroeg in de praktijk te brengen. Je kunt ook belangrijke contacten leggen voor later.

Woordenlijst item: De term werkstudent in detail uitgelegd

In de volgende paragrafen hebben we de belangrijkste vragen over werkstudenten beantwoord. Dit geeft je alle informatie die je nodig hebt voordat je solliciteert naar een stageplaats voor studenten.

Wat is een werkstudent?

Een werkstudent is in principe een student die naast zijn studie voor een beperkte tijd werkt of als zelfstandige werkt. Deze activiteit houdt verband met het studiegebied. Werkende studenten kunnen zo al een eerste ervaring opdoen in hun (toekomstige) industrie. Werkende studenten werken deeltijds tijdens hun studie en verhogen gewoonlijk hun werklast tijdens de semesterpauze.

Een job als jobstudent is bedoeld om je kennis van de universiteit in de praktijk te brengen. In het beste geval helpen de vaardigheden die je op de werkplek verwerft je ook bij je studie.

Als werkstudent neem je belangrijke taken in een project op je, als deel van een team. (Image source: unsplash / Mimi Thiam)

Een positie als werkstudent staat goed op je CV. Je kunt al een voorproefje krijgen van je beroepswereld en zo beter inschatten of je in de juiste bedrijfstak zit of niet. Werkstudentenposities zijn een lucratieve bijverdienste.

Omdat het aantal werkuren wettelijk geregeld is, is dit soort bijbaantje prima te combineren met je studie. Omdat werkende studenten gewoonlijk langer in een bedrijf blijven, kunnen ze dieper bij projecten betrokken worden.

Als werkstudent kun je je eigen geld verdienen en ben je dus niet afhankelijk van je ouders, de staat of stichtingen. Naast technische kennis kun je ook je zachte vaardigheden ontwikkelen en belangrijke contacten leggen voor je toekomstige carrière. Vaak kun je ook je eindscriptie in het bedrijf schrijven en zo profiteren van directe begeleiding.

Wat zijn de typische bezigheden van een werkstudent?

De activiteiten van een werkstudent variëren natuurlijk sterk naargelang het werkterrein. Werkstudenten zijn vooral populair in de IT-industrie en in de sectoren financiën en techniek. Werkende studenten worden beschouwd als gekwalificeerde arbeiders, en daarom worden ze sterk betrokken bij projecten of ander werk.

Omdat werkende studenten gewoonlijk langer bij het bedrijf blijven, doorlopen ze vaak verschillende niveaus en leren zo het bedrijf in zijn geheel kennen.

Dankzij het inzicht in verschillende afdelingen bouwen ze een groot netwerk op. Het werk is meestal specifieker en veeleisender dan dat van een stagiair. Maar daarover later meer.

Voorbeelden van enkele van de activiteiten zijn: Evenementen organiseren, helpen in de personeelsdienst, presentaties voorbereiden of onderzoek doen naar specifieke onderwerpen. De lijst van mogelijke taken is eindeloos. Daarnaast is er ook hulpwerk of wordt er gewerkt aan het ontwerp of de uitvoering.

Wat zijn de wettelijke eisen?

Eisen

Om als leerling-stagiair te kunnen werken, moet onder andere aan de volgende voorwaarden voldaan zijn

 • Je mag tijdens de collegeperiode niet meer dan 20 uur per week werken. Je mag meer dan 20 uur per week werken gedurende maximaal 26 weken per jaar.
 • Gedurende deze tijd moet je ingeschreven zijn aan een universiteit of hogeschool.
 • Je studie heeft altijd voorrang op je werk.
 • Studenten die met verlof zijn kunnen niet als werkstudent werken. Hetzelfde geldt voor afstandsonderwijs of deeltijdstudies.
 • Je bent misschien pas hooguit in je 25e semester.

Verzekeringen en aftrekposten

Als werkstudent geniet je veel voordelen. De volgende lijst laat je zien hoe de verschillende verzekeringen wettelijk geregeld zijn.

Ziektekostenverzekering

Als student moet je een ziektekostenverzekering hebben, maar je hoeft niet te betalen voor een ziektekosten- en langdurige zorgverzekering. Er zijn verschillende mogelijkheden voor je ziektekostenverzekering.

 1. Tot je 25e verjaardag kun je via je ouders gratis door een gezinsverzekering gedekt worden. Helaas, als je meer dan 450 euro per maand verdient, val je niet meer in deze categorie.
 2. Als je tussen 25 en 30 jaar oud bent, moet je je inschrijven voor een ziektekostenverzekering voor studenten. De bijdragen bedragen ongeveer 80 euro per maand.
 3. Vanaf je 14e halfjaar en/of je 30e verjaardag kun je een vrijwillige particuliere of wettelijke ziektekostenverzekering afsluiten.
Werkloosheidsverzekering

Zolang je niet meer dan 20 uur per week werkt, ben je van de werkloosheidsverzekering uitgesloten. Dit komt omdat je als werkstudent wettelijk gezien niet werkloos kunt worden.
Je hoofdberoep is nog steeds dat van student, en daarom hoeft je werkgever geen inhoudingen voor je te doen. Als werkstudent heb je helaas geen recht op arbeidstijdverkorting.

Pensioenverzekering

Als student ben je onderworpen aan de verplichte pensioenverzekering. Als je maandsalaris minder dan 450 euro bedraagt, kun je vrijstelling aanvragen.
Als je tussen 450 en 1300 euro verdient, betaal je gewoonlijk een bijdrage tussen 4% en 9%. De rest wordt door je werkgever betaald.

Als je maandsalaris meer dan 1300 euro bedraagt, betalen jij en je werkgever elk de helft van de 9,3%.

Vakantie

Als werkstudent heb je natuurlijk recht op vakantie, net als elke andere werknemer. De Federal Leave Act regelt je wettelijk recht op verlof. Dit geldt natuurlijk alleen als je minstens 6 maanden voor de firma gewerkt hebt. Het aantal verlofdagen hangt af van het aantal dagen per week dat je werkt. Volgens de wet heeft een werknemer recht op ongeveer 20 verlofdagen voor een 5-daagse week.

Als werkende student heb je recht op ongeveer 20 verlofdagen per jaar voor een 5-daagse week. (Image source: unsplash / Link Hoang)

Als je je 20-urige werkweek over slechts 4 dagen verdeelt, heb je slechts recht op 16 verlofdagen per jaar. Als je maar 3 dagen werkt, heb je recht op 12 dagen per jaar. Verdere voorschriften staan meestal in de arbeidsovereenkomst. Als werkstudent kan het voordelig zijn om je werklast over meerdere dagen te verdelen om recht te hebben op meer vakantiedagen.

Belastingen

De jaarlijkse belastingaftrek bedraagt in 2020 ongeveer 9.408 euro. Zolang je onder dit bedrag blijft, hoef je geen belasting te betalen. Niettemin word je in een loonschaal geplaatst. De indeling hangt af van je burgerlijke staat. Als je nog steeds alleenstaand bent, word je in belastingklasse I geplaatst. In deze belastingklasse is de belastingvrijstelling lager. In deze belastingklasse bedraagt de belastingvrije som 9.408 euro. Als je deze limiet overschrijdt, moet je belasting betalen over het teveel betaalde bedrag.

Een belastingaangifte kan handig zijn om een eventuele teruggave te berekenen. Als je als student te veel inkomstenbelasting betaald hebt, kun je van de belastingdienst een terugbetaling krijgen. Dit kan gebeuren als je salaris onder een bepaalde jaarlijkse salarisgrens ligt.

Kinderbijslag en BAföG

Zolang je jonger bent dan 25, kun je kinderbijslag blijven ontvangen. Voorwaarde hiervoor is dat je een initiële opleiding volgt en niet meer dan 20 uur per week werkt. Het is belangrijk te weten dat kinderbijslag niet afhangt van je werkstudentensalaris.

De federale wet op opleidingssteun (Bundesausbildungsförderungsgesetz, BAföG) is verantwoordelijk voor overheidssteun aan leerlingen en studenten. Je jaarinkomen mag niet hoger zijn dan 5.400 euro, anders heb je geen recht op deze studiebeurzen. Je kunt dit aanvragen bij het BAföG kantoor.

Hoeveel verdien je als werkstudent?

Als werkstudent profiteer je van de wet op het minimumloon. Je uurloon mag niet minder zijn dan 9,35 euro bruto. Er is echter nog veel ruimte voor verbetering. Meestal kun je een uurloon tussen de 10 en 16 euro verwachten. Het bedrag hangt van veel factoren af.

Je kunt ervan uitgaan dat je tijdens je Master meer betaald zult krijgen dan tijdens je Bachelor. Dit komt omdat je nu waardevoller bent voor het bedrijf. Gemiddeld kun je een maandelijks inkomen van 500 tot 1000 euro verwachten.

Wat is het verschil tussen een werkstudent en een stagiair/student-assistent?

Er zijn veel manieren om tijdens je studie werkervaring op te doen. Je kunt kiezen tussen een werkstudentschap, een stage en een gewone mini-job. Het belangrijkste verschil is meestal het verband met je vakgebied.

Werkende studenten werken op hun vakgebied en kunnen hun theoretische kennis in praktijk brengen. Dat is niet altijd het geval met een stage of een gewone deeltijdbaan.

Een werkende student blijft gewoonlijk langer bij het bedrijf, wat een diepgaande opleiding voor het bedrijf de moeite waard maakt.

Werkende studenten worden betrokken bij langdurige projecten en krijgen dus meer verantwoordelijkheid. Stages zijn meestal beperkt in tijd, wat betekent dat je als stagiair maar een kort inzicht in het bedrijf krijgt.

Het belangrijkste doel van een stage is om het bedrijf en de dagelijkse werkroutine beter te leren kennen. In de meeste gevallen is het niet de moeite waard om er permanent bij betrokken te zijn. Daarom neem je als stagiair meestal werk op je dat gedaan moet worden of help je je collega’s.

Gewone minibanen hebben ook hun voor- en nadelen. Enerzijds ben je meestal flexibeler wat betreft de opdracht en de werktijden, en kun je, afhankelijk van de sector en de activiteit, een goed uurloon verwachten. Een ander voordeel is dat je werk kunt doen dat je echt leuk vindt. Natuurlijk is dit soort werkervaring beter dan geen, maar je komt er beroepsmatig niet zo ver mee als met een stageplaats.

Waar kan ik een studentenjob vinden?

De beste plaats om studentenbanen te vinden is tegenwoordig op het internet. Als je al precies weet bij welk bedrijf je wilt werken, kun je het beste op hun homepage kijken. Banenportalen zijn een andere optie.

Hier kun je je stad, bedrijfstak, salaris en andere factoren invoeren en werkaanbiedingen ontvangen die op je behoeften zijn afgestemd. Je moet je er echter van bewust zijn dat er veel concurrentie is, want iedereen heeft toegang tot dergelijke vacatureportalen.

Carrière-evenementen op je universiteit zijn een andere mogelijkheid. Je kunt nu al contacten leggen en vertegenwoordigers van bedrijven persoonlijk ontmoeten.

Als je een profiel op LinkedIn of Xing hebt, maak er dan zeker gebruik van. Er zijn veel banen die alleen op deze forums gepubliceerd worden. Werk je profiel bij en solliciteer direct via het platform.

Conclusie

Als werkstudent heb je de kans om al vroeg een inzicht te krijgen in je toekomstige loopbaangebied. Als bekwame werknemer breng je door je huidige kennis een meerwaarde voor het bedrijf. Je profiteert op veel manieren van een stageplaats. Je wordt beschermd door de Wet op het Minimumloon, krijgt voorrechten wat inhoudingen betreft en hebt recht op vakantiedagen.

In tegenstelling tot een gewone studentenjob, krijg je voordelen voor je toekomstige loopbaan. Je kunt studentenbanen vinden in bijna elk studiegebied. Met een beetje geluk vind je je droombaan in je regio.

Beeldbron: Wes Hicks / unsplash

Waarom kun je me vertrouwen?

Recensies